Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bevar Blæksprutten - Høringssvar fra medarbejdere og ledelse

Høringssvar fra ledelse og medarbejdere i Børnehuset Blæksprutten

Indledningsvist skal vi henvise til høringssvar fra Børnehuset Blækspruttens Bestyrelse HS3603279. Ledelse og medarbejdere i Børnehuset Blæksprutten er 100% enige og bakker fuldt ud op om de beskrevne forhold og perspektiver. Derudover har vi til vores høringssvar nedenstående tilføjelser.

Både ledelse og medarbejdere er oprigtigt overraskede og ærgerlige over udspillet fra Børn og Unge/Aarhus Kommune. Vi er overbeviste om, at Børnehuset Blæksprutten ikke ville være en del af spareforslaget, hvis Børn og Unge/Aarhus Kommune vidste hvor vigtig en opgave, vi løfter, og hvor stor værdi vi har – og fremadrettet ville kunne have.

Børnehuset Blæksprutten er en unik institution og har i flere år ikke passet ind i de ”præ-definerede kasser” hos Børn og Unge. Vi har forståelse for, at dette kan være udfordrende, men fornemmer desværre, at der i høj grad mangler den nødvendige forståelse og indsigt i kommunalt regi, hvorfor besparelsesanbefalingerne ikke beror på reelle vurderinger af tilbuddet.

I mødet med det man ikke forstår, tager man ofte afstand, og det er desværre vores oplevelse, at netop dette er, hvad der er sket i vores tilfælde.

Hvis vi et kort øjeblik ser bort fra de administrative, driftsmæssige og bygningsmæssige udfordringer, vil vi gerne italesætte, hvad det er Blæksprutten kan, og hvad det er, vi løser. Forhåbentligt vil dette være medvirkende til, at Børn og Unge/Aarhus Kommune vil revurdere de nuværende anbefalinger. Vores påstand er, at den besparelse, der vurderes til at være i spareforslaget, ikke er retvisende – tværtimod.

Med henvisning til underskriftsindsamlingen ”Bevar Blæksprutten”*, og flere af de øvrige høringssvar, dokumenteres det af både nuværende og tidligere forældre, at børn der har været i mistrivsel i de større institutioner efter skifte til Børnehuset Blæksprutten er kommet i god trivsel. Mange af disse børn har til en start uden held været søgt understøttet af ekstra indsatser, inddragelse af PPR og sågar støttetimer, men først efter skiftet har der været bedring at spore. Vi forstår ikke, at en Kommune som Aarhus ikke kan se, hvilken besparelse, der kunne være ved at samarbejde frem for at afvikle. Vi er dybt frustrerede over, at det ikke er lykkedes at etablere dette konstruktive samarbejde.

Vores høringssvar skal ikke læses som en påstand om, at vi er bedre end alle andre, og vi ved, at der også hos os er udviklingspotentiale – som der er alle steder. Vores budskab er, at vores tilbud kan noget, som andre ikke kan, og at det særligt har stor værdi for grupper af børn, der kan have det vanskeligt i det større og traditionelle institutioner. Med udgangspunkt i dette er det vores klare vurdering, at Børnehuset Blæksprutten er værd at bevare samt lære af.

Vi vil derfor afslutningsvis gerne rette nedenstående dybtfølte appel:

• Lad os sammen finde de løsninger der skal til, så vi kan hjælpe med at løse den
opgave, vi faktisk igennem mange år har vist, at vi er rigtig gode til.
• Lad os sammen finde de muligheder, der rent faktisk er både i forhold til; i) hvad vi skal
kaldes; ii) hvor vi skal være; og iii) hvordan vi skal administreres - vi ved mulighederne
er der, hvis I også er villige til at se efter dem.
• Vi vil så gerne være med til at se på mulighederne og finde løsningerne, og vi er ikke i
tvivl om, at der kan spares penge ved netop at indgå i dette samarbejde.

Vi har sat kaffen over, og venter bare på I kommer og tager drøftelsen med os.

Note*: Underskriftsindsamlingen ”Bevar Blæksprutten” er vedhæftet høringssvar fra Bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Sanne Hededal Andersen, Birthe Hoffmann, Birgit Bogstrøm og Kirstine Buhl Jensen.
Medarbejdere og Ledelse i Børnehuset Blæksprutten
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kirstine Buhl Jensen

Indsendt

24/11/2022 15:21

Sagsnummer

HS3812956

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78