Gå til hovedindhold

Høringssvar

Fortsat samarbejde mellem MBU og Aarhus Bibliotekerne

Lukning af Center for Læring:
I forbindelse med den byrådsbesluttede Strategi for Sprog og Literacy er der gennem de seneste år opbygget et yderst positivt og velfungerende samarbejde mellem MBU (PUF) og Aarhus Bibliotekerne, der har skabt stærk synergi og styrket kvalitet og diversitet i tilbuddet til skoler, daginstitutioner og familier. Center for Læring har været helt centrale for dette samarbejde med bibliotekerne og er direkte involveret i samarbejdet om Albus Børnelitteraturfestival, ordblindeindsatser etc. og er generelt en essentiel part i samarbejdet mellem bibliotekerne og skolerne i Aarhus. Ligeledes er CFL en central aktør i kommunikationen til skolerne på området omkring læselyst, materialer og indsatser, der sikrer skolerne viden om kompetenceudvikling og medier. Vi håber at kunne fastholde det gode samarbejde med en central koordinerende aktør, da det vil være yderst ressourcetungt og dermed ikke muligt at samarbejde og koordinere med samtlige skoler enkeltvis fremover.
MKB har positivt bemærket at udgifter på 2,75 mio. kr. som fællespost, der varetager betaling af fællesudgifter til abonnementer, bibliotekssystem mv. for skolerne og yder support på Bibliotekssystemet i samarbejde med ITK fastholdes til at finansiere disse udgifter. Såfremt der skulle være interesse hos MBU for at drøfte styrket samspil om indkøb, materialesamling og -håndtering og kørsel til glæde for skolerne og en fælles synergi på økonomien hertil, stiller bibliotekerne sig til rådighed for drøftelser herom.

Ophør af frikøb af ressourcepersoner der understøtter digitale læreprocesser (De32):
De32 er en sammenslutning af frikøbte lærere fra alle skoler, der understøtter skolernes undervisning med teknologi, læreprocesser etc. Byrådet afsatte i 2021 en sum midler til drift af IRIS – et mediepædagogisk lab, som udvikles og skal drives i bibliotekerne i samarbejde med MBU. Indsatsen fra MBU har været stærkt forankret i De32, qua sit tema, og har sikret et bredt funderet videns- og kompetenceudviklingsniveau. Der er i dag en samarbejdsaftale mellem IRIS (Bibliotekerne) og De32, der skal sikre et løbende rul af lærere samt central forankring så det ikke kun kommer få udvalgte skoler til gode, men indarbejdes i kompetenceudviklingen for involverede lærere fra alle skoler. Det er økonomisk afgørende i forhold til ekstern medfinansiering, at man i drift og udvikling af Iris har adgang til et sådant netværk af lærere, og dermed kan nå ud til børnene på en nem måde. Hvilke muligheder ser MBU for, at man fortsat kan sikre adgang for så mange skoler som muligt uden De32? Hvordan kan vi arbejde sammen på en måde, så vi undgår, at MKB skal opbygge et tilsvarende parallelt netværk af lærere? MKB/Bibliotekerne håber på en fremtidig dialog, med en central koordinering i MBU, så IRIS fortsat kan være et relevant og solidt forankret tilbud til skolerne samt fungere som kompetenceudvikling og udviklingslab for lærere, der arbejder med digitale læreprocesser.

Ophør af læseinitiativet READ:
Læselyst blandt børn og unge daler, og i den seneste undersøgelse af børns læsevaner understreges vigtigheden af tværgående samarbejde om børns læsning og læselyst på tværs af domæner. Som en del af Strategi for Sprog og Literacy har READ været meget centralt i det opbyggede stærke samarbejde mellem MBU og Bibliotekerne i forhold til arbejdet med læselyst og læse- og sprogstimulering til glæde for børn, familier, skoler og daginstitutioner. MKB håber der kan være en fælles dialog om hvordan vi fortsætter det gode samarbejde på området i en koordineret form. Der er ovenpå READ etableret et fælles projekt med bibliotekerne vedr. 3-4 årige børn med dansk som andetsprog. MKB bemærker positivt at dette samarbejde er udpeget til at fortsætte, og glæder sig til samarbejdet. Hvorvidt nedlæggelsen af READ har indflydelse på økonomien heri er dog uklart.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Cecilia Garibaldi Bek-Thomsen (på vegne af Borgerservice og Biblioteker)

Indsendt

24/11/2022 16:28

Sagsnummer

HS7922454

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78