Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Bevar stærkt fokus på forebyggelse i transformation af Gellerup

Bevar stærkt fokus på forebyggelse i transformation af Gellerup
Høringssvar vedr. sparekataloget for Børn og Unge.

Lokalbestyrelsen for den boligsociale indsat i Gellerup og Toveshøj anerkender det store og afgørende forebyggende arbejde som dagligt leveres af UngIAarhus Vest. Derfor ses der med bekymring på det massive spareforslag på 12 millioner kr. årligt i UngIAarhus.
Forebyggelsen af kriminalitet lykkes bedst i et tæt samarbejde mellem myndighedsfunktioner, institutioner og civilsamfund. Visionen om transformation af Gellerup til en attraktiv bydel med en velfungerende skole er betinget af, at der ikke skrues ned for det kriminalitetsforebyggende arbejde og samarbejde i området i den kommende årrække. Vi har i lokalområdet brug for et fortsat massivt fokus på at give børn og unge de allerbedste muligheder for en livsvej udenfor kriminalitet. Vi er bekymrede for, at besparelser på leder-niveau hæmmer det afgørende samarbejde, hvor UngIAarhus er en vigtig krumtap. Vi må ikke slippe foden på speederen nu. Der er stærkt brug for ledelseskapacitet, der kan samarbejde med andre aktører, så man i Aarhuskompassets ånd kan geare de kommunale indsatser med civilsamfundets via tværfagligt og tværorganisatorisk samarbejde. Hvis hele den professionelle ”menneskelige infrastruktur” forsvinder, krakelerer robustheden i forebyggelsen og beredskabet.
Samarbejde i Gellerup er komplekst – det kræver kontinuitet i medarbejderstab og organisering at få bygget et robust og fleksibelt samarbejde op, så der er genkendelighed og gode rutiner for samarbejdet. Uden dette samarbejde og et pædagogfagligt fokus, frygter vi at visionen for området ikke kan lykkes.
De unge har brug for stabilitet generelt i et område, hvor der er udsathed på spil. Men særligt her, hvor vi er midt i store forandringer i de unges hverdag og hvor den generelle mistrivsel stiger. Klubben flytter nu og igen om tre år, der kommer ny skole og mange andre fysiske forandringer gør at der er behov for at fokusere på stabilitet og kontinuitet i relation til områdets børn og unge. Når unge i ”det normale” almenområde begynder at mistrives, som vi desværre ser i dag, så ved vi, at udsatte unges mistrivsel forværres tilsvarende.
Med disse ord henstiller vi til en skærpet opmærksomhed på fortsat at kunne levere som minimum samme niveau til det kriminalitetsforebyggende arbejde i Gellerup og Toveshøj.

På vegne af de ikke-kommunalt ansatte i Lokalbestyrelsen for den boligsociale indsats i Gellerup og Toveshøj

Louise Buch Viftrup
Leder af den boligsociale indsats i Gellerup og Toveshøj
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Louise Buch Viftrup

Indsendt

24/11/2022 19:40

Sagsnummer

HS1293418

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78