Gå til hovedindhold

Høringssvar

Reduktion af deltidsplads fra 30 til 25 timer.

Børn og Unge foreslår i deres sparekataloget, at man reducerer deltidspasningen i dagtilbud fra 30 til 25 timer. Det vil skabe mere bøvl og bureaukrati, give mindre fleksibilitet til familierne, tvinge flere børn på fuldtid og ramme socialt skævt, fordi der vil være færre tid til pædagogiske indsatser overfor børn på deltid.

Mere bureaukrati og bøvl:
- Forældre, hvoraf en eller begge afholder fravær i medfør af barselsloven, har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen, jf. 27b i dagtilbudsloven. Hvis Børn og Unge opretholder spareforslaget om at reducere deltidspasningen fra 30 til 25 timer betyder, at administrative medarbejdere og institutionsledere mv. skal til at registrere, hvorvidt forældrene holder barsel, samt administrere to ordninger. Der klinger derfor hult, når Børn og Unge i indstillingen ”Svar på forslag fra RV og EL om mere tid til kerneopgaven og fastholdelse af medarbejde” den 28. september 2022 skriver, at afbureaukratiseringen og forenkling er tænkt ind som et paramenter i forhold til udarbejdelsen af sparekataloget (side 5f).

Mindre fleksibilitet til familierne:
- I dag er det sådan, at hvis man vælger en deltidsplads, så skal forældrene aflevere en plan for barnets komme- og gåtider for to uger ad gangen. Angiver man eksempelvis, at man henter sit barn kl. 14.00 om onsdagen, så betyder det, at man være helt ude af institutionen kl. 14. Leger barnet skal man stoppe det. Spiser barnet er det ærgerligt. Og sover barnet skal man vække det. Det er egentlig også fair nok. Problemet er bare, at den nye ordning med 25 timer vil fjerne den sidste fleksibilitet for forældrene. Eksempel: Min datter er i vuggestue ca. 26 timer om ugen (4 dage á 6,5 timer), men vi angiver altid på planen, at hun er der i 30 timer (4 dage á 7,5 timer). Det giver os 1 times fleksibilitet i forhold til, hvis hun fx sover en lang lur (sker ofte), bliver puttet sent eller hvis mødet på arbejdet trækker ud. Den fleksibilitet forsvinder, hvis deltidspladsen sænkes fra 30 til 25 timer.

Flere bliver tvunget til at vælge fuldtid:
- At reducere timerne fra 25 til 30 vil tvinge flere over på fuldtid. Hvordan det stemmer overens med rådmandens og SF’s slogan om, at ”Give børnene ro på” er mig en gåde.

Færre pædagogiske indsatser overfor børn på deltidsplads:
- Lad os antage, at et vuggestuebarn sover mellem 1,5-3 timer om dagen i institutionen. Det svarer til 7,5-15 timer om ugen, hvis barnet afleveres i institution alle fem dage. En reduktion af deltidspladsen fra 30 til 25 timer betyder, at barnet dermed kun har 10-17,5 timers potentiel voksenkontakt sammenlignet med de tidligere 15-22,5 timers potentiel voksenkontakt. Det giver mindre tid til at lave pædagogiske indsatser overfor børnene på deltidsplads. Det vil sandsynligvis ramme børn fra familier i sårbare eller udsatte positioner.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mathias Vinther

Indsendt

24/11/2022 19:49

Sagsnummer

HS5574605

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78