Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bevar Natursamarbejdet Sølyst

Jeg vil indlede med at pointere, at jeg er meget imod den foreslåede lukning af
Natursamarbejdet Sølyst. Min lille familie og jeg er flittige brugere af natursamarbejdet, som rigtigt mange andre familier også er. Nedenfor vil jeg fremføre en række argumenter for hvorfor jeg mener, at det er en dårlig prioritering at lukke natursamarbejdet.

- Natur har en positiv indvirkning på vores børns læring og generelle velbefindende. Dette er et faktum der understøttes af en del forskning efterhånden. Natursamarbejdet er med til at styrke vores børns viden om, og bånd til, naturen. 17.000 børn lærer hvert år om natur, biodiversitet, husdyrhold, vedvarende energi mm. på natursamarbejdet. I Aarhus Kommune kender jeg ikke til andre steder, der på samme måde kan undervise om ovenstående emner i naturens egne rammer og med levende dyr som redskaber. Jeg synes derfor, at det vil være et kæmpe tab for de fremtidige generationer i Aarhus hvis det ikke længere bliver muligt at benytte natursamarbejdet.

- Aarhus Kommune har en ambition om mere natur og en højere biodiversitet indenfor kommunens grænser. Denne ambition mener jeg ikke er forenelig med planen om at lukke natursamarbejdet. Hvis fremtidige Aarhusianere skal kunne acceptere og understøtte en kommune med mere vild og sammenhængende natur, mener jeg at det er helt essentielt, at de har den rette viden om hvorfor netop dette er en nødvendighed, og hvorfor det gavner verden omkring os. Ved at lukke natursamarbejdet, frygter jeg, at denne viden i høj grad går tabt.

- Flere børnefamilier vælger at flytte ud af Aarhus til fordel for nabokommunerne. Årsagen kan bl.a. findes i de generelt højere boligpriser i Aarhus. Hvis natursamarbejdet lukkes vil man i Aarhus Kommune ikke have noget lignende alternativ. I min optik bliver Aarhus Kommune i så fald en mindre attraktiv kommune at bo i, hvis man er en børnefamilie. Det er super ærgerligt. Jeg mener desuden at planen om at lukke natursamarbejdet viser en tendens for, at kultur- og naturtilbud i de ydre dele af Aarhus (forstæderne) nedprioriteres til fordel for lignende tilbud inde i byen. Det har jeg på ingen måde forståelse for. Det er med til at skabe døde bysamfund som vi i høj grad allerede ser det i flere af Aarhus forstæderne.

Jeg vil derfor bede jer genoverveje planen om at lukke Sølyst. Jeg mener at ulemperne ved lukningen af natursamarbejdet ikke kan opvejes ved den relativt lille besparelse man får ud af det. Lukningen vil være med til at forhindre værdifuld læring omkring naturen og vil samtidig være med til at gøre Aarhus til en mindre attraktiv Kommune for børnefamilier.
Jeg kan på ingen måde se at der er nogen fordele ved at lukke natursamarbejdet. Dette er et synspunkt jeg deler med mange, hvilket understøttes af denne underskriftsindsamling: https://www.skrivunder.net/red_natursamarbejdet_fra_luknin hvor der i skrivende stund er mere end 3.300 underskrifter imod lukningen af Sølyst.

Mvh. Anders Møller Mathiasen
Brabrand
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anders Møller Mathiasen

Indsendt

24/11/2022 20:04

Sagsnummer

HS5762799

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78