Gå til hovedindhold

Høringssvar

MBU (forslag 38): Ophør af samarbejde med Normstormerne og LGBTQ+-kvalificerede tilbud i den aarhusianske folkeskole

“Som tidligere Normstormer har jeg altid oplevet et stort engagement og taknemmelighed for Normstormernes arbejde i de aarhusianske folkeskoler. Gennem vores undervisning klæder vi endvidere folkeskolelærerne på til at tage den videre dialog om at være normbryder og kommer med forslag til anti-mobningsstrategier i klassen som fremmer trivsel. Normstormernes undervisningskorps bør fortsætte, da deres kompetencer gavner trivsel for alle og især LGBT+ personer.” - Mia Rasmussen, Aarhus N

93% af LGBTQ+ eleverne oplever homofobiske og transfobiske skældsord i skolen. 70% oplever det hver dag eller et par gange om ugen.

Derfor ser Normstormerne, LGBT+ Danmark, Sabaah og Café Sappho, samt over 1100 underskrevne borgere med bekymring på forslaget til udmøntning af besparelse (forslag 38), på LGBTQ+ forløb i den aarhusianske folkeskole. Det er organisationernes opfattelse at en tiltrædelse af forslaget vil medføre forringet trivsel for målgruppen og herunder dårligere uddannelsesforløb, og hermed bidrage til at færre LGBTQ+-personer får en kompetencegivende uddannelse.

VIVEs nyligt udgivne rapport (Kortlægningen af LGBT-personers levevilkår og samfundsdeltagelse 2022) dokumenterer mærkbare og statistisk signifikante forskelle blandt LGBTQ+-personers uddannelsesniveau set i forhold til den øvrige befolkning. I et overordnet samfundsøkonomisk perspektiv giver det anledning til LGBTQ+-målrettede indsatser i folkeskolen. På individuelt plan, medfører afvikling af LGBTQ+-målrettede indsatser i folkeskolen at dokumenterbare problemstillinger ikke tages hånd om, med fare for at en generation af unge aarhusianske LGBTQ+-personer, får dårligere forudsætninger for at være inkluderet i uddannelse, arbejdsmarkedet og samfundsliv på lige fod med øvrige aarhusianske unge.

I lyset af de mange undersøgelser, herunder også grundskoleelevers mistrivsel, er det organisationernes opfattelse at det er en kommunal opgave (jf. Aarhus Kommunes værdiramme (Fortællingen om Aarhus) og folkeskolelovens formålsparagraf) at folkeskoleelever tilbydes inkluderende seksualundervisning om LGBTQ+ tematikker, der bidrager til mindsket mobning, bedre trivsel, samt bedre livsforudsætninger for den enkelte.
Som det fremgår af notat til Aarhus Byråd dateret 3. August 2022, er Normstormerne udviklet i samarbejde med AIDS-Fondet, Sex & Samfund og LGBT+ Ungdom og har eksisteret siden 2012. Ved budgetforlig 2014 besluttede forligspartierne at Normstormerne skulle være et fast tilbud på de aarhusianske folkeskoler med henvisning til en voksende bekymring for trivslen blandt LGBTQ+ personer i folkeskolen. Formålet med det formaliserede samarbejde har været at understøtte en mere målrettet indsats i forhold til kønsidentitet og seksuel orientering, og herved mindske den mobning og mistrivsel, der har været forbundet hermed.

Normstormerne har således været et fast tilbud i Aarhus med effekt fra 2015. Baggrunden for at samarbejdet har forsat gennem så mange år, skal ses i lyset af et veludviklet produkt, fokus på kvalitet i og gode resultater.

Normstormerne anerkender, at organisationen har været omtalt meget negativt i offentligheden. Det giver anledning til at kigge indad og indgå i dialog med Aarhus Kommune om Aarhus Kommunes ønsker til samarbejdet. Organisationen vurderer, at medieomtalen har påvirket efterspørgslen af tilbuddet, og at der fremadrettet skal genopbygges tillid for lærere og forældre i kommunen.

“Jeg er lærer og har haft Normstormerne ude i min klasse, da jeg havde en trans dreng, der samlede mod til at springe ud. Det var en supergod og lærerig dag for alle, livsvigtig for én. Det tilbud er for vigtigt til at spare væk. Alle ved, at forebyggelse af mistrivsel er billigere end behandling i mange år, tabt arbejdskraft osv. De fleste lærere er ikke fagligt rustede til at undervise i seksualundervisning, der peger ud over det heteronormative.” - Mette Gaml, Aarhus

Det er organisationernes opfattelse at den negative omtale, der har været i sommeren 2022 af Normstormerne, ikke skal sætte det objektivt set, gode samarbejde over styrs og herved indstille det eneste forløb i den aarhusianske folkeskole, der arbejder med livsmestring, trivsel og mental sundhed, for en af de mest udsatte ungegrupper i Aarhus Kommune.

Derfor er det organisationernes anbefaling at forslag til udmøntning af besparelser, hvad angår LGBTQ+ målrettede forløb i folkeskolen ikke tiltrædes. Hertil henviser organisationerne til det dokumenterede behov for LGBTQ+ opkvalificerende tiltag og indsatser, der bidrager til såvel øget trivsel, læring og livsmestering for LGBTQ+personer som langsigtede samfundsøkonomiske gevinster ved flere, der opnår kompetencegivende uddannelser og forbedret tilknytning til arbejdsmarkedet.

Fra LGBT+ Danmark & LGBT+ Ungdoms rapport ”Stop Diskrimination i skolen” (2021)
● 56% af LGBTQ+ elever har skiftet eller overvejet at skifte skole.
● 93% af LGBTQ+ eleverne oplever homofobiske og transfobiske skældsord i skolen
○ 70% af oplever det hver dag eller et par gange om ugen
● 43% af LGBTQ+ eleverne har oplevet mobning på baggrund af deres kønsidentitet og/eller kønsudtryk på skolen
● 44% af LGBTQ+ eleverne har oplevet mobning på baggrund af deres seksuelle orientering på skolen
● 5 % af LGBTQ+ eleverne har været udsat for vold i skolen

Links:
Underskriftsindsamling: https://www.skrivunder.net/bevar_lgbtq_undervisningen_i_folkeskolen

VIVEs rapport: https://www.vive.dk/da/udgivelser/kortlaegning-af-homo-og-biseksuelles-samt-transpersoners-levevilkaar-og-samfundsdeltagelse-18049/

LGBT+ Danmark og LGBT+ Ungdoms rapport: https://lgbt.dk/wp-content/uploads/2021/06/Stop-diskrimination-i-skolen-2021.pdf
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Monir Mooghen

Indsendt

24/11/2022 20:23

Sagsnummer

HS4879853

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78