Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Drop fusion af Hårup-Elev Dagtilbud og Hjortshøj Dagtilbud

Høringssvar fra forældrerådet i DII Krokodillehaven, Hårup-Elev Dagtilbud, angående forslag om fusion af Hårup-Elev Dagtilbud og Hjortshøj Dagtilbud.

Vi vil som forældreråd i DII Krokodillehaven, Hårup-Elev Dagtilbud, gerne udtrykke vores bekymring for en fusion af Hårup-Elev Dagtilbud og Hjortshøj Dagtilbud.

Bekymringspunkterne udspringer af følgende:

1. Manglende tryghed ved fællespasning:
Det vil blive svært at skabe en tryg fællespasning for familier såvel som for personale med en fusion af de to dagtilbud. Fællespasning er i forvejen en sårbar størrelse, og jo flere institutioner, man som familie og personale skal cirkulere imellem, desto mindre kendskab vil man have til hver enkelt institution. Alle de familier, der benytter fællespasningen, vil møde meget forskelligt personale i løbet af bare et enkelt år. Det er heller ikke attraktivt for personale at søge job i vores dagtilbud, fordi der i fællespasningsperioderne skal dækkes områder længere ude, hvilket gør det mere besværligt for den enkelt medarbejder i forhold til transport og de begrænsede muligheder, der er.

2. To ikke forbundne lokalmiljø:
Hårup-Elev Dagtilbud dækker i forvejen to områder, der primært er forbundne gennem dagtilbuddet og særligt konstellationen med Elev Skole og Hårup Skole, hvor sidstnævnte ikke vil gøre sig gældende mere om få år, hvor Nye Skole står klar. En fusion mellem Hårup-Elev Dagtibud og Hjortshøj Dagtilbud vil også fusionere to bestyrelser med medlemmer fra to ikke forbundne lokalmiljø, hvis interesser vil spænde bredt, primært i kraft at stor geografisk spredning, og gøre det markant sværere at forholde sig, diskutere og vedtage. Én dagtilbudsleder vil komme til at stå med lignende udfordringer i det daglige (sam)arbejde med de enkelte institutioner, og sammenhængskraften vil formindskes kraftigt og måske endda forsvinde helt.

3. Én dagtilbudsleder og tungere administration:
En fusion vil kræve tungere administration og en dagtilbudsleder, der derfor ikke har mulighed for at være så synlig og så heller ikke får inputs fra niveauerne under sig. Så at én dagtilbudsleder spares væk, og at én dagtilbudsleder skal dække et endnu større område, der tilmed er i vækst og derfor kræver ekstra opmærksomhed uddybet i punkt 4, vil påvirke lederne i de enkelte institutioner, idet de med al sandsynlighed må overtage flere administrative opgaver og dermed være mindre synlige for børn, forældre og deres medarbejdere, som alle har behov for, at der er kendskab til hverdagen i institutionen for at skabe den bedste dagligdag for familierne såvel som for personalet. Vi frygter, at der bliver mindre mulighed for pædagogiske tiltag, som udspringer af medarbejdernes faglighed og deres pædagogiske råderum, fordi sidstnævnte sandsynligvis indskrænkes, når der bliver mindre tid til sparring med nærmeste leder, og flere ting skal ensrettes de mange institutioner imellem for at lette det tungere administrationsarbejde. Konsekvenserne af én dagtilbudsleder som resultat af en fusion af de to dagtilbud er faktorer, der gør det sværere at tiltrække arbejdskraft og fastholde nuværende personale. Når lederne i alle institutionerne utvivlsomt bindes af mere administrativt arbejde, mens lederne og personalet i nuværende Hårup-Elev Dagtilbud tilmed har ekstra udfordringer i forhold til vækst i områderne uddybet i punkt 4, vil de heller ikke have mulighed for at træde til og hjælpe på gulvet, når der grundet sygdom hos personale mangler ekstra hænder til at dække ind. Det vil medføre hyppigere vikarindkaldelse og et øget forbrug af lønkroner, som en gang imellem ville kunne være undgået, hvis institutionslederen kunne have hjulpet en halv time her og der i pressede situationer.

4. Område i vækst:
Hårup-Elev Dagtilbud dækker et område med kraftig befolkningstilvækst grundet Nye og parcelhusudstykning i Hårup. I 2020 åbnede en integreret institution (Løvstikken), der tæller tolv børnegrupper, når den er fyldt op, hvilket den løbende bliver grundet etableringen af Nye og den fortsatte udvidelse af Nye mange år frem. Der er i den forbindelse allerede planlagt endnu en institution med tolv børnegrupper i forbindelse med den nye skole i Nye. I Hårup Børnegård udvides der næste år med 24 vuggestuepladser. Behovet for flere institutionspladser kommer af et kraftigt stigende børnetal, der vil kræve mange flere medarbejdere. En fusion med Hjortshøj Dagtilbud vil nødvendiggøre store, strukturelle ændringer, der kommer til at tage ressourcer og tid fra etablering og vedligeholdelse af tryghed og udførelse af kerneopgaven i voksende institutioner samt i et dagtilbud i vækst, hvor nye familier såvel som nyt personale løbende skal integreres på en forsvarlig måde de næste mange år.

5. Geografiske udfordringer for småbørnsfamilier:
Ved en fusion af Hårup-Elev Dagtilbud og Hjortshøj Dagtilbud vil områdernes småbørnsfamilier skulle cirkulere mellem mange flere forskellige institutioner i fællespasningsperioderne. De fleste forældre i familier, der hører under Hårup-Elev Dagtilbud, transporterer sig i modsat retning af beliggenheden af de institutioner, Hjortshøj Dagtilbud tæller, når de skal på arbejde i Skejby, Aarhus N, Aarhus C eller områder, der tilgås via E45. For dem vil det være sværere og for nogle endda umuligt at kunne nå at følge deres børn frem og tilbage til fællespasningen inden for institutionens åbningstid. Hvis man så tilmed er på cykel i stedet for bil, forøges transporttiden yderligere. Det er desuden yderst begrænset, hvad der er af muligheder for at benytte offentlig transport de to dagtilbudsområder imellem.

Vi kan kun anbefale, at fusionen af Hårup-Elev Dagtibud og Hjortshøj Dagtilbud droppes. Den økonomiske besparelse herved fylder utrolig lidt i forhold til det samlede sparekatalog, men konsekvenser er vidtrækkende og dybt bekymrende.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Johanne Randrup Hejslet

Indsendt

24/11/2022 21:17

Sagsnummer

HS2159088

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78