Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bevar Naturbørnehaven Gl. Ajstrup som en del af Frederiksbjerg Dagtilbud

Forskningen på området* viser bl.a., at naturbørnehaver giver…
- motorisk dygtigere børn
- børn, der har færre sygedage
- børn, der leger mere på tværs af køn og leger mere opfindsomme lege
- mere skoleparate børn

I en tid, hvor børn og unges mistrivsel af mange grunde fylder, er det dybt kritisabelt, at der lægges op til at spare på naturbørnehaverne og bl.a. fjerne Naturbørnehaven Gl. Ajstrup Skole som en del af Frederiksbjerg Dagtilbud.

Jeg har som forælder til to børn, der hhv. har haft og har fornøjelsen af at gå i Ajstrup set selvsamme gevinster hos mine drenge, som forskningen dokumenterer.

I 2018 var det ikke let at få en børnehaveplads på Frederiksbjerg. Vi havde ønsket flere institutioner, men Ajstrup Gl. Skole fremgik end ikke af opskrivningslisten. Vi havde selvfølgelig hørt om ”skovbørnehaver”, men havde ikke begreb om, at denne institution jo netop er en nedlagt skole med dertilhørende reelle indendørs faciliteter med alt fra gymnastiksal til køkken. Ajstrup er et unikt tilbud til bybørn, og vi opdagede det kun, fordi vi blev tilbudt en garantiplads der.

Hver dag har det kompetente personale sørget for en berigende børnehavedag, også gennem coronatilpasninger i adskillige afskygninger, hvor faciliteterne og de store områder igen viste sig at være en kæmpe gevinst. Da vores ældste søn startede i skole, var der ikke snerten af tvivl om, hvor vores yngste søn skulle gå i børnehave.

Som anført i en række andre høringssvar kan der peges på mange andre muligheder for at dække den udgift, som det medfører at have et diverst dagtilbud, der inkluderer Naturbørnehaven Gl. Ajstrup Skole. Disse muligheder bør afsøges.

At lukke Ajstrup for bybørnene er ikke at friholde kerneopgaven. Tværtimod.
*For sammenfatning og henvisninger til de relevante studier kan henvises til: https://centerforboernognatur.dk/dokumenter/projekter-kom-med-ud-notat.pdf
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Emma Schäfer Bak

Indsendt

24/11/2022 21:31

Sagsnummer

HS2221541

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78