Gå til hovedindhold

Høringssvar

Nørrestenbro - Bevar i stedet for spar

Kære byråd,

Jeg forstår, at I skal spare penge. Mange penge. Men præmisserne for at lukke Nørrestenbros skovbørnehave (forslag nr. 3) er godt nok ringe.

FOR DET FØRSTE:
På side 1 i sparekataloget hedder det sig, at der er “lagt vægt på i så høj grad som muligt at friholde opgaver, som direkte berører børnene, for besparelser”. Hvordan tænkes det, at lukningen af Nørrestenbros skovbørnehave ikke direkte kommer til at berøre børnene?

FOR DET ANDET:
På side 2 i sparekataloget er forslaget klassificeret EFF for effektivisering. Et opslag i en ordbog fortæller, at effektiv betyder “med positiv eller hensigtsmæssig virkning; grundig eller omhyggelig”. Når forskning viser, at aktiviteter i naturen har positiv betydning for børns fysiske og mentale sundhed, læring, motorik og kreativitet (Center for Børn og Natur, 2018), hvordan tænkes det da, at lukning af Nørrestenbros skovbørnehave rimer på effektivisering? Hvilke positive eller hensigtsmæssige følgevirkninger har det at afskære børn i Midtbyen fra aktiviteter i naturen?

FOR DET TREDJE:
På side 10 i sparekataloget står, at der løbende foretages kapacitetstilpasninger, så pladsnormeringer afspejler efterspørgslen på dagtilbudspladser. I de forgangne 5 år er der på baggrund af forfejlede prognoser om børnetal opført tre institutioner i Midtbyen med så høje pladsnormeringer, at det foreslås at lukke skovbørnehaven i en af Midtbyens velfungerende kulturbastioner grundet bygningsmæssig overkapacitet. Hvordan harmonerer kommunens løbende kapacitetstilpasninger med, at Aarhus Kommune i juli 2022 overtager den tidligere spejderhytte i Lisbjerg Skov, der har dannet ramme for Nørrestenbros skovbørnehave i mere end 25 år og nu - blot 3 måneder senere - foreslår at lukke skovbørnehaven?

FOR DET FJERDE:
På side 11 i sparekataloget fremgår det, at skovbørnehaverne er små enheder med lav efterspørgsel. Som følge af den bygningsmæssige overkapacitet i Midtbyen (jf. forrige afsnit) er flere af dagtilbuddets institutioner løbende blevet nednormeret - en enkelt institution blev sågar lukket sidste år. Nørrestenbro er normeret til ca. 80 børn og er ganske sent i forløbet blevet berørt af nednormering - netop på grund af institutionens popularitet og høje efterspørgsel blandt børnefamilier i MIdtbyen. Hvad er grundlaget for at karakterisere institutionen som en lille enhed med lav efterspørgsel?

Jeg undres over ovenstående, som jeg håber I vil tage til efterretning i den politiske beslutningsproces.

Med venlig hilsen,
Jeppe Guldager (far til to børn i Nørrestenbro)
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jeppe Guldager

Indsendt

24/11/2022 21:55

Sagsnummer

HS9064401

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78