Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar fra Skolebestyrelsen Kragelundskolen

Det er dumt og dyrt at spare på børn og unge

I september gik forældre i skolebestyrelser i et åbent brev til byrådet sammen i protest mod de varslede besparelser på vores børn og unge. Det er åbenbart ikke blevet taget alvorligt at byrådet da forvaltningen alligevel har udarbejdet et sparekataloget. Grunden til at vi på Kragelundskolen gik sammen med de øvrige skolebestyrelser var at vi ikke ser at der kan spares yderligere på vores skole end der allerede er blevet gjort i de seneste år.
Hvad er endnu mere uforstående for os er at der ved det sidste kommunalvalg var et stort flertal af partierne der ønskede at tilfører flere penge til den almene skole. Derfor ser vi dette sparekatalog som et direkte løftebrud.
Vi er bekymrede for, at der skal træffes politiske beslutninger med store konsekvenser for børn og unge uden tilstrækkelige belysninger. Vi ved at der også er kommet et høringssvar fra organisationen Skole og Forældre hvilket vi støtter op omkring.
Yderligere vil vi gerne gøre opmærksom på følgende områder som vi ser som ekstra kritiske at fjerne i forhold til give vores børn en acceptabel skolegang hvor læring og trivsel skal prioriteres.

Rammebesparelser rammer børnene
En række af forslagene i kataloget anser vi som reelle rammebesparelser – det vil sige forringelser af økonomien til skolerne, der rammer kvaliteten af tilbuddene og børnenes hverdag i skole og fritid. Derfor kan Kragelundskolens bestyrelse ikke støtte de forslag. Det gælder forslagene 8, 10, 22, 24, 25.
Kommentarer til konkrete spareforslag:

Kulturtilbud og natursamarbejdet
Kæmpestor grupper af børn, der hvert år har glæde af de kulturtilbud, der er med til at sikre en varieret skoledag og en verdensvendt undervisning. Det er afgørende vigtigt for børns motivation og skoleglæde, at undervisningen forbinder sig til omverden og skaber resonansrum i forhold til deres egne hverdagslige erfaringer. Derfor er besparelserne på kulturtilbud ikke ’flødeskum’, men helt afgørende elementer i en moderne skole, der har elevernes 2 fremtid i fokus. Hvis tilbuddene spares væk, vil det desuden blive sværere at skolerne at leve op til Folkeskolelovens krav om åben skole og varieret undervisning. Det samme gælder natursamarbejdet. Midt i en buldrende klima- og diversitetskrise skal vi skabe flere rum, hvor børn og unge kan erfare og forbinde sig med naturen – ikke afskære dem muligheder for skabe den tilknytning til vores natur, der giver dem grundlaget for senere at ville passe på den. Både forslaget om at skære i kultur- og naturtilbud rammer desuden socialt skævt, da det ikke er alle familier, der har mulighed for at tilbyde deres børn de erfaringer og oplevelser som tilbuddene giver. SOF Aarhus ønsker besparelsen droppet.

READ, antimobbeindsats, indsatser mod overvægt, normstormerne
Vi advarer kraftigt mod at spare på indsatser og tilbud, der særligt gavner børn i udsatte positioner. Hvis vi vil sikre brede børnefællesskaber, hvor vi lever op til kommunens børnesyn, hvor børn er mere ens, end de er forskellige, så er det vigtigt at prioritere de forskelligartede indsatser, der hjælper børn, der rammes af mobning eller måske oplever uheldig stigmatisering fx pga. vægt, seksualitet eller kønsidentitet. Følgeforskningen til READ viser, at indsatsen har positive effekter på både elevernes læseevner og evner til at skrive deres egne historier. Effekterne var større for børn med minoritetsetnisk baggrund end for børn med majoritetsbaggrund. Derfor bør særligt den gruppe af børn sikres en alternativ indsats, hvis besparelsen på READ gennemføres.

De 32, digital understøttelse af skolerne
Teknologiforståelse og digital dannelse er helt central i en moderne verden som et led i at danne og uddanne børn og unge til aktive medborgere i et demokratisk samfund. Derfor er det vigtigt, at der er faglig sparring og didaktisk og pædagogisk understøttelse af lærernes arbejde helt ude i klasserne. At nedlægge de 32 er derfor ikke kun et spørgsmål om it-teknisk understøttelse, men også en forringelse af undervisningen. Derfor mener vi, det er vigtigt at bevare de 32.

Forældrebetaling SFO og klub
Aarhus har i forvejen en af de højeste takster for forældrebetaling og vi frygter, at takststigningen vil ramme familier, der lige netop ikke er berettiget til friplads, men som vælger fritidstilbuddene fra, hvis taksten stiger. SFO’erne i Aarhus er voldsomt underprioriteret og kan ikke tåle nogle former for (forklædte) rammebesparelser, der reelt er forringelser af kvaliteten i tilbuddene. Hvis det bliver mere skrabet, end det er, vælger forældrene dem fra.

CFL
Det er vigtigt, at der er en central og fælles samling af læremidler og fagkonsulenter, der kan understøtte lærernes arbejde og vurdere nye læremidler. Hvis besparelsen fastholdes, er det vigtigt, at sikre tilsvarende understøttelse, så der ikke sker en ressource- og opgaveglidning til de enkelte skoler.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen Kragelundskolen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Peter Nørgaard

Indsendt

24/11/2022 21:55

Sagsnummer

HS8529062

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78