Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Nej til besparelser på § 32- området i Børnehaven Thorshavnsgade.

Som forældre til børn i Børnehaven Thorshavnsgade har vi med stor alvor og dyb bekymring læst om Aarhus Kommunes varsling om besparelser inden for § 32 området.
Børnehaven Thorshavnsgade består af en gruppe med almindelige børnehavebørn samt en børnegruppe bestående af børn med vidtgående fysiske og psykiske handikap (en §32 børnegruppe) Fælles for alle forældre i institutionen ønskes der, at §32 børnene kan inkluderes og rummes i et alment dagtilbud hvor de får mulighed for at spejle sig i- og være en del af fællesskabet i en almen praksis. På den måde får §32 børnene så vidt muligt de samme muligheder som de øvrige børn. Dette lærer alle børnene gensidigt at respektere og acceptere hinanden, ligesom det bidrager til at de får en fællesskabsfølelse og en forståelse af at være forskellige MEN med lige ret og ligeværd.

I de foreslåede besparelser, er det tydeligt at denne inklusion og den specialpædagogiske indsatser der påkræves, sættes under voldsomt pres. Med færre hænder og ressourcer vil det ikke længere være muligt at imødegå børnenes individuelle behov. Alt erfaring, evidens og forskning peger tydeligt på, at det er de tidligere indsatser der giver de største gevinster og udviklingsmuligheder for de sårbare børn.

En yderligere forringelse af ressourcerne i en (i forvejen travlt og presset) hverdag ville være meget skadelig for inklusionen. Både i forhold til den kvalitet der kan leveres, men også fordi vi forudser, at flere forældre fremover vil fravælge de særlige daginstitutioner som fx. Børnehaven Thorshavnsgade, hvis ressourcerne til inklusionarbejdet er mangelfuldt.
En lignende erfaring/besparelse ses allerede på skoleområdet, hvor forældre vælger at flytte deres børn. På den måde vil sårbare børn med diverse vanskeligheder i stigende grad separeres fra de "almindelige" børn, hvilket i høj grad vil sabotere inklusionen og øge følelsen at segregation for §32-børnene.

Størstedelen af de børn der har gået i de særlige daginstitutioner, fortsætter også i inklusions-tilbud på de almene skoler. Dette er meget ønskværdigt for både familierne og Aarhus Kommune, da det er en bedre social løsning for børnene og en meget billigere løsning (end de rene specialskoler) for Kommunen. Hvis flere børn ender i de rene specialtilbud, fordi der ikke er hænder nok til inklusionsarbejdet i de særlige dagtilbud, vil inklusionarbejdet også gå tabt i skoleregi og dermed blive en meget dyr løsning på sigt.

Med udsigten til væsentlige besparelser på specialområdet er det indlysende, at det vil blive sværere for pædagogerne at varetage de opgaver de står mere omkring vores sårbare børn Det vil selvsagt skabe yderligere bekymringer og usikkerheder i de familier hvor der er børn med fysisk eller psykisk handicap, at man fra byrådets side foreslår sådanne kortsigtede besparelser på et så vigtigt område som udsatte og sårbare børn. Det vil ramme børn og deres familier hårdt- familier der i forvejen er ekstremt pressede pga. de komplekse og komplicerede omstændigheder med deres børn.

Jeg vil, som mor til et "normalt" barn, som borger i Aarhus Kommune, som mor til et barn med komplekse problemstillinger og funktionsnedsættelse, og dermed behov for en §32 plads, samt som mor med en faglig baggrund som psykolog, derfor indtrængende appellere til byrådspolitikere om at genoverveje besparelsen. Er det vitterligt de allermest sårbare af kommunens borgere, der skal rammes i de kommende besparelser ? Hvis man gennemfører de foreslåede besparelser har Kommunen udsigt til nogle meget dyre konsekvenser- både socialt og økonomisk og menneskeligt.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lise Nissen-Lauritzen

Indsendt

24/11/2022 22:29

Sagsnummer

HS6343240

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78