Gå til hovedindhold

Høringssvar

Bevar Natursamarbejdet

Jeg ønsker ikke at Natursamarbejdet lukker. Jeg er far til en lille pige, som går i daginstitution ved siden af Natursamarbejdet og vi besøger stedet næsten dagligt. Personligt vil det være et stort tab for vores familie at Natursamarbejdet lukker, men et endnu større tab for alle de unge og børn i Aarhus, som besøger stedet og dyrker grøntsager i skolehaverne, fodrer de mange dyr og bliver klogere på naturen og miljøet i praksisnær undervisning varetaget af det dygtige personale.

Er en flytning af aktiviteterne en reel besparelse?

Det har taget 20 år at opbygge et økologisk forsøgslandbrug bygget i økologiske materialer i et tæt samarbejde med institutioner og organisationer, som dagligt bidrager til stedets drift. I en forespørgsel til Aarhus Kommune vedrørende Natursamarbejdet fra den 24. november vurderer teknisk forvaltning i Aarhus Kommune at bygningerne kræver meget lidt i vedligehold og at der derfor ikke er de store udgifter til driften i den nærmeste fremtid.

I sparekataloget tages der ikke stilling til, hvorvidt en flytning af aktiviteterne til en anden lokation vil have ekstra omkostninger, der vil overstige besparelsen ved en lukning. Det er svært at forestille sig, at 20 års arbejde med at opbygge et økologisk forsøgslandbrug med omfattende formidlingsaktiviteter, kan flyttes til en anden matrikel uden at der skal investeres tid og penge i at opbygge en ny lokation og nye samarbejdsrelationer, fordi den lokale forankring til Aarhus Vest forsvinder.

Det virker derfor illusorisk, at forestille sig en reel besparelse ved en flytning af aktiviteterne, hvis man ønsker at fortsætte med at tilbyde naturformidlings forløb i samme omfang og med det samme høje faglige niveau.

Natursamarbejdets unikke placering og lokale forankring skaber sammenhængskraft og integration.

Jorden ved Sølyst, som er ejet af teknisk forvaltning, skal bruges til rekreative formål og er derfor velegnet til naturformidling, fordi den er bynær og lettilgængelig, samtidig med at den er tæt på Brabrand Stien, som er et meget flot naturlandskab.

Derudover er Sølyst placeret tæt på Sødalskolen, mange vuggestuer og børnehaver og de store udsatte boligområder i Gellerup. Her bor der mange børn fra mindre bemidlede familier, som ikke har adgang til egen have eller ressourcer til at være opsøgende på grønne naturoplevelser. På Natursamarbejdet mødes man på tværs af sociale og etniske skel og har gode fælles oplevelser i bålhytten, ved kanin legepladsen og i indhegningen, hvor dværgederne bor. Natursamarbejdet er et eksempel på et vellykket integrationsprojekt med en grøn dagsorden, som nu bliver lukket for at lave en forholdsvis lille besparelse i et meget stort kommunalt budget.

En lukning af Natursamarbejdet og en flytning af aktiviteterne er et kæmpe tab for hele Aarhus. Ud over de 17.000 børn, der besøger stedet årligt sammen med skoler og institutioner, så er Natursamarbejdet en attraktion for hele byen. Natursamarbejdet får dagligt besøg af familier, unge, par og enlige fra hele Aarhus, som møder det dygtige personale og får viden om biodiversitet, fødevareproduktion, klimaspørgsmål og store naturoplevelser. Natursamarbejdet ansporer til handlekraft og mod til at løse de miljø- og klimaudfordringer vi står overfor.

Luk ikke Natursamarbejdet!
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Niels Kjær

Indsendt

24/11/2022 22:39

Sagsnummer

HS8923067

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78