Gå til hovedindhold

Høringssvar

Lukning af Giberhytten har konsekvenser for hundredevis af børns adgang til naturen!

I sparekataloget ser en sammenlægning af Giberhytten og Mariendal måske umiddelbart ud til at være en nem måde at spare et par hundrede tusind på uden de store konsekvenser. Men nej! Det vil have store konsekvenser for over hundredevis af børn og deres adgang til naturen.

Først og fremmest er der en gruppe skønne Giberbørn taget ud af deres kendte hverdag. De starter og slutter deres dag i børnehaven Langenæsstien 6D, som de er en del af og hører til, og hvor mange også har gået i vuggestue og har et tæt forhold til børn og pædagoger i børnehaven. De har til gengæld intet forhold til børnene i Mariendal eller Børnehaven 6A, hvor disse børn bruger deres morgen og eftermiddag. Hvordan skal det rent logisktisk hænge sammen? Vil man have en opdelt skovbørnehave, der starter og slutter deres dag to forskellige steder? For der er ikke plads til at samle dem i én, og ud fra et pædagogisk synspunkt giver det heller ikke mening at opdele børnene på den måde.

Dernæst har det konsekvenser for alle de børn - vuggestuebørn og børnehave børn fra Langenæsstien, der besøger Giberhytten. Vuggestuebørnene fra 6D, 6B og Børnehavebørnene fra 6B har mulighed for at komme derud og bruge stedet, faciliteterne og gå på opdagelse nogle gange ugentligt. Det giver alle disse børn, der går i institution i byen en fantastisk mulighed for også at komme ud i naturen. Mariendal har også sådanne aftaler med andre institutioner, men der er jo ikke plads til dobbelt så mange besøgende - og der er nok desværre slet ikke plads til besøg, hvis der skal være dobbelt så mange børn i Mariendal. Derfor afskærer man over 100 bybørn fra fantastisk lærerige besøg i naturen ved at lukke Giberhytten.

Aarhus Kommune ejer ikke Giberhytten og kan, som der står i sparekataloget, derfor heller ikke sælge den. Hytten blev bygget umiddelbart efter 2. verdenskrig, og har fungeret som børnehave i 55 år! Den ser måske ikke ud af meget men det er et stykke fantastisk Aarhus-historie, der viser, hvordan børnene i midtbyen i årtier har haft muligheden for at løbe rundt i græsset, gå på opdagelse ved åen og udforske skovens dyreliv. Tidligere borgmester Nicolai Wammen, der selv har gået i Giberhytten har beskrevet sin tid i børnehaven således: "...jeg elskede mine dage i Skovbørnehaven, hvor der var skov og eng og masser af plads.I børnehaven var vi ude i alt slags vejr, og det gik vildt for sig." Giberhytten er unik. Det er fantastisk at midtbyens børn efter bare 20 minutter i bus, kan boltre sig i græsset og nyde naturen hver eneste dag. Og det er sådanne tilbud, der gør kommunen til et attraktivt sted at bo. Det sender en forfærdeligt signal fra kommunen at gå stik modsat al fornuft og forskning omkring børns trivsel og kommunens eget fokus på bæredygtighed, klima og natur, når man lægger op til at lukke stedet. Allerede nu møder i massiv modstand og det kommer uden tvivl til at få konsekvenser til næste valg, for når I som her lægger op til at spare på naturen for rigtig mange af byens børn, må vi forældre kigge mod andre partier, der rent faktisk prioriterer vores børns adgang til natur.

Kommunen nævner selv lav tilslutning til skovbørnehaverne som et af problemerne og her skal det nævnes, at der pga. corona de sidste år har været markant færre børn på besøg i Giberhytten. Derfor er der langt færre vuggestuebørn og deres forældre, der fået lov til få et indblik i, hvordan hverdagen ser ud i en skovbørnehave og om deres barn trives i det. Som forældre skal man selv tage meget initiativ til at vælge den oplagte almindelige børnehave fra og skovbørnehaven til. Nu når vuggestuebørnene igen får deres ugentlige gang i Giberhytten vil ansøger tallet helt sikkert også stige - for forældrene kan se, at børnene trives i det.

Med planerne om at sammenlægge Giberhytten med Mariendal går børnene pludselig fra en lille børnegruppe på 20-25 børn til en kæmpe børnegruppe på næsten 50 børn. I Mariendal har de slet ikke faciliteterne til at rumme så stor en børnegruppe og der er slet ikke plads til at dele dem op i stuer/aldersgrupper. En børnegruppe på 50 børn i de fysiske rammer går mod al sund fornuft. Det er ikke for børnenes bedste. Rigtig mange forældre har netop valgt disse børnehaver, fordi deres børn trives i små børnegrupper. At så pludselig skal forholde sig til 50 børn og de børn, de møder på Langenæsstien morgen og eftermiddag, er alt alt for meget. Der kommer til at være meget store udgifter til at gøre Mariendal klar til så mange børn, hvis det overhovedet er muligt. Giberbørnene var I Marienda i nogle dage (l Ifb. med renovation af toiletter i Giberhytten, som Aarhus Kommune lige har brugt 250.000 kr. på til trods for at de ikke ejer bygningen), og det var bestemt ikke nogen succes for børnene at være så mange i Mariendal. Der er simpelthen ikke plads.

Kort sagt: der er simpelthen så få penge at spare her. I afskærer hundredevis af børn fra naturen for at spare nogle hundrede tusinde kroner om året. Det er simpelthen pinligt for en rød/grønt kommune at nedlægge en 55 år gammel naturbørnehave for de småpenge. Skovbørnehaver hører fremtiden til ikke fortiden.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Line Knudsen

Indsendt

24/11/2022 22:40

Sagsnummer

HS4150221

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78