Gå til hovedindhold

Høringssvar

Lukning af Nørrestenbros skovbørnehave og natursamarbejdet

Irrelevant vil det være med min personlig forkærlighed for naturen, erfaring med tilbuddet og frustration over forslaget. Relevant og vedkommende er dog de samfundsøkonomiske, samfundspolitiske, samfundsstrukturelle konsekvenser sådan en beslutningen måtte få - på den lange bane.

Miljøet i fokus. Ønsker politikerne at tage denne fane-sag alvorlig skal børn og unge uddannes i og få erfaring med hvad natur er og hvordan vi forvalter den. Læres ikke glæden og nærvær med natur i barn- og ungdom, vil konsekvensen være mindre respekt og forståelse for hvordan vi behandler vores natur.

Inklusion i fokus. Børn der som udgangspunkt har behov for en anden ramme end den faste struktur i en børnehave, har et tilbud i skovbørnehaven. Lukkes der for denne vil der skulle betales for støtte-timer til en ekstra-pædagog, mistrivsel vil opstå og udgifterne vil med dette øge. Beregninger bør derfor gøres på hvad der er af besparelser på at lukke tilbuddet i forhold til den kalkule der vil være på de udgifter der potentielt skal lappe de huller der måtte opstå, når børnene så skal hjælpes på anden måde.

Geografi. Som by-kommune har politikere et ansvar for at gøre naturen tilgængelig. For alle.

Fusioner findes ikke i det kommunale. Det findes i det private næringsliv. Det der i udspillet kaldes for fusioner hedder lukninger og øget arbejdspres og belægning på den institution der måtte “overleve”.

Kulturarv og pædagogik. Pædagogik og uddannelse af nye samfundsborgere handler ikke blot om kvadratmeter og normering. I har ansvaret for at skabe tilbud til en divers børnegruppe i kommunen - med forskellige behov. Det er ikke en luksus. Det er et ansvar for at de borgere der bliver opfostret bliver rustet til at klare sig selv, ikke være en samfundsøkonomisk belastning og en bærer af en vigtig kulturarv som kan præge byens udvikling.

Så ja - I vil spare penge - her og nu. I vil til gengæld få børn der skal hjælpes på andet vis, økonomiske udgifter på den lange bane, brud på en lang kulturarv, mistrivsel, mangel på diversitet i tilbuddene og en masse frustrerer borgere/vælgere.

På forhånd tak.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Guro Korterød

Indsendt

31/10/2022 11:15

Sagsnummer

HS9062718

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78