Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Nørrestenbro skovbørnehave

Som psykolog på børneområdet samt moster til en dreng i Nørrestenbros skovbørnehave er jeg dybt foruroliget af forslaget om nedlukning af skovbørnehaven grundet besparelser. Som psykolog med erfaring fra PPR ser jeg på første hånd, hvordan aktiviteter i naturen med plads, ro og rum fordrer børnenes trivsel og udvikling. Dette er dog ikke blot en faglig betragtning, men et empirisk funderet faktum. En metaundersøgelse af Ejbye-Ernst et al. (2019) udarbejdet for Center for Børn og Natur i København har f.eks. undersøgt betydningen af dagtilbudsarbejde med børn i naturen. Konklusionen er klar: "Forskningen viser, at pædagogisk arbejde i naturomgivelser er fremmende for børns trivsel, udvikling, læring og dannelse". Ydermere konkluderes det, at ophold i naturen i dagtilbuddet ikke blot er fremmende for udvikling, men bedre end alternativet.

Ifølge ovenstående metaundersøgelse (og desuden adskillig anden forskning) er der altså ikke tvivl om, at ophold i naturen har en gavnlig effekt på børns trivsel og udvikling helt generelt. Hertil kommer børn med behov, der på den eller andet måde går ud over samfundets snævre ramme for "normalen", herunder børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og/eller sociale og emotionelle udfordringer. Tidligere nævnte metaundersøgelse peger på naturens afstressende effekt samt øgede muligheder for varieret pædagogisk praksis, hvilket kan give disse børn mulighed for at deltage i dagligdagen på lige fod med deres kammerater. Hertil ses der evidens for, at ophold i naturen f.eks. har en positiv effekt på børns evne til at fastholde opmærksomhed og derved mindske symptomer på eksempelvis ADHD/ADD (Ejbye-Ernst et al., 2019). Fjerner vi skovbørnehaven, fjerner vi en dyrebar deltagelsesmulighed for de børn, der har allermest brug for dem.

Opsummerende mener jeg, at vi skylder børnene at tage den eksisterende viden alvorligt og bestræbe os på at tilbyde dem de bedste muligheder for at trives og udvikle sig. Vi skal spare - men ikke på børnene. For det kan vi ganske enkelt ikke være bekendt.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Christine Naja Lauritzen

Indsendt

03/11/2022 13:31

Sagsnummer

HS8357068

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78