Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Ophør af frikøb af ressourcepersoner der understøtter digitale læreprocesser (MBU16)

Til Rådmand Thomas Medom

Vedrørende: Ophør af frikøb af ressourcepersoner der understøtter digitale læreprocesser (MBU16)

Center for Computational Thinking & Design på Aarhus Universitet (cctd.au.dk) anbefaler Aarhus Kommune at fastholde og om muligt intensivere en investering i kommunens digitale indsats overfor børn og unge. Det skyldes særligt følgende fem forhold:

1) ”De32” er et vitalt værktøj til at modvirke digitale 'A & B hold' blandt børn og unge i Aarhus kommune

Digital trivsel i form af børns forståelse for og deltagelse i sunde digitale fællesskaber er afgørende for den kommende generations generelle mentale velbefindende. I en verden, hvor børn kan opleve mistrivsel* som følge af manglende forståelse for digitale teknologier, sikrer ”De32” gennem undervisning og kompetenceudvikling blandt kommunens undervisere, at Aarhus kommunes skolebørn opkvalificeres til at blive konstruktive og kritiske borgere i en digitaliseret verden.

*VIVE rapport (2019)https://www.vive.dk/da/udgivelser/boern-og-unges-trivsel-og-brug-af-digitale-medier-15089/

2) ”De32” sikrer, at Aarhus Kommune er helt i front, når Teknologiforståelse indfases som obligatorisk faglighed i folkeskolen

Danmarks Digitaliseringsstrategi* (anbefaling 58 & 59) og Den nationale alliance for Teknologiforståelse** (inklusiv Dansk Industri, Dansk Erhverv, KL, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Dansk Metal, ATV, Danske Gymnasier m.fl. ) anbefaler, at digitale kompetencer integreres i den danske folkeskole som en obligatorisk faglighed. Hvis Aarhus Kommune nedlægger ”De32” skal der indenfor få år afsættes en stor pose penge til at genoprette et beredskab, når teknologiforståelse indfases som en del af folkeskolens undervisning. Hvis ”De32” derimod fastholdes, vil Aarhus Kommune lukrere på mange års erfaringsopbygning i forhold til indførelsen af digitale kompetencer i folkeskolen.

*Danmarks Digitaliseringsstrategi (maj 2022): https://fm.dk/media/25991/danmarks-digitaliseringsstrategi-sammen-om-den-digitale-udvikling_a.pdf
**Alliance for teknologiforståelse (december 2021): https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/stor-alliance-vil-flette-teknologiforstaaelse-ind-i-hele-uddannelsesystemet

3) ”De32” har højt specialiserede og kompetente medarbejdere, der kan understøtte Aarhus kommunes behov for digitalt kompetente børn og unge

Hvor andre kommuner i landet* i øjeblikket investerer massivt i digitale kompetencer til børn og unge, har Aarhus Kommune med ”De32” haft et længerevarende engagement, som har opbygget særlige digitale kompetencer hos ”De32”. Hvis Aarhus Kommune lukker ”De32” vil disse kompetencer forsvinde. Erfaringer fra andre kommuner peger på, at en eventuel senere (re)etablering vil være ressource- og tidskrævende.

* se eksempelvis:
København Kommune: https://aabenskole.kk.dk/indhold/stem-kom-og-oplev-københavn-kommunes-makerspace-bufx
Gentofte kommune: https://udskolingenibyenshus.aula.dk/teknologiforstaaelse/teknologiforstaaelse-i-gentofte-og-i-huset
Vejle Kommune: https://www.spinderihallerne.dk/fablab/

4) ”De32” er et vigtigt brohoved for samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Aarhus Universitet indenfor digitalisering

”De32” trænes af forskere i at undervise børn og unge i emergerende teknologier som kunstig intelligens, maskinlæring, Internet of things, m.fl. som giver skolerne i Aarhus et forskningsbaseret afsæt som er uligt andre kommuner i Danmark. Omvendt anvendes erfaringer fra lærerne i Aarhus kommune til at forme fremtidens teknologier i undervisningen og bidrage til at udvikle forskningen internationalt. Samarbejdet har vundet genklang i hele verden, med den betydning, at forskere fra store internationalt universiteter ønsker at komme til Aarhus og samarbejde med kommunen og universitetet.


5) ”De32” er et vigtigt initiativ for hele Aarhus som uddannelsesby

”De32” er en vigtig brik i at udvikle og markedsfører Aarhus Kommune som en progressiv uddannelses by nationalt og i hele verden. ”De32” i de seneste år indgået i 7-10 internationale forskningspublikationer*, som læses af mennesker over hele verden. ”De32” har også givet workshop og tutorials til lærerstuderende, gymnasier og forskere i Danmark og derigennem sat fokus på Aarhus som en uddannelsesby, hvor folkeskole, ungdomsuddannelser og universiteter samarbejder fra ”ble til PhD” når det gælder børn og unges digitale uddannelse og dannelse.

Se eksempelvis:

Kaspersen, M. H., Bilstrup, K. E. K., & Petersen, M. G. (2021, February). The Machine Learning Machine: A Tangible User Interface for Teaching Machine Learning. In Proceedings of the Fifteenth International Conference on Tangible, Embedded, and Embodied Interaction (pp. 1-12).

Bilstrup, K. E. K., Kaspersen, M. H., Lunding, M. S., Schaper, M. M., Van Mechelen, M., Tamashiro, M. A., ... & Petersen, M. G. (2022, June). Supporting Critical Data Literacy in K-9 Education: Three Principles for Enriching Pupils’ Relationship to Data. In Interaction Design and Children (pp. 225-236).
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ole Sejer Iversen

Indsendt

05/11/2022 12:19

Sagsnummer

HS4852940

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78