Gå til hovedindhold

Høringssvar

Sparekatalog for Børn og Unge

Skovbørnehaven Nørrestenbro - midtbyens stolthed

Skovbørnehaven i Nørrestenbro foreslås lukket, hvilket vi i Midtbyens Dagtilbud er ærgerlige og uforstående over for. Skovgruppen er Midtbyens Dagtilbuds stolthed – en veletableret gruppe, som er en del af den integrerede institution Nørrestenbro.
Børnegruppen består af ca. 20 førskolebørn, som det sidste år af deres børnehavetid inden skolestart har deres børnehavedag i Lisbjerg Skov – til stor glæde og udvikling for det enkelte barn.
I og med, at Nørrestenbro er integreret, er de allerfleste børn i skovgruppen børn, som har været tilknyttet Nørrestenbro allerede fra vuggestuealderen.
Det betyder, at der ikke er venteliste til skoven, derimod er der stor forespørgsel og et bevidst valg fra forældrene til vuggestuebørn om at blive indskrevet i Nørrestenbro. Begrundelse er, at børnene i førskolealderen bliver tilknyttet skovgruppen som 4-5 årig.
Vi er derfor uforstående over, at der i sparekataloget nævnes, at der ikke er efterspørgsel på skovgrupper.

BØRN, DER BØVLER
Ud over førskolebørn kommer børn med særlige behov ofte med i skoven før tid, da erfaringen viser, at vi i skoven har nogle muligheder, som kan medvirke til at forbedre børnenes trivsel og livskvalitet.
Enkelte børn fra dagtilbuddets andre afdelinger tages også med i skoven, når vi vurderer, at det kan hjælpe barnet.
En mulighed, som er givtig som midtby-institution, og som vi nødig kan undvære.

ATTRAKTIV RESSOURCE FOR MIDTBYEN
Vi ser stor værdi i at kunne tilbyde en mangfoldighed i forhold til vores ni midtby-afdelinger.
Som medarbejder er det attraktivt at arbejde i skoven; arbejdstrivslen er høj – og medarbejderne bliver generelt i skovgruppen i mange år.
Studerende vælger ofte Nørrestenbro som praktiksted, hvilket har stor indvirkning på fastholdelsen af medarbejdere.
I en tid, hvor det er svært at fastholde medarbejdere og børnefamilier i byen, kan vi være bekymrede for, at det kan blive mindre attraktivt at vælge Midtbyens Dagtilbud – hvis mangfoldigheden forsvinder.

AARHUS KOMMUNE EJER MATRIKLEN
Børn og Unge/Aarhus Kommune har netop i 2022 investeret i jordstykket, hvor skovgruppen holder til, hvilket også giver en undren i forhold til nu at foreslå at nedlægge skovgruppen.
Formand Karin Faust Henriksen, dagtilbudsleder
Næstformand Mai Høj Bredal, pædagog
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Hanne Holm

Indsendt

07/11/2022 16:00

Sagsnummer

HS9410468

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H522

Kontakt

Nicolas Madsen

 Mail: nicmad@aarhus.dk 

Telefonnummer: 25 62 28 78