Gå til hovedindhold

Høringssvar

Kommentar fra Sårteamet

Sektor 3.31

6.1 Sygeplejedepoter :
Vi er enige i at der skal kigges på hvordan sygeplejedepoterne drives i kommunen ex :antallet af depoter, placering og delingen ml SUE/Hjemmeplejen/Plejehjem / nogle steder er der 3 individuelle bestillingsenheder til levering på samme adr.
I nogle områder bruges der meget tid på at hente materialer ( Toftegården hj pl – Tilst depot – kørsel 25 min retur + pakke tid i depot 15-20 min, så ca 1 times spl ressourceforbrug på at hente produkter )

Sortiment for sygeplejeartikler: Der er indkøbsaftale på alle sygeplejeartikler – 80 % af købte artiklerne relaterer til sårbehandling. Sårteamet mener at det nuværende sortiment er fagligt korrekt og betyder at 85-90 % af sårene bliver behandlet 1- 2 x ugentligt. Vores vurdering er at det bliver svært at reducere yderligere ned. Det handler mere om at kompetence udvikle personalet så de starter den korrekte behandling og hermed opnås hurtigere heling. Og derfor færre besøg.

Det er vigtigt at faglig viden fra klinikere incl sårkonsulenter inddrages i processen omkring depotstruktur mm.
Sårteamet er nysgerrig på hvem der er i planlægningsteamet?

I forhold til struktur er det vigtigt at dem der bestiller til depoterne, bliver oplært i at ” drive” depoterne- ex hvor meget skal der bestilles og hvor tit. Vi oplever at det i nogle områder er ret tilfældigt hvem der får opgaven og det er sparsomt med introduktion, opgavens omfang og vigtighed af opgaven bliver nogle steder undervurderet

Aarhus Kommune mangler en faglig beslutningsgruppe i forhold til tilføjelse af nye sygeplejeartikler, produkter som ikke fungerer og erstatningsprodukter
Lige nu ligger beslutningerne ved en administrativ leder og en medarbejder fra afdelingen for indkøb og udbud- derfor sker det at produkter der ikke er behov for tilføjes – sårkonsulenter bliver kontaktet om alle sygeplejeartikler ( for eksempel Iv nåle, ph- strimler og diabetesprodukter) hvilket vi ikke har faglig opdateret viden omkring


Der har været en stigning i antallet af borgere med sår gennem de sidste 4 år på 23 % . Sårteamet anbefaler mere fokus på forebyggelse af tryksår og traumesår ved at øge kompetenceniveauet særligt ved SOSU hjælpere . Færre sår = færre produkter = besparelse.


Forslag til besparelse:
Aarhus kommune har en arbejdsgang vedr reduktion i hyppigheden i af - og påtagning af kompressionsstrømper ” behold strømperne på om natten”
Der er færre borgere i dag der sover med strømperne på end for 2 år siden. Vi anbefaler at ledelsen sætter særligt fokus på denne indsats, da den frigiver mange ressourcetimer til hjemmeplejen. Andre kommuner er inspireret af Aarhus kommune og har sat det i drift, men det fungerer ikke i Aarhus kommune da der er mange nyansatte/ledere som ikke er introduceret til arbejdsgangen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jane Hampton

Indsendt

16/11/2022 15:26

Sagsnummer

HS8239576

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H523

Kontakt

Lise Hanghøj 

Mail: Lisehan@aarhus.dk 

Telefonnummer: 3036 9461