Gå til hovedindhold

Høringssvar

MSOs indsats skal styrkes, ikke forringes

Der lægges op til meget store nedskæringer på området. Dette kommer oveni, at området i en årrække er blevet økonomisk udhulet gennem bl.a. finansieringsbidrag og økonomimodeller, der er helt utilstrækkelige i forhold til den faktiske udvikling i antallet af borgere, der har brug for et tilbud. Denne udvikling bør ikke få lov at fortsætte.
Århus Kommune er kendetegnet ved en af landets laveste skatteprocenter, og det giver sig også udslag i serviceniveauet for den kommunale velfærd. Enhedslistens socialpolitiske gruppe mener, at det er på høje tid, at Århus Kommune hæver skatten med 1%-point, hvis vi skal have rettet op på det dalende serviceniveau. Desværre er den mulighed nu forspildt for 2023, men det er vigtigt, at kommunen i det mindste gør sig klart, at skatten må stige i 2024.
Sparekataloget for MSO viser tydeligt, at budgetforligets pæne ord om så vidt muligt at undgå nedskæringer i kerneydelserne ikke lader sig realisere i praksis. Hovedparten af spareforslagene skærer netop ned i kerneydelserne.
Vi vil i det følgende fremhæve nogle af de værste spareforslag, der vil få alvorlige konsekvenser for brugerne:
Afskaffelse af klippekortet til beboere på plejehjem er en alvorlig forringelse for de ældre, der med klippekortet fik mulighed for en halv times ekstra hjælp om ugen til et selvvalgt formål. Denne ordning bør der ikke reduceres i. Det samme gælder for afskaffelsen af oplevelsesmedarbejdere.
Afskaffelsen af ordningen for besøgskontinuitet vil også blive oplevet som en stor forringelse af mange ældre.
"Omlægninger i hjemmeplejen" dækker også over reelle forringelser af hjælpen til ældre i eget hjem, herunder også afskaffelse af klippekortet på dette område.
Vi vil stærkt opfordre byrådet til ikke at gennemføre denne spareplan. Der er allerede sparet meget i de senere år. Det vi har behov for nu, er en genopretning af området.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Poul Krogsgård

Indsendt

22/11/2022 12:56

Sagsnummer

HS8202620

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H523

Kontakt

Lise Hanghøj 

Mail: Lisehan@aarhus.dk 

Telefonnummer: 3036 9461