Gå til hovedindhold

Høringssvar

Undtagen kerneydelserne?

Det er et tankevækkende sparekatalog med overskriften at “besparelsen i størst mulig udstrækning undtager kerneydelser”

Hvad er plejehjemmenes kerneydelser?

Kan det passe at kerneydelsen i ældreplejen IKKE er produktion af gode dage i beboernes liv.

Ældreplejens kerneydelse er sammen med borgeren at udvikle gode dage med samvær, velvære, livslyst og gode nætter med søvn.

Forslag 1 : Hvis dette ikke er kerneydelsen har politikerne her en oplagt emne for en temadag at diskutere, hvad der så er ‘kerneydelser’ ældreplejen.

Det kan virkelig undre, at besparelsesforslagene som helhed i den grad er forslag, der begrænser indholdet og vigtige muligheder i borgernes liv.

Fjernelse af klippekort og plustid
Fjernelse af klippekortet er den store besparelse.
Det påstås: “Beboerne forventes at opleve det som et mindre tab af fleksibilitet i hjælpen og omsorgen fra personalet” Det er måske rigtigt, hvis man i virkeligheden har brugt klippekortsordningen som en skjult normeringsforøgelse, der ikke giver borgeren oplevelsen af reelle valg. Kan beboerne ikke mærke, at der forsvinder kr. 6.000-? (=10 x gange prof. massage)
Halvdelen af besparelsen diffunderer nu ned i det almindelige budget.

Forslag 2: Hvad med et omvendt “klippekort“? Forslag:…. mens resten omlægges til det almindelige budget på en måde, så at faglige medarbejdere, der ønsker får tildelt en tid, de skal anvende til aktiviteter efter aftale med beboerne. Det kan evt. anvendes til ‘besøgstjeneste’. Med denne organisering ved medarbejderne, at de har en ret til at samtale og lave aktiviteter med borgerne. Det vil sætte gang i medarbejdernes kreativitet og interne samarbejde.

Nedlæggelse af oplevelsesmedarbejderne.

Efter en reel nedlæggelse af oplevelsesmedarbejderne er det ‘prisværdigt’, at man gemmer 0,5 mio håndører til aktiviteter til borgerne.

I realiteten fjerner man oplevelserne fra borgerne og bruger overskuddet til at skabt mere ro på demens-afsnittene. Det er et prisværdigt formål, men kan det løse den opgave, at skabe et Århusiansk Dagsmarsminde.

Forslag 3:
Noget af den store besparelse på klippekortene kunne vel stadig bruges til oplevelser?

Afskaffelse af besøgskontinuiteten i hjemmeplejen
Det er et lidt påfaldende forslag, al den stund man over hele landet er igang med lave små teams med høj kontinuitet, som er noget af borgerne sætter mest pris. “Borgerne vil opleve, at der kan komme flere forskellige medarbejdere i hjemmet. Omlægningen vil ikke berøre besøgstiden hos borgerne. “ Der kan ikke etableres en værdigt kontakt til mange skiftende hjælpere, man reducerer kerneydelsen. Det foreslås : "at indsatsen ift. samtaler med borgerne og pårørende fastholdes". Det er ikke en kompensation.

Forslag 3:
Lidt af besparelsen kunne bruges til forslag 4, der vil give borgerne kontakt til mennesker, der ikke først og fremmest har en høj faglig kvalitet i pleje- og omsorg, men vil have fokus på borgerens liv og levned.

Hvem følger op på besparelsernes effekt og hvem er borgernes talerør

Det fremgår da også af de forholdsvis sparsomme høringssvar, at De der optaget af besparelsernes effekt på indhold og muligheder i borgernes liv. Der er ingen antydning af, at man vil følge op på konsekvenserne af besparelserne, man kan vel tage fejl?

Det er i sig selv meget tankevækkende, at der er så få svar.

Beboerne på plejehjemmene har reelt ikke mange talerør. Når der mangler beboerråd/afdelingsbestyrelser på et stort antal plejehjem, er vi på grænsen af det pinlige. Det gælder i endnu højere grad hjemmeplejen, hvor mange borgere reelt opholder sig i en plejebolig. Det må det være en kommunal opgave at sikre et talerør både i hjemmepleje og plejehjem.

Forslag 4:
Kommunen udpeger en uafhængig “ombudsmand/kvinde”-funktion, hvis opgave det er, at betjene eksisterende råd/besstyrelser eller varetage beboernes interesser gennem besøg og samtaler. Man kan ikke forvente, at 75-årige pårørende stiller op for at lave rådsarbejde og skrive høringssvar. En ombudsmand er noget ganske andet end et sygeplejefagligt tilsyn.
Eks. “Beboerne forventes at opleve det som et mindre tab af fleksibilitet i hjælpen og omsorgen fra personalet” Hvem har kunnet udtale dette med autoritet?
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Knud Peter Ramian

Indsendt

22/11/2022 23:54

Sagsnummer

HS4855433

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H523

Kontakt

Lise Hanghøj 

Mail: Lisehan@aarhus.dk 

Telefonnummer: 3036 9461