Gå til hovedindhold

Høringssvar

Mere eller mindre liv på plejehjemmene?

Mere eller mindre liv på plejehjemmene?
I godt 7 år har vi oplevelsesmedarbejdere understøttet den brede og behovsrelaterede indsats på plejehjemmene med fokus på den enkelte beboer. Vi har i samarbejdet med personalet og hinanden haft fokus på at fejre livet til det sidste og give beboerne en værdig alderdom.
Hvis spareforslag 1.2 gennemføres og oplevelses-teamet reduceres og organiseres på en måde, som kun skal tilgodese oplevelser og stimuli for de få, frygter vi, at det bliver meget svært at prioritere den fysiske, sociale og mentale sundhed i det omfang, der er nødvendigt for, at mennesker – alle mennesker – kan trives.
Vi frygter, at:
- der vil komme en øget ensomhedsfølelse, depression og utilfredshed blandt plejehjemsbeboerne og yderligere pres på SOSU-personalet
- man overser at ikke kun beboerne på de 4 udvalgte plejehjem er særligt sårbare, men at de resterende beboere på de omtrent 48 plejehjem også kræver særlige indsatser, eksempelvis har minimum 80% af plejehjemsbeboere ifølge Alzheimerforeningen demens, og de er dermed særligt sårbare.
- vores opgaver ikke bliver overtaget af andre medarbejdere på trods af forslaget om omfordeling af nogle af midlerne.
- spareforslag 1.1 sammen med punkt 1.2 vil medføre en dobbeltbesparelse.
- at man ikke er opmærksom på, at den eneste medarbejder i MSO, der arbejder med design af de fysiske haverum, sidder i oplevelsesteamet med projekt Plant Liv; der er fortsat behov for en medarbejder med ekspertviden om sundhedsdesign og demens, så den rette tilgængelighed og de rette oplevelsesdesign af haverummene sikres.

Det undrer os, at man vil afskaffe det bydækkende oplevelsesteam, når:
- forskning viser, at tilbud som musik- og naturoplevelser, en-til-en nærværsbesøg samt wellness og berøring beroliger nervesystemet og nedbringer arousal, mindsker irritation og aggressiv adfærd, nedsætter stressniveauet, stabiliserer søvnrytme, smertelindrer og har påvirkning på naturlig sult.
- oplevelsesteamets kerneopgave er at arbejde med reminiscens og aktivering af minder. Dermed arbejder vi med at hjælpe demensramte borgere med at blive mindet om en ellers udvasket identitet.
- vi sikrer, at beboerne får afgørende succesoplevelser, hvilket afføder en positiv oplevelse på selvværdet og følelsen af at være en vigtig del af fællesskabet.
- vi arbejder fagligt igennem oplevelser med den rette sansestimuli, så de psykiske effekter af demens som fx angst, uro, skam eller aggressiv adfærd mindskes.
- vi underviser og yder faglig sparring til medarbejdere og elever og på den måde er en vigtig brik i at styrke dén plejehjemskultur, kommunen ønsker, og som gør, at man gerne vil bo og arbejde der.
- vi koordinerer og faciliterer fællesskaber på tværs af generationer med børnehaver, frivillige mm, og på den måde har en afgørende rolle ift. bekæmpelse af ensomhed

I relation til rekrutteringsproblemerne undrer det os desuden:
- At man vil fjerne medarbejdere på et område, der mangler hænder, når man samtidig har akutte udfordringer med at rekruttere. Forslaget gør, at der læsses endnu flere opgaver over på personalet på plejehjemmene.
- Hvordan man i praksis forestiller sig at kunne realisere forslaget om, at basispersonalet vil kunne prioritere at lave oplevelser og aktiviteter, når plejepersonalet i forvejen løber stærkt for at nå plejeopgaverne.

Det er et unikt og innovativt stykke arbejde, Aarhus kommune har udført ved at udvikle dette team af "livsglædekonsulenter", der styrker en ellers udfordret branche. Oplevelsesteamet har specialiseret sig i ældre med demens og har indgående erfaring med og ekspertise i at arbejde med at øge livskvaliteten og styrke sundheden socialt, fysisk og mentalt hos samfundets svageste. Med andre ord ligger vi inde med en vidensbank og nogle praktiske redskaber, som er specialdesignet denne særlige målgruppe.
Det vil have en enorm konsekvens for mange sårbare ældre, hvis spareforslaget går igennem, og vi håber, I er bevidste omkring dette i en eventuel afvikling af oplevelsesindsatsen på de aarhusianske plejehjem.

Oplevelsesteamet for Sundhed & Omsorg i Aarhus kommune:
Ada V. Karkov Holst (Antropolog og master i naturbaseret terapi & sundhedsfremme)
Andreas Arendt (Antropolog, sangskriver og alsidig musiker)
Benthe Bruun (Sygeplejerske og demensklovn)
Heidi Sønderbæk Lauridsen (Cand. Mag. i musikvidenskab og pianist)
Jakob Guldhammer Øllegård (Kok igennem 20 år, opfinder og gastronomisk poet)
Laila Louise Brorsen Fredslund (Pædagogisk antropolog, lærer og sanger)
Louise Rønne Bengtson (Kreativ socialpædagog med uddannelse i friluftsliv)
Louise Svane (Musiklærer, sanger og livsglædekonsulent)
Malene Melbye (Cand. Mag. i japansk med diplom i Ældre og demens)
Marlena Porat (Cand.mag. i fransk og retorik og historiefortæller med diplom i drama)
Thorkil Bisgaard (Socialpædagog, certificeret coach og gårdsanger)
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Laila Fredslund

Indsendt

23/11/2022 11:29

Sagsnummer

HS2989162

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H523

Kontakt

Lise Hanghøj 

Mail: Lisehan@aarhus.dk 

Telefonnummer: 3036 9461