Gå til hovedindhold

Høringssvar

Oplevelsesmedarbejderne

Høringssvar i forbindelse med planlagte besparelser på oplevelsesmedarbejderne på byens plejehjem
Det var med stor bedrøvelse at jeg læste at der er forslag om massive besparelser på oplevelsesteamet, hvilket forventes at medfører kraftig reduktion/ opløsning.
I min optik vil det være en besparelse der rammer to af vores kerne områder/ opgaver, nemlig de ældre, men også rigtig mange af vores børn og unge. Vi er rigtig mange fra lokalområderne (institutioner og skoleklasser), som har brugt rigtig meget tid og ressourcer på at opbygge et tæt samarbejde med oplevelsesmedarbejderne og personalet på plejehjemmene, og jeg frygter at det stille og roligt vil falde til jorden, hvis der ikke længere vil være oplevelsesmedarbejdere der har teten på dette samarbejde. I Hjortshøj, hvor jeg er dagtilbudsleder, har vi i fællesskab skabt vores 0-100 års samarbejde, hvor vi gennem kendskab til hinanden har opnået venskaber på tværs af generationerne. Det er uundværligt for vores børn og ældre.
Efter vi er begyndt at komme regelmæssigt på plejehjemmet, har vores børn fået en helt ny forståelse for ældre mennesker. De oplever at det er hyggeligt at være blandt de gamle ,og de opnår også en større forståelse og empati for en befolkningsgruppe, som flere af dem måske ellers ikke vil møde.
Når vi tænker langsigtet og ser ind i en fremtid, hvor rekrutterings udfordringer synes at være et vedvarende problem, så kan man håbe at vores besøg og venskaberne kan være medvirkende til at flere har gode minder og derfor forhåbentligt ønsker at arbejde/ uddanne sig inden for området.
Hørt på en bustur forbi plejehjemmet:
”Derinde bor Oda” og et andet barn peger mod plejehjemmet og udbryder glad ” Der ligger børnehaven for de gamle”

Med venlig hilsen
Bettina Kofoed Laursen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Bettina laursen

Indsendt

24/11/2022 09:15

Sagsnummer

HS1437774

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H523

Kontakt

Lise Hanghøj 

Mail: Lisehan@aarhus.dk 

Telefonnummer: 3036 9461