Gå til hovedindhold

Høringssvar

Drop besparelser på aktiviteter på plejehjem

Hvor er livsglæden, hvis vi sparer aktiviteter for vores plejehjemsbeboere væk?
Vi, i foreningen Samværd, mener, vi begår et kæmpe omsorgssvigt, hvis vi sparer på aktivitets- og oplevelsesmedarbejdere. At spare på aktiviteterne for vores ældste og svageste i samfundet er ikke acceptabelt. Det vidner om et helt skævt menneskesyn, og set i lyset af debatten i valgkampen med fokus på udfordringerne med at rekruttere personale til plejehjemmene (mangel på arbejdsglæde og anerkendelse) og først og fremmest et ønske om at skabe et værdigt ældreliv, bliver vi nødt til at sige stop.

Vores erfaringer og viden peger på, at aktiviteter på plejehjemmene er vigtige af flere årsager:

1. Beboere og plejehjemspersonale ytrer, at beboerne er lettere at få ud af sengen om morgenen, fordi de med aktiviteterne har noget meningsfuldt at stå op til.
2. Beboere og plejehjemspersonale ytrer, at beboernes generelle trivsel er bedre, de er gladere, spiser mere, sover bedre og bevæger sig mere, når de gennem aktiviteterne får stimuleret deres sanser. Gennem aktiviteterne oplever beboerne at være en del af et fællesskab, hvor de får mulighed for at deltage aktivt (ud fra individuel formåen), hvilket også er med til at øge trivslen.
3. Plejehjemspersonale ytrer, at aktiviteterne gør den almene pleje lettere, fordi beboerne er blevet stimuleret og fordi deres almene velvære højnes gennem aktiviteter.
4. Plejehjemspersonale ytrer, at det giver dem arbejdsglæde at støtte op om aktiviteter, som de kan se giver livsglæde til beboerne. Samtidig oplever de at lære beboerne bedre at kende gennem aktiviteter, fordi det er med til at åbne op for andre snakke end i den almene pleje, og fordi aktiviteter kan være med til at vække erindringer - også hos svært demensramte beboere.

Vi kunne blive ved med at nævne erfaringer, der peger på, at aktiviteter er en væsentlig og vigtig del af det levede liv - også på plejehjemmene. Men pointen er, at vi frygter, at hvis vi skærer ned på aktiviteterne, så mister vi både kvalificerede medarbejdere, får sværere ved at rekruttere nye medarbejdere, gør den almene pleje af beboerne mere konfliktfyldt, og vigtigst af alt så fjerner vi livsglæde og essentielle fællesskaber fra beboerne. Det er på ingen måde acceptabelt, at vi ikke værner om det hele og værdige liv for vores plejehjemsbeboere.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Mai-Brit Bondo

Indsendt

24/11/2022 10:12

Sagsnummer

HS8189872

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H523

Kontakt

Lise Hanghøj 

Mail: Lisehan@aarhus.dk 

Telefonnummer: 3036 9461