Gå til hovedindhold

Høringssvar

Oplevelser i hverdagen på et plejehjem er en livsfornødenhed – ikke en luksus, der kan spares væk.

Jeg konstaterer med bestyrtelse, at Aarhus Kommunes sparekatalog 2023-2026 bl.a. indeholder planlagte besparelser på hhv. klippekort på plejehjem samt på kommunens oplevelsesmedarbejdere. Det vil være en ulykkelig forringelse af hverdagslivet for de svækkede medborgere, der igennem deres liv har bidraget til at opbygge velfærdssamfundet i forventning om, at når de selv fik behov for hjælp, ville der være et godt, trygt og værdigt tilbud til dem også.

Sparekatalog 2023-2026 er nedslående læsning for både svækkede medborgere i Aarhus, deres pårørende og for de kommunale medarbejdere, der hver dag yder en indsats for borgernes helbred og hverdagsliv. De planlagte besparelser vil bidrage til yderligere at udhule kvaliteten af det liv, der leves på byens plejehjem.

Hovedparten af beboerne på danske plejehjem er i 2022 så fysisk og/eller kognitivt svækkede, at de ikke selv er i stand til at opsøge små eller større oplevelser i hverdagen. De er helt afhængige af, at andre bringer oplevelser ind i deres liv, og derfor har både klippekortordningen og oplevelsesmedarbejderne stor værdi for beboernes hverdagsliv, livskvalitet, oplevelse af meningsfuldhed og værdighed.

Kan personalet så ikke bare overtage opgaverne med at bringe oplevelser ind i beboernes hverdag? Det er min erfaring, at alle personalegrupper anstrenger sig for at skabe små og store oplevelser for beboerne i en hverdag, der ofte er presset på grund af mangel på personale. Det er en barsk realitet, at der i de næste mange år forventeligt vil være mangel på medarbejdere, og der er derfor ikke umiddelbart udsigt til, at personalet på plejehjemmene vil få mere tid til at skabe oplevelser for beboerne, som vil kunne kompensere for den planlagte reduktion i oplevelsesmedarbejdernes indsats. Tværtimod. Oplevelsesmedarbejdernes ekstra bidrag i hverdagen er derfor særlig vigtigt i tider med personalemangel.

Man kan mene, at de pårørende så i stedet må træde til og erstatte de kommunale tilbud. Som pårørende gennem mange år kan jeg berette, at man i forvejen ofte trækker et stort læs med at støtte sine kære. Mange pårørende har gennem en årrække gradvist overtaget et stadig større ansvar for svækkede kæres hverdagsliv og helbred. Denne indsats ændres, men stopper ikke når ens kære flytter ind i en plejebolig, hvor man fortsat støtter op og varetager en lang række opgaver rundt om beboeren. Det gør pårørende gerne, fordi det er meningsfuldt for os at hjælpe vores kære, og vi finder som regel måder at forene pårørenderollen med vores forpligtelser overfor den øvrige familie, arbejde osv. De små og større oplevelser, som pårørende allerede skaber for eller sammen med deres kære på et plejehjem, er et afgørende grundlag for beboernes livskvalitet. Pårørende kan dog på ingen måde erstatte de særlige tilbud om aktivitet, samvær, fællesskab med andre beboere samt afveksling i hverdagen, som oplevelsesmedarbejderne ifølge beskrivelsen af deres funktion kan tilbyde https://www.aarhus.dk/media/86416/den-blaa-bog-23-11-2022-oplevelsesteamet-aarhus.pdf

Oplevelser i hverdagen på et plejehjem er en livsfornødenhed – ikke en luksus, der kan spares væk. Jeg vil derfor opfordre Sundhed og Omsorg til at gentænke de planlagte besparelser og sikre fortsat finansiering af hhv. klippekortordning og oplevelsesmedarbejdere.

Anne Ågård
Siddende formand for Beboer-pårørenderådet for plejeboligerne Vestervang 42-44.
(Det nyvalgte Beboer-pårørenderåd på Vestervang har endnu ikke konstitueret sig, og jeg taler derfor ikke på hele rådets vegne)
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anne Sophie Ågård

Indsendt

24/11/2022 19:02

Sagsnummer

HS1884065

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H523

Kontakt

Lise Hanghøj 

Mail: Lisehan@aarhus.dk 

Telefonnummer: 3036 9461