Gå til hovedindhold

Høringssvar

Kan vi være det bekendt - at skære i basal velfærd for den generation, som har skabt grundlaget for det danske velfærdssamfund?

"Ændringer i værdi for borgerne" som er gennemgående i sparekataloget ser meget seriøst ud, men kommunen burde have spurgt borgerne - som inden for ældre- og omsorgsområdet måske ikke kommunikere via deltager portalen.

Det er nærmest uanstændigt at nedlægge de gode kultur og velfærdsoplevelser, som oplevelses medarbejdere og "klippekortsordninger" giver beboere på plejehjem.
Min mor er beboer på plejehjem. Min mor er immobil og sidder sidder i kørestol og det er tydeligt, at de gode oplevelser, som oplevelses medarbejdere og nogle få aktiviteter under "klippekortsordningen", har umådelig betydning, både for min mor, men især for hele stemningen og den positive "ånd" på plejehjemmet.

Derfor betyder det også en masse for arbejdsmiljøet for medarbejdere og samarbejdet mellem pårørende og medarbejdere.

Ældresektoren har enorme udfordringer med at rekruttere faguddannet - og ikke fagligt uddannet - personale til plejesektoren.
Der er brug for at kæmpestor anerkendelse af medarbejdernes indsats og at støtte arbejdsmiljø, løn og velfærd for beboerne. Og retorik om "varme hænder" er nedværdigende. Medarbejderne er kompetente, opmærksomme, støttende og har umådelig værdi for plejen af beboerne og kontakten med pårørende.
Besparelsesforslag på sosu-elevers arbejdskraft værdi er tonedøvt. Vi har brug for at flere vælger uddannelsen og ansættelse som sosu-hjælpere.

Afskaffelse af "Kendt hjælper" besøgs kontinuitet i private hjem
Det er en rigtig administrativ "skrivebords" besparelse. Som pårørende til min demente mor, som boede i eget hjem, med 7 daglige besøg + et natbesøg af sikkerhedshensyn, ved jeg, at det havde enorm betydning for min mors tryghed, at hun kunne genkende de sosu-hjælpere og sygeplejersker, som kom i hjemmet. Min mor har faktisk flere gange afvist at lukke medarbejderne ind, fordi hun ikke kunne genkende dem.
Måske ligner det en besparelse på skrivebordet. Men i det virkelige liv vil det en masse "uproduktivt" arbejde for medarbejder og utryghed for borgerne.

Løsningsforslag?
Drop besparelserne på ældre- og omsorgsområdet.
Tag initiativer for at få en bedre økonomi aftale med staten.

1. Aarhus Kommune bevilgede 180 mio kr. til Tirstrup Lufthavn. Fremover ville det klæde politikerne at prioritere kernevelfærd, uddannelse og klima frem for f.eks. klimabelastende virksomheder.

2. Skru op for nationale indtægter, så der bliver mere til fordeling til kommunerne.
F.eks. indføre kontrol for at undgå uberettiget udbetaling af refusion af udbytteskat til udlændinge. Det har vist foreløbig kostet 12,5 mia. kr. Journalist Jesper Tynell fortæller, at selv om regeringen allerede i 2017 meldte ud, at det nu skulle være slut med, at udlændinge kunne snyde sig til uberettiget at få refunderet udbytteskat, de aldrig havde betalt, foregår det stadig.
https://finanswatch.dk/Finansnyt/article14565381.ece

3. Skattevæsenet kunne også gøre mere for at indkassere udlændinges SU gæld til Danmark. De skylder pt. 1,1 mia. kr.
Akademikerbladet: "Tusindvis af udlændinge læser i Danmark og efterlader så deres SU-gæld ved grænsen.
Udlændinges SU-gæld er det seneste år vokset yderligere på trods af, at regeringen siger, at de arbejder for at bremse udviklingen. Det viser nye tal fra Gældsstyrelsen, der hører under Skatteministeriet. Per 31. december 2021 skylder 16.800 udlændinge fra EU og tredjeverdenslande den danske stat 1.139 mio. kroner i stiftet SU-gæld. Det er 156 mio. kroner mere end året før. https://www.akademikerbladet.dk/aktuelt/2022/februar/nu-skylder-udenlandske-studerende-over-1-mia-i-su-gaeld?
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Borgergruppe i Aarhus

Indsendt

24/11/2022 22:55

Sagsnummer

HS8053010

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Indkaldelse af ideer og forslag
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H523

Kontakt

Lise Hanghøj 

Mail: Lisehan@aarhus.dk 

Telefonnummer: 3036 9461