Gå til hovedindhold

Høringssvar

Uoverensstemmelser med eksisterende lokalplaner

Jf. lokalplan 311 for området mellem Nørreport og domkirken, må bebyggelsen ikke overstige 4 etager inkl. udnyttet tagetage. Ved Skovvejens lokalplan 583 er der yderligere enighed om at bebyggelsen ikke må overstige 5 etager. Tager man dette i mente er en bebyggelse mellem 6 og 9 etager (alt efter hvor man læser i lokalplanen*) ikke sammenhængende med den gamle bydel. Her bør det på det kraftigste overvejes, om ikke bebyggelsen tættest på den ældre bydel skal sænkes til 4 etager og således sikre en bedre overgang fra gammelt til "nyt"
De gamle lokalplaner er med en arkitektonisk frihed, såfremt det nye komplimenterer de eksisterende byggerier. Derfor er det ærgerligt, at der i lokalplanens tegningseksempler er meget ensartethed både i form af materialer, men også byggestil.
En udbedring af dette kunne være i form af større variation på bygningernes højder, nogle med fladt tag, nogle med sadeltag, nogle med kviste og nogle uden. Nogle af etaperne kunne udføres i tegl med trædetaljer, andre med pudset facade. Et eksempel på dette er vedhæftet - hvor byggerierne maks er 8 etager inklusiv tagterrasse som IKKE er overdækket.

Samtidigt er jeg meget uforstående overfor, at der skal etableres mere kontor af to grunde. For det første er der i forvejen maks pres på trafikken både mod havnen, langs havnen og til og fra Aarhus Ø. For det andet er der ifølge Ejendomstorvet.dk i oktober 2022 190.000 m2 kontorplads der står tomt. Når der så samtidigt er mangel på almene boliger, ungdomsboliger og seniorboliger, bør man så ikke have beboelse som det primære fokus? Desuden nævnes der ikke noget om 25%-reglen, der netop kunne sikre flere almene boliger i Aarhus.

Alt i alt er det ærgerligt, at vi ikke lægger mere vægt på at bevare det charmerende, varierende og historiske udtryk som er et varemærke for Aarhus. Alt bør ikke gå op i kroner og ører, men mere at udvide med respekt for - og ikke mindst komplimentere - den ældre bydel.

* På startsiden af lokalplanen er der skrevet mellem 5 og 8 etager, mens der under "Om lokalplanen" -> "Bebyggelsens udseende" skrives 6 og 9 etager, og der på tegningerne er bygninger helt ned til 4 etager, uden det mystiske "hegn" om tagterrasserne der kan ses på andre illustrationer.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Catrine Jensen

Indsendt

03/12/2022 18:41

Sagsnummer

HS0368583

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Midtbyen
Hørings-id

H532

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ
Plan og Byggeri
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 44 00