Gå til hovedindhold

Høringssvar

LGBT+politik og handleplan

Drømmen er: et levende kulturliv med queer events hele året rundt

Jeg ser mange gode tiltag i den nye politik og kan kun støtte op om, at det er på tide, at Århus får en LGBT+ politik. De omkring 30.000 borgere i Århus kommune som LGBT+ politikken omhandler trænger til bedre muligheder for at kunne mødes med ligesindede, være en del af et queer kulturliv og et større fællesskab med trygge rammer. Det glæder mig, at der er mange forskellige fagpersonaler, som er involveret i handlingsplanens tiltag. Det er lidt betænkeligt, at der tilsyneladende ikke er afsat lønkroner til LGBT+ medarbejdere/ressourcepersoner i forbindelse med realisering af de forskellige delprojekter. Jeg mener derfor, at det vil være på sin plads med en opkvalificering af de frivilliges kunden og praktiske viden, hvis de skal fungere som kompetente ulønnede projektmedarbejdere.

I dette skriv vil jeg pege på nogle af LGBT+ politikkens områder, der efter min mening har brug for et ordentligt løft.

Bedre lokaler
Siden jeg sprang ud midt i 1980’erne har jeg set mange folk afholde LGBT+ kulturarrangementer i lokaler, som ikke var egnede til formålet. Jeg vil derfor anbefale, at man sætter fokus på at LGBT+ foreningerne i Århus får adgang til bedre lokaler, og at der skabes nye ’queer rum’ (safe spaces) for folk i alle aldre. Det er især vigtigt, at paraplyorganisationen LGBT+ Huset får nye rammer, der matcher den plads byens LGBT+ borgere har fortjent i Århusområdet. Tiden 'i skabet' er ovre. Lad os få vores aktiviteter frem i lyset og ned i stueplan, så alle (også gangbesværede og rullestolsbrugere) kan være med.

Nye typer af queer kulturarrangementer
Epinions undersøgelser viser, at der er rigtig mange folk, som har lyst til at komme ud blandt andre LGBT’ere og mødes med ligesindede. Derfor skal foreningerne støttes økonomisk, så de på kryds og tværs kan udvikle samarbejder om nye typer af queer kulturarrangementer; og sammen skabe det miljø og fællesskab, der vi savner. Et kompetenceløft for byens LGBT+ frivillige i alle aldre er en vigtig basis, for at der kan komme noget godt ud af de tiltag, som den nye LGBT+ politik kan være med til at skabe i byens kulturliv.

Kompetenceløft kan skabe mere synlighed
Hjælp os med at skaber mere synlighed om både offentlige arrangementer, medlemsaktiviteter, og ikke mindst omkring byens queer fag- og ressourcepersoner ved at give de frivillige LGBT’ere i Århus et kompetenceløft med hensyn til formidling, i tekst og billeder, på de sociale medier. Entusiasmen mangler ikke blandt de frivillige. Men der skal workshops/dagsseminarer til, som opkvalificere de frivilliges praktiske viden og kunden indenfor: PR, informationsformidling, skrivning/journalistik, visuel kommunikation, fotografi, billedredigering, podcasting og videoredigering, hvis homo-miljøets foreninger forventes at kunne klare opgaven at nå ud til byens LGBT+ borgere stort set uden et reklamebudget (!) Byens frivillige LGBT’ere har brug for læring og ny praktisk viden for at kunne skabe en fin og overbevisende informationsstrøm på de sociale medier. – Det er uklart for mig i hvor stor grad opkvalificering af frivillige er en del af LGBT+ politikken. Jeg håber, at kommunen vil bestræbe sig på at støtte LGBT+ foreningerne i Århus økonomisk ved at en målrettet opkvalificering af alle frivillige, så de bliver en kompetent ny generation af queer projektmagere og kreativt skabende ressourcepersoner.

Husk ét billede siger mere end 1000 ord!
Visuel kommunikation på de sociale medier: LGBT+ miljøet har brug for en masse gode PR-billeder og illustrationer. Den visuelle side af LGBT+ miljøets PR- og informationsmateriale skal være lige så gennemtænkt som de tekstmæssige budskaberne. Det er ikke særligt troværdigt, hvis både kommunen, skolerne og miljøets aktører vælger at bruge gratis arkivfotos fra amerikanske stock foto hjemmesider i mangel af egne billeder. Foreningerne og andre aktører skal arbejde for at skaffe sig nye kontakter blandt queer fotoentusiaster, illustratorer, tegnere, malere etc. I arbejdet med at give byens LGBT+ borgere et ’bedre liv’ skal alle greb tage i brug, især målbevidst visuel kommunikation. Formidlingen på internettet og øget synligheden på de sociale medier kræver teamwork, specielt, hvis man vil nå ud til mere end 300-500 mennesker af byens tusinder af LGBT+ borgere. Facebook er kendt for at diskriminerer; udover at visse budskaber censureres, så har Facebook også lagt et loft over, hvor mange mennesker en enkelt person (frivillig kommunikationsmedarbejder / projektmager) kan invitere til en såkaldt ’Facebook begivenhed’ (= et offentligt arrangement). PR-opgaver skal gribes meget målbevidst an, hvis man vil nå ud til et større queer publikum. LGBT+ miljøet i Århus må også bestræbe sig på at skabe en fælles kulturkalender på de sociale medier (Facebook, Instagram), så ting ikke bare forsvinder i det kaotiske ”dyb” på de sociale medier og man som kulturinteresseret LGBT’er ikke kan finde ud af om der overhovedet er nogle ’queer events’ i byen i denne uge.

Drømmen er: et kulturliv med ’queer’ events hele året rundt
LGBT Danmark (tidl. Landsforeningen for bøsser og lesbiske) har i mange år (Læs: hele mit voksenliv), som den største aktør, præget LGBT+-miljøet med et ensidigt fokus på det politiske arbejde. Positivt set har det været med til at sikrer LGBT+ borgernes rettigheder på lige fod med alle andre i samfundet. ’Politisk arbejde’ som den fremhærskende forståelsesramme eller ’mindset’ blandt aktivister og frivillige har dog gjort, at queer kunstnere, kulturprojektmagere og kreative ressourcepersoner ikke er blevet inddraget som frivillige, der arbejder for det store (queer) kulturelle fællesskab, som vi kalder ’miljøet’. – Den nye LGBT+ politik i Århus kan være med til at ændre på denne situation således, at der skabes et nyt bredt fokus på kulturelle arrangementer hele året rundt, som samlingspunkter for byens LGBT+ borgere og som synlighedsskabende tiltag. Århus har brug for en ny generation af frivillige folk, der har lyst til at gå i dialog med queer billedkunstnere, projektmagere, musikere, forfattere, dansere, teaterfolk og forskere for at hente NY VIDEN ind i miljøet og dermed ud i byens kulturliv i form af offentlige arrangementer med en queer vinkel, HELE ÅRET RUNDT – ikke bare på de internationale LGBT-mærkedage.
Hilsen
Birthe
//
Birthe Havmøller (f. 1962), billedkunstner med fotografiet som ynglings medie; redaktør af den internationale queerfeministiske kunstblog og synlighedsprojekt, Feminine Moments – Queer Feminist Art Worldwide (www.femininemoments.dk,); queer tangodanser, skribent og stifter af The Queer Tango Project (www.queertangobook.org, som udgiver gratis ebøger om fænomenet ’queer tango’; samt tidl. informationsmedarbejder.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Birthe Havmøller Nielsen

Indsendt

12/04/2023 12:42

Sagsnummer

HS7710806

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Sundhed og trivsel
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H566