Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

LGBT+politik og handleplan

Offentlig høring af forslag til LGBT+ politik og handleplan

Med LGBT+politikken og handleplanen sættes retningen for byens arbejde med at sikre et godt liv for alle borgere i et mangfoldigt, rummeligt og trygt Aarhus. Politikken er med til at realisere Aarhusmålene om, at Aarhus skal være en god by for alle.

Materialet består af fire dele:
LGBT+politik
Handleplan
Handlinger der kræver særskilt finansiering
Udkast til byrådsindstilling om LGBT+ politik og handleplan

Når Aarhus skal være en god by for alle, kræver det en målrettet indsats. Derfor er politikken bygget op om tre overordnede mål:

 • Alle børn, unge og voksne er trygge og trives
 • Alle føler sig anerkendt og respekteret
 • Aarhus er en mangfoldig og attraktiv by at leve og arbejde i – som Regnbuebyen Aarhus

   

Udover LGBT+ politikken skal handleplanen bidrage til at virkeliggøre visionen og målene i politikken. Handlepla­nen er tematiseret efter følgende fem overskrifter:

 • Sundhed og trivsel
 • Viden og inkluderende sprog i dag-, uddannelses- og fritidstilbud  
 • Tryghed
 • Et mangfoldigt byliv og synlighed
 • Mødet mellem borgere og Aarhus Kommune

   

I tilblivelsen af LGBT+politikken og handleplanen har ideerne været mange og inspirationen stor. LGBT+ politikken og handleplanen er blevet til i et samarbejde med den kommunale arbejdsgruppe for LGBT+HUSET og med tæt involvering af LGBT+borgere, LGBT+foreninger, interessenter og Aarhus Kommunes forvaltninger. Via interviews, workshops, såkaldte master-classes, dialogmøder mv. har der været mulighed for at komme med bidrag til politikken. 

Materialer (4)

Høringssvar (25)

Høring til LGBT+ politikken

Se vedhæftede.

Sikre styrkelse af minoritetsetniske LGBT+ personers levevilkår

Allerførst skal der lyde en stor tak for, at Aarhus Kommune sætter fokus på LGBT+ personer trivsel og på den måde tager de store udfordringer, der er for denne målgruppes generelle…

Høringssvar fra LGBT Asylum

Som en af de organisationer, der har deltaget med input til Aarhus LGBT+ politik og handle-plan, takker vi for denne mulighed for at indgive høringssvar. Vi ønsker Aarhus kommune t…

Høringssvar

Se vedhæftede høringssvar fra Kultur og Borgerservice

Sundhed og Omsorgs høringssvar til LGBT+ politik og handleplan

Se vedhæftede.

LGBT+HUSETs høringssvar - LGBT+-politik og handleplan med bilag

LGBT+HUSET vil først og fremmest sige tillykke med den nye LGBT+-politik og -handleplan. Det er ambitiøst og betyder, at Aarhus kommer til at fremstå som en foregangskommune. Det e…

Kommunal indoktrinering i LGBT-ideologi – Nej tak!

Det er under al kritik, at Aarhus Kommune både vil bruge skatteborgeres penge på at fremme LGBT+-ideologien og under dække af at ville styrke mangfoldighed og inklusion, gør dag- o…

Aarhus skal ikke understøtte en ekstrem kønsideologi

Aarhus skal være en god by for alle. Det er en målsætning, som det er svært at være uenig i. Imidlertid rammer handlingsplanen ved siden af dette mål, fordi den i stedet for at sig…

Erhverv Aarhus' høringssvar til Aarhus Kommunes LGBT+ politik og handlingsplan

Erhverv Aarhus' høringssvar til Aarhus Kommunes LGBT+ politik og handlingsplan.

Høringssvar fra Handicaprådet om LGBT+ politik og handleplan

Handicaprådet drøftede høringen på mødet den 24. april. Handicaprådet finder, at politikken indeholder mange sympatiske og gode elementer og rådet kan kun understøtte, at Aarhu…

Høringssvar fra Aarhus Homosport i forhold til LGBT+ politik

Høringssvar fra Aarhus Homosport Aarhus Homosport takker for den politiske prioritering som LGBT+ politikken er udtryk for. Vi er særligt glade for den anerkendende tilgang, som…

Høringssvar fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge

Der fremsendes høringssvar fra Børn og unge, Aarhus Kommune.

LGBT+ politik og handleplan

Høringssvar er vedhæftet

LBGT+ politikken

Jeg hilser en LBTG+ politik velkommen, det er vigtigt træk for at skabe bedre forhold for alle i Aarhus. Dog synes jeg der er alt for lidt fokus på dagtilbudsområdet i politikken.…

Høringssvar om LGBT+ politik

Høringssvar fra Sociale Forhold og Beskæftigelse vedr. LGBT+ politikken med tilhørende handleplan

Sociale indsatser / i socialt arbejde til LGBTQ+ personer

I dag, er der mere og mere fokus på køn, seksualitet og identitet. Hvilket er fantastisk og virkelig et godt sted at være for rigtig mange mennesker, måske særligt LGBTQ+ community…

Høringssvar fra Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling på Aarhus Kommunes LGBT+politik og handleplan

Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling (herefter Udvalget) vil gerne kvit-tere for udkast til LGBT+politik og handleplan. Der skal lyde en stor ros til den involverende proces,…

Høringssvar fra Studenterrådet ved Aarhus Universitet vedr. LGBT+ politik og handlingsplan

Mange tak for at tage diskrimination, utryghed og LGBT+ personer seriøst. Det sætter vi i Studenterrådet ved Aarhus Universitet stor pris på. I dette høringssvar vil vi komme med v…

Høring om LGBT+politik

LGBT+ personer mistrives meget ofte i folkeskolen. En ambitiøs politik på dette område bør involvere ressourcer til øget oplysning og læring i byens folkeskoler. Oplysning bør ske …

Ældrerådets udtalelse vedr. LGBT+ politikken med tilhørende handleplan

Ældrerådet skal til det fremlagte forslag til LGBT+ politik med tilhørende handleplan udtale, at man finder det positivt, at der udarbejdes en politik for dette område, og at områd…

Høringssvar

På vegne af alle os i AIDS-Fondet og Checkpoint vil jeg ønske tillykke med en gennemtænkt og ambitiøs LGBT+ politik og handleplan. Vi skal gøre vores til både at støtte planen og o…

Drømmen er: et levende kulturliv med queer events hele året rundt

Jeg ser mange gode tiltag i den nye politik og kan kun støtte op om, at det er på tide, at Århus får en LGBT+ politik. De omkring 30.000 borgere i Århus kommune som LGBT+ politikke…

Høringssvar

Først og fremmest tillykke med den flotte LGBT+ politik og handleplan. I LGBT+ Danmark har vi længe ment, at kommunerne bør gå forrest og tage ansvaret for den borgernære service, …

Styrket seksuel sundhed for unge - Inddrag Checkpoint!

For at kunne styrke seksuel sundhed for unge som handlingsplanen ligger op til, vil det være en god, praktisk og nem løsning at medfinansiere AIDS-fondens tilbud "Checkpoint", som …

AIDSFONDET/Checkpoint

En direkte måde for Aarhus Kommune at støtte tiltagene ifbm. sundhed og trivsel, kunne være at støtte Aidsfondets klinikker, Checkpoint økonomisk. Den aarhusinske klinik er pt. …

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Sundhed og trivsel
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H566