Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Høringssvar

På vegne af alle os i AIDS-Fondet og Checkpoint vil jeg ønske tillykke med en gennemtænkt og ambitiøs LGBT+ politik og handleplan. Vi skal gøre vores til både at støtte planen og også holde øje med om ambitionerne fortsættes fremover også. Det er yderst vigtigt for Aarhus' LGBT+ personer i alle aldre, at byen går foran og støtter miljøet.

Vi ser gode takter i fokusset på sundhed og trivsel for LGBT+ personer. Vi ved, at rigtig mange LGBT+ personer har et væsentlig dårligere fysisk og mentalt helbred og mange af dem har et øget forbrug af alkohol, rygning og stoffer. Dette påvirker naturligvis det gode liv og giver den enkelte store udfordringer. Vi ved også, at der blandt mange LGBT+ personer er en dårligere seksuel sundhed, hvor vi ser flere og flere udsat for overgreb og i afhængighed af stoffer i forbindelse med sex (i daglig tale kaldet Chemsex). Dette bør en handlingsplan i høj grad tage hensyn til også. Derfor kunne vi ønske os, at det fremgik endnu tydeligere af både planen og budgettet til at udføre planen.

I forhold til stoffer i nattelivet, så mener vi, at det bør have en endnu tydeligere indsats, herunder også i forhold til Chemsex. Chemsex er stigende i både København og andre byer rundt i verden, hvorfor Københavns Kommune særskilt har bevilliget AIDS-Fondet penge til både en informationsindsats og nok så vigtigt rådgivning til personer afhængig af Chemsex. Dette bør Aarhus allerede nu være forberedt på både strategisk og økonomisk, således man er på forkant med problemets omfang. Ligesom i København vil AIDS-Fondet i Aarhus kunne bidrage væsentligt i både videndelingen om dette område samt også i en særlig indsats til barer og lignende i Aarhus, da vi har flere års erfaring med området.

Vi noterer os endeligt, at der er et tydeligt fokus på ensomhed og fællesskaber for ældre LGBT+ personer. Det er vi meget positive for, dog finder vi, at der udestår en væsentlig del af området, når der ikke er allokeret et særligt fokus på voksne (over 40) og ældre personer med hiv. Vi har med stor succes drevet ungegruppe for hiv positive LGBT+ personer, hvor de har mulighed for at møde ligesindede og sammen komme videre med en hiv-diagnose. Samme tilbud til de ældre har der ikke været økonomi til at drive i flere år, men behovet er der i høj grad. Flere 40+ personer med hiv oplever både stor ensomhed og en blanding af stigma og angst for at dele deres diagnose samt opsøge andre personer. Derfor vil de muligvis ikke deltage i generelle fællesskaber.

Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde, og herunder via Checkpoint være med til, at den seksuelle sundhed i Aarhus løftes endnu mere for LGBT+ personer, sådan vi får alvor får lighed i sundhed for alle borgere i Aarhus.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Lars Christian Østergreen

Indsendt

12/04/2023 16:57

Sagsnummer

HS2749608

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Sundhed og trivsel
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H566