Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Ældrerådets udtalelse vedr. LGBT+ politikken med tilhørende handleplan

Ældrerådet skal til det fremlagte forslag til LGBT+ politik med tilhørende handleplan udtale, at man finder det positivt, at der udarbejdes en politik for dette område, og at området mainstreames på lige fod med f.eks. ligestillingspolitik. Blot at erklære, at der naturligvis ikke diskrimineres i Aarhus Kommune vil være for let.

LGBT+ er et område af dagliglivet, der kræver opmærksomhed og bevågenhed i bestræbelserne på at sikre Aarhus som en god by for alle. Og dette bidrager den fremlagte politik til.

Ældrerådet finder at LGBT+ problematikken behandles med indlevelse, takt og naturlighed, og vil være meget anvendelig som ledetråd i årene, der kommer.

Ældrerådet finder imidlertid, at de ældre/gamle LGBT+ borgere lades lidt i stikken i politikken.

Unge-, voksen- og arbejdslivsområdet synes at være i fokus, og det er vel også det, der fylder mest i hverdagen for de fleste, men det må ikke overses, at de meget voksne, ældre og gamle også har LGBT+problematikken inde på deres liv i hverdagen. Måske mest i det skjulte, for de er jo vokset op i en tradition, hvor dette var tabu. Men de har haft og har formentlig stadig problemer med et liv i frygt, modvilje og manglende accept, tab og fortrydelse og fortielse.

Ser man på politikken, så er der vist kun to steder nævnt noget om ældre, et sted i relation til ensomhed, og et andet med henblik på sundhed, tryghed og fællesskab. Og der er et enkelt billede af en ældre mand. Og så er det nævnt i Handleplanen.

Men der sker ikke en egentlig håndtering eller italesættelse af LGBT+ i ældregruppen, ældre på plejehjem osv.

Nogle byer – f.eks. Berlin og København - har profilplejehjem med LGBT+profil i en eller anden form. Ikke at Aarhus nødvendigvis skal have det samme. Der kan være mange problemer - f.eks. af praktisk karakter, forbundet med profilplejehjem, men det viser dog en anden bevidsthed omkring LGBT+problematikken for ældre/gamle borgere. Denne bevidsthed savnes i den fremlagte LGBT+politik.

Men alt i alt et fint forslag til en LGBT+politik for Aarhus Kommune, der efter Ældrerådets opfattelse vil kunne blive en tand bedre ved øget fokus på ældre/gamle.

Her kan citeres en LGBT+ person i Berlin, der arbejdede på etablering af et LGBT+plejehjem: ”Det er ”hip” at være ung LGBT+er, med det er ikke ”hip”, at være gammel LGBT+er".

Vh
Jan Radzewicz
Formand for Ældrerådet
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Ældrerådet

Indsendt

19/04/2023 08:46

Sagsnummer

HS8418824

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Sundhed og trivsel
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H566