Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Høringssvar fra Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling på Aarhus Kommunes LGBT+politik og handleplan

Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling (herefter Udvalget) vil gerne kvit-tere for udkast til LGBT+politik og handleplan. Der skal lyde en stor ros til den involverende proces, som har fundet sted i forbindelse med politikken og handleplanens tilblivelse.

Udvalget glæder sig over, at de undersøgelser, som udvalget fik iværksat i 2019 og 2021, der undersøgte LGBT+ personers syn på Aarhus som by, og som viste, at en særlig gruppe af mennesker stadig oplever diskrimination, manglende anerkendelse, ensomhed og lavere livskvalitet, har været med til at skubbe på, at Aarhus nu får en LGBT+politik og handleplan.

Udvalget håber, at politikken kommer til at tage fat om de ulighedsaspekter, som finder sted i forhold til f.eks. LGBT+ personers mentale og fysiske sundhed, deres møde med Aarhus Kommune, tilgængelighed og inklusion. Og at Aarhus Kommune vil hjælpe alle mennesker uanset køn, seksualitet og kønsidentitet, så Aarhus kan være en god by for alle.

Udvalget har følgende input til høringen:

• Udvalget har en opmærksomhed på, at såfremt der ikke kan findes midler til finansiering af temaet omkring tryghed, er der risiko for, at temaet om tryghed ikke vil adressere de udfordringer, der er med diskrimination og hadforbrydelser.

• Digitalisering fylder mere og mere og spiller en stor rolle i samfundet. Digital tryghed er et fælles ansvar, som alle magistratsafdelinger bør have fokus på og ikke kun Magistraten for Børn og unge, som står angivet i handleplanen.

På vegne af Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling

Mette Bjerre (forperson)
Mette Hvid Johannesen (næstforperson)
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Udvalget for Mangfoldighed og Ligestilling

Indsendt

24/04/2023 09:03

Sagsnummer

HS8589457

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Sundhed og trivsel
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H566