Gå til hovedindhold

Høringssvar

LGBT+politik og handleplan

Høringssvar fra Aarhus Homosport i forhold til LGBT+ politik

Høringssvar fra Aarhus Homosport

Aarhus Homosport takker for den politiske prioritering som LGBT+ politikken er udtryk for. Vi er særligt glade for den anerkendende tilgang, som politikken tydeligt signalerer.

Vi ser med stor glæde, at politikken vil brande Aarhus som en regnbueby. Vi er stolte over at være forening i en sådan by. En by, der bidrager til at skabe grundlaget for det gode liv for alle borgere i Aarhus. Vi bemærker med glæde, at det fremhæves som en menneskeret at kunne leve og indgå i fællesskaber som den, man er. Det forventer vi naturligvis vil afspejle sig i de politiske prioriteringer.

Aarhus Homosports formål er at give bøsser, lesbiske, biseksuelle samt andre, der er åbne overfor disse grupper, mulighed for idrætslig udfoldelse, at arbejde for ovennævnte gruppers synliggørelse inden for idrætten og at fremme flest mulige idrætslige aktiviteter.

Vi ser med glæde at Aarhus Kommunes forslag til LGBT+ politik og som Regnbue by indeholder samme åbenhed og dermed ikke marginaliserer yderligere men derimod inkluderer alle borgere i Aarhus i politikken. Vi lægger derfor vægt på det syn at poltikken ikke er for en marginaliseret gruppen men for alle byens borgere.

Med disse indledende og tilsluttende bemærkninger til LGBT+ politikken, har vi nogle konkrete ændringsforslag og kommentarer, som vi vil udfolde nedenfor.

På side 3 om den overordnede vision foreslår Aarhus Homosport, at visionen formuleres i ”vi-form” således, at der står:
Vi har alle ret til at være dem vi er, og elske dem vi vil. Så politikken ikke taler om en gruppe i 2. person, men taler inkluderende og dermed anerkender, at vi alle er en del af målgruppen.

I sidste sætning på samme side foreslår vi følgende formulering:
Aarhus skal være en by, hvor alle borgere har lige adgang til byens tilbud og muligheder – og til at elske den man vil i åbenhed. Vi synes formuleringen omkring hånd i hånd er for indskrænkende og reducerer udfordringerne til noget alt for indskrænket og banalt.

Med disse helt konkrete ændringsforslag til beskrivelse af visionen, inkluderer politikken os alle i et ”vi” frem for ”de og dem”. Vi er dermed alle en del af fællesskabet, hvor vi ikke taler om grupperinger.

Vi tilslutter os fuldt ud visionen om, at Aarhus skal være en Regnbueby og kunne ønske os, at valget af regnbuen som symbol beskrives og defineres i politikken, også i forhold til hvordan Aarhus Kommune tænker at Regnbuebyen skal brandes.
Hvordan skaber vi en fælles forståelse i Aarhus Kommune som Regnbueby i borger-, erhvervs- og foreningsøjemed? Definer det for at undgå at der går uhensigtsmæssig diskussion i det.

I forhold til handleplanen har vi følgende få kommentarer.
Finansiering af indsatser i LGBT+ politikken indeholder indsatser i alle magistrater. Vi kunne ønske os, at Aarhus Kommune også økonomisk prioriterer visionært og giver økonomisk råderum til udvikling af initiativer der vokser ud af foreningslivet.

I forhold til dialog med uddannelsesinstitutioner (side 9, handleplanen) foreslår vi, at dialogen sker med alle uddannelsesinstitutioner. Eksempelvis er SOSU-uddannelserne ikke repræsenteret af VIA, da det er en erhvervsuddannelse.

Vi opfordrer til, at der undgås indforståede begreber og forkortelser i politikken (eksempelvis PLO, Peer to Peer). I handlingsplanen og LGBT+ politikken bør indsatserne beskrives i samme rækkefølge. Det bliver de ikke lige nu. Det vil gøre dokumenterne mere strukturerede hvis der er samme rækkefølge.

Der er en del slå og stavefejl i materialet, hvorfor en ekstra korrekturlæsning vil gavne forståelsen af materialet.
Med disse kommentarer tilslutter Aarhus Homosport sig LGBT+ politikken. Vi glæder os til at være med til at udleve politikken og Aarhus som Regnbueby, og stiller os naturligvis til rådighed.

Venlig hilsen

Aarhus Homosport
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Kjeld Kromand

Indsendt

27/04/2023 11:10

Sagsnummer

HS8365221

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Sundhed og trivsel
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H566