Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

Kommunal indoktrinering i LGBT-ideologi – Nej tak!

Det er under al kritik, at Aarhus Kommune både vil bruge skatteborgeres penge på at fremme LGBT+-ideologien og under dække af at ville styrke mangfoldighed og inklusion, gør dag- og uddannelsesinstitutioner til ideologiske opdragelsesanstalter.

At der overhovedet skulle kunne være mere end to køn, beror ikke på objektivt tilgængelige fakta, men på en ideologisk og filosofisk påstand. At man skulle kunne være noget andet end sit biologiske køn er således en ideologisk påstand om et ikke-fysisk jeg, som er noget andet end det fysiske. Det inkluderer endvidere en filosofisk påstand om, hvad disse andre køn er.

Når man således fremmer og måske endda pålægger ansatte, at identificere de pågældende med noget andet end deres biologiske køn, er der tale om fremme af en ideologi og pålæg til ansatte om at indrette sig efter denne.

Handleplanen giver indtryk af, at det handler om at hjælpe en minoritet, der har det dårligt. Der er ikke noget i det fremlagte, der underbygger, at denne minoritet vil få det bedre af de nævnte tiltag. Det er igen en ubegrundet ideologisk baseret antagelse, at den pågældende minoritets problemer skyldes andres manglende anerkendelse.

Denne antagelse bruger Aarhus Kommune så som begrundelse for dét, der reelt er skatteborgerfinansieret propaganda for en ideologi, der i disse år på verdensplan gør, hvad den kan for at undertrykke dem, der ikke følger ideologien. Når det offentlige på denne måde gør sig til ideologiske opdragere, så er der allerede lagt en totalitær linje, der ikke er væsensforskellig fra, hvad man har set i kommunistiske lande.

Der er med handleplanens mål om ”inkluderende” sprogbrug i dag- og uddannelsesinstitutioner igen tale om en illusion. Det vil netop ikke være inkluderende, at kræve kæft trit og retning i forhold til en ovenfra pålagt kønsideologi. Tværtimod er der tale om en eksluderende tilgang – reelt en art berufsverbot for dem, der ikke tilslutter sig LGBT-ideologien.

Der er endvidere tale om et Orwellsk nysprog, som søges gennemført ved genopdragelse (“efteruddannelse”) af borgernære offentligt ansatte.

Der er adskillige minoriteter i Aarhus Kommune, som netop vil blive undertrykt, underkendt og ekskluderet med disse tiltag. Det gælder traditionelle kristne, muslimer og andre med traditionelle religioner, der kun anerkender to køn. Det gælder også dem, der af helt andre grunde kun anerkender de biologiske køn. Det er derfor lodret løgn, når handleplanen hævder, at det handler om mangfoldighed. Det gør det ikke. Det handler om ideologisk og filosofisk ensretning.

Derudover er det dybt problematisk, når man i bilaget til handleplanen taler om homo-, bi- og transfobi og dermed med ordet ”-fobi” forsøger at sygeliggøre og stemple dem, der måtte se anderledes på seksualitet og køn end den herskende LGBT-ideologi. Det er ganske enkelt mobning og eksklusion fra kommunens side af anderledestænkende.

Det kan ikke komme bag på en, at den slags kan komme fra venstrefløjspartier, der tidligere har flirtet med totalitarismen, men det kan undre, at borgerlige partier hopper med på dette grundlæggende totalitære tiltag. Jeg er dybt skuffet.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Magnus Nørgaard Sørensen

Indsendt

27/04/2023 21:36

Sagsnummer

HS7449753

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Sundhed og trivsel
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H566