Gå til hovedindhold

Høringssvar

Høringssvar for

LGBT+HUSETs høringssvar - LGBT+-politik og handleplan med bilag

LGBT+HUSET vil først og fremmest sige tillykke med den nye LGBT+-politik og -handleplan. Det er ambitiøst og betyder, at Aarhus kommer til at fremstå som en foregangskommune. Det er velfærd på et nyt område, og det kommer til at betyde noget for både LGBT+-personer i Aarhus Kommune og i hele Østjylland.

Mange LGBT+-personer uanset alder ser Aarhus som deres sikre base, og unge LGBT+-personer flytter til kommunen. Det er et voksende segment, hvor omkring 20 procent af Generation Z ifølge Gallup identificerer sig som LGBT+-personer. Derudover har det ikke kun betydning for LGBT+-personer, men også deres venner og familie, der kan se frem til øget tryghed.

Derfor har arbejdet med og den kommende implementering af den nye politik og handleplan stor betydning for rigtig mange mennesker. Aarhus Kommune får en stor mulighed for at vise sig fra sin bedste side og vise andre kommuner, hvordan det skal gøres.

Vi i LGBT+HUSET er utroligt glade for at have været med i udviklingen af dette stykke arbejde, men desværre kan vi også se, at mange af de vigtige punkter i handleplanen til sidst er rykket ud i et bilag, der ikke skal vedtages på grund af de økonomiske forhold i handlingerne. Det mener vi, er forkert, det er de handlinger, der kan have den største effekt. Men vi håber, at der på trods af sparetider bliver bevilliget penge til de handlinger der kræver særskilt finansiering, og vi indgår gerne i dialog om, hvad og hvordan det kan gøres.

Derudover vil vi kommentere et par af de handlinger, der er i høringsmaterialet:

• Det store fokus på uddannelse og viden i handlingerne er imponerende - og tiltrængt!
o Det vil gavne hvis politikere og politiske medarbejdere, også får adgang til den viden og uddannelse. Det er fra rådhuset og byrådet at politikken bliver lavet, formuleret og vedtaget. Det vil derfor være nemmere for alle parter at skabe positiv forandring hvis det bliver tænkt med fra starten.
o Det kan være givtigt, når man arbejder med fagbevægelsen, at snakke med FIU-ligestilling om deres undervisningsmateriale, og hvordan for eksempel 3F har lavet en LGBT+-certificering. Der findes rigtig meget materiale til undervisning hos virksomheder, i fagbevægelse, på uddannelser, ungeområdet og blandt sundhedspersonale. Det kan findes hos FIU-ligestilling, LGBT+Danmark og enkeltpersoner som eksempelvis Camilla Tved.

• Mødet mellem borgere og Aarhus Kommune
o Det er nævnt at systemejere skal gå forrest og indarbejde krav om inkluderende sprog. Det vil også have en kæmpe indflydelse og med minimale omkostninger, at indføre krav om 'explainability' i alle programmer, der bruges som assistance til at træffe beslutninger. Det betyder at leverandører skal kunne redegøre for bias i træningsdata, hvordan den bias er håndteret, og hvordan deres programmer når frem til deres resultater.

• Sundhed og trivsel
o Der er allerede et punkt om indsats for ældre LGBT+-personer, dette punkt kan med fordel uddybes og emnet ældre kan inddrages i flere af de andre punkter for eksempel uddannelse af de forskellige faggrupper i sundhedsvæsenet.

Derudover er der blandt de handlinger der kræver særskilt finansiering under Tryghed nævnt et forslag om at uddanne dørmænd, restauratører og lignende. Som en del af samme forslag er der nævnt muligheden for at kunne uddele en regnbuesticker for at signalere at alle er velkomne. Det vil være oplagt at denne sticker ville kunne fungere som bevis på gennemført uddannelse, som en slags synlig certificering, på samme måde som smileyordningen. Certificeringen findes allerede i andre europæiske byer i Rainbow Cities Network, som Aarhus er medlem af, og vi indgår gerne i et samarbejde om at få det indført i Aarhus.

Til slut vil vi gerne takke Aarhus Kommune for et godt samarbejde i udviklingen af politikken og handleplanen. Det er et samarbejde, vi håber på at kunne fortsætte i mange år. Og så glæder vi os til at se alle forslag i handleplanen og dens bilag fuldt finansieret.

Nu skal vi i LGBT+HUSET, LGBT+-foreningerne, LGBT+-miljøet og Aarhus Kommune i arbejdstøjet. Vi ser frem til det gode samarbejde, og vi kommer til at holde skarpt øje med, om Aarhus Kommune gør som de siger, så politikken og handleplanen ikke kommer til at ligge i en skuffe og samle støv.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Michael Sørensen-Bech

Indsendt

28/04/2023 10:52

Sagsnummer

HS4792521

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Sundhed og trivsel
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H566