Gå til hovedindhold

Høringssvar

LGBT+politik og handleplan

Høringssvar fra LGBT Asylum

Som en af de organisationer, der har deltaget med input til Aarhus LGBT+ politik og handle-plan, takker vi for denne mulighed for at indgive høringssvar. Vi ønsker Aarhus kommune til-lykke med LGBT+ politikken og handleplanen, som vi mener dækker bredt og relevant.

Vi vil særligt bemærke, at det er positivt, at en udsat og til tider overset LGBT+ gruppe som LGBT+ flygtninge bliver prioriteret med en indsats. Indsatsen (som i handleplanen er understøt-tet med 200.000 kr.) muliggør, at vi i LGBT Asylum kan videreføre og fundere vores arbejde med målgruppen i Aarhus kommune.

Igennem flere år har vores lokalgruppe i Aarhus assisteret og rådgivet nyankomne LGBT+ per-soner gennem asyl- og integrationsprocessen og i Aarhus afholdt psykosociale LGBT+ netværks-aktiviteter for målgruppen. Som LGBT+ person med flugtbaggrund får man hos LGBT Asylum tilbud om en fast kontaktperson/mentor, som også er LGBT+ person og ofte også selv har flugtbaggrund.

I LGBT Asylum bidrager vi også ved modtagelsen af kvoteflygtninge i Aarhus, hvor vi er med til at byde kvoteflygtninge med LGBT+ baggrund velkommen til kommunen. Gennem et fintma-sket mentornetværk, møder og workshops understøtter vi en positiv social integration som flygtning, ny medborger og LGBT+ person i Danmark og i Aarhus.

LGBT Asylums indsatser i Aarhus varetages af frivillige og understøttes fra vores hovedafdeling i København. Vi ser frem til med støtten fra Aarhus kommune at kunne etablere et fysisk rum understøttet af en deltidsmedarbejder, som kan supportere vores frivillige kontaktpersoner og mentorer, rådgivning, integrations- og psykosociale netværksaktiviteter samt viderebygge samar-bejdet med Aarhus kommune og Center Jelling om indsatser for målgruppen.

Kontakt:
Yanaba Mompremier Rymark Sankoh, generalsekretær
E: yanaba@lgbtasylum.dk
T: 22 12 84 87
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Yanaba Mompremier Rymark Sankoh

Indsendt

28/04/2023 11:49

Sagsnummer

HS3283698

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Sundhed og trivsel
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H566