Gå til hovedindhold

Høringssvar

LGBT+politik og handleplan

Sikre styrkelse af minoritetsetniske LGBT+ personers levevilkår

Allerførst skal der lyde en stor tak for, at Aarhus Kommune sætter fokus på LGBT+ personer trivsel og på den måde tager de store udfordringer, der er for denne målgruppes generelle trivsel alvorligt! Desuden vil vi også gerne takke for den massive inddragelse af store som små aktører og for anerkendelsen af de særlige udfordringer dobbeltminoriteter, herunder Sabaahs målgruppe, minoritetsetniske LGBT+ personer, oplever.

I 2022 offentliggjorde ALS Research rapporten Nydanske LGBT+ personers levevilkår og beskyttelsesbehov. I Rapportens hovedkonklusion konkluderes det:

"Samlet set viser undersøgelsen, at nydanske LGBT+personer på en lang række områder udgør en særligt udsat gruppe i Danmark – herunder at nydanske LGBT+personer samlet set fortsat har væsentligt dårligere levevilkår end andre LGBT+personer i Danmark."

Derfor er det os også magtpålæggende at gøre opmærksom på de tilbud for målgruppen, der allerede eksisterer og fungerer i Aarhus, med henblik på dels at sikre en bæredygtig fremtid for det nødvendige og værdifulde arbejde, vi mener, vi tilbyder i Aarhus. Og dels for at plædere for behovet for særskilte tilbud for Sabaahs målgruppe, der har et relativt større beskyttelsesbehov samt behov for et højt diskretionsniveau.

Sabaah Aarhus har siden 2016 skabt trygge og anonyme rum for målgruppen, dels i vores netværkstilbud og dels i vores gratis rådgivning.

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har siden 2016 bevilliget 300.000 kr./år. Denne bevilling har i den grad været skattet i Sabaah og gjort det muligt at finansiere lejen til vores lokaler, hvor 1444 personer siden 2016 har deltaget i vores netværksarrangementer og 103 personer har modtaget gratis samtaleforløb fra vores hus-psykolog.

Vi ved fra evalueringer af målgruppens oplevelser med Sabaahs tilbud, at disse har afgørende betydning for deres selvoplevede trivsel, f.eks. svarer 89% af brugerne at Sabaahs tilbud har været medvirkende til at de har mødt nye venner og/eller bekendte og 84% svarer de føler, de bedre kan skabe positive forandringer i deres eget og andres liv.

Sabaahs mulighed for at indfri den store efterspørgsel på vores tilbud i Aarhus er for nuværende udelukkende mulig grundet en stor frivillig indsats fra målgruppen. Vi mener ikke det er en bæredygtig ramme for at kunne fortsætte vores arbejde, bl.a. fordi naturen af arbejdet et præget af alvorlige tematikker, herunder voldsudsættelse og æresrelateret negativ social kontrol.

Derfor håber vi også meget, man i Aarhus Kommune vil kunne se fidusen i at kapacitetsopbygge vores allerede velfungerende og nødvendige tilbud og safer spaces. Konkret håber vi på en bevilling på yderligere 500.000 kr/år, der vil kunne gøre det muligt at:

Ansætte en netværksmedarbejder, der kan varetage

koordinationen af vores netværkstilbud og omsorgsarbejde i relation til brugerne

Koordinationen af vores outreach-tilbud i Aarhus og på den måde sikre at skoler og uddannelsesinstitutioner samt velfærdsprofessionelle, kan få besøg af vores dygtige peer-undervisere

Etablere en peer-to-peer-rådgivning i Aarhus. Et tilbud vi allerede tilbyder telefonisk i hele landet, men kun har etableret som fysisk rådgivning i København. Her har vi haft enorm succes i at uddanne målgruppe personer i at varetage rådgivningsarbejdet.

Lave kampagner for Sabaahs tilbud på folkeskoler og ungdomsuddannelser for at sikre organisationens synlighed i Aarhus

Finansiere flere timer til daglig leder med henblik på at fortsætte de gode samarbejder på tværs af vores kollegaorganisationer i Aarhus

Sikre opsøgende lokale indsatser i udsatte boligområde herunder forældreindsatser og holdningsarbejde


I Sabaah er vi meget begejstret for de gode samarbejder med vores kollegaorganisationer og derfor er det også vigtigt for os at understrege, at ønsket om særskilte tilbud ikke er gensidigt udelukkende med ønsket om fortsat gode samarbejder på tværs af mange fantastiske organisationer og initiativer i Aarhus Kommune.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Amma Asare-Nyako

Indsendt

28/04/2023 12:50

Sagsnummer

HS9872993

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Sundhed og trivsel
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H566