Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan nr. 1179 - Skole og boldbaner i Nye

Indsigelse

Som udgangspunkt, finder vi det yderst positivt med den fortsatte udvikling af området – også med en ny skole. Der er dog behov for en øget respekt for og hensyntagen til hele området og ikke kun Nye samt de ønsker om at leve der på anden vis bl.a. rent logistisk og trafikmæssigt, end os der bevidst har tilvalgt at bosætte os i Elev for mange år siden. Lige nu oplever vi det som om at Elev ”bare” kobles på Nye og ideologien bag det byprojekt, som vi ikke har eller ønsker at købe ind på.
I forhold til den aktuelle lokalplan og dermed en fremtidssikret løsning for hele området har vi to konkrete indsigelser, som vi ved, at også andre i Elev deler. Begge handler om netop det trafikale som ser ud til at være indrettet udelukkende for at indfri og tilgodese ønskerne fra Nye-projektet:
1. Vejen fra Nye til Koldkilde/Elevvej omtales stadig som en "måske vej". Vi må fra Elev siden kræve, at området skal kobles på Elevvej/Koldkilde før der kan bygges på arealet, og at der skal være en dobbeltrettet cykelsti ifm. denne vej, der kobles på cykelstien langs Elevvej. Vejen fra Elevvej til Nye skal tillige have et "lige forløb", så man kan komme ind til Nye fra begge sider af Elevvej, og ikke via den "bue" der tidligere har været tegnet.
2. Vi finder det forkert at der vil gives dispensation til antallet af parkeringspladser i forhold til skole m.m. Det er muligt at man kan cykle rundt inde i Nye til skole og boldbaner, men der er langt fra det nordlige Elev, eller fra boliger ude i landområdet. Det samme gælder for personale, leverandører m.m. Desuden kan vi allerede se, at antallet af biler blandt beboere i Nye virker til at være stort, når der iagttages antallet af parkerede biler i området, uagtet andre intentioner og ideologi bag det udviklingsprojekt.
I forventning om at der denne gang vil tilgodeses også de ønsker og behov som beboere i Elev har
Med venlig hilsen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

camilla wolff

Indsendt

05/06/2023 09:43

Sagsnummer

HS8126609

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Lystrup-Elsted-Nye
Hørings-id

H583

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00