Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan nr. 1179 - Skole og boldbaner i Nye

Ønsker ikke en Koldkilde-Nye vej

Dette høringssvar er for at tydeliggøre at ikke alle i Elev-Nye deler ønsket om en Koldkilde-Nye vej, hvilket optræder i andre høringssvar.

1) Det er rigtigt at man fra kommunens side har en Trafikplan mod 2030 og Mobilitetsplan 2050 der indikerer at man kunne overveje at lave en forbindelse mellem Koldkilde og Nye, som senere skulle føres videre nordpå langs med skoven og beboelserne i kanten og videre op til Vennemindevej. Men er der i virkeligheden et behov lige nu for disse veje? For hvem er vejen til? Beboerne i Engelstoft-Koldkilde og skoven, så vi kan komme i Nyma 1 minut hurtigere med bil, eller er de til beboerne i ”bilfrie Nye tæt på naturen”, så vi hurtigt kan komme i skoven? I Nye har man foreløbig på 5 år bygget 220 boliger af 650 boliger i Etape 1, i en ganske aktiv tid for projektbyggeri i DK. Med den nuværende byggehastighed kommer der til at gå mange mange mange år før vi når op på de mange ønskede boliger for Nye og der evt kan opstå et reelt behov der kunne retfærdiggøre en vej (>200 år).
2) Med den endelige placering af den nye skole og boldbanerne fra byudvikler og Aarhus Kommune har man ikke kun forsinket skolebyggeriet med 4 år men man udfordrer også et OSD område, skovbeskyttelseslinier og man nedgraderer bevaringsværdi natur. Man dispenserer og omfortolker regler der er til for at beskytte naturen og grundvand. En Koldkilde-Nye vej vil blot være en yderligere kilde til forurening af natur og vandmiljø med gummigranulat fra bildæk. Med lokalplan 1179 skulle man måske i stedet stoppe alle tanker om en vej.

Måske kunne man se tiden an og opleve hvad området kan tilbyde skolebørn og Elev-Nye med de nye stisystemer og uden en Koldkilde-Nye vej?
Kommer de trafikale udfordringer ikke primært til at dreje sig om forbindelserne til motorvejen og Lisbjerg?
Og hvad med Larsmindevej, den er vel stadig på tale først?
Hvad har en Koldkilde-Nye forbindelse i det hele taget med lokalplan 1179 at gøre?

Herfra ønskes det at forvaltningen i Aarhus Kommune sammen med byudvikler tager ansvar og viser mere hensyn til naturen og miljøet, og ikke mindst de nuværende beoere. Vi glæder os til at se letbane, shuttlebus, delebiler og supercykelstierne fuldt implementeret i Nye.

Mvh
Daniel Dupont
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Daniel Miotto

Indsendt

29/06/2023 22:17

Sagsnummer

HS3143711

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Lystrup-Elsted-Nye
Hørings-id

H583

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00