Gå til hovedindhold

Høringssvar

Forslag til Lokalplan nr. 1179 - Skole og boldbaner i Nye

Manglende logistik (cykelsti) område plan fra kommunens side vedr. Nye og Nye skole

I hele området omkring Nye og Elev mangler der simpelthen bedre cykelstier til at binde hele området sammen på sikker og logisk vis.
Lystrup og de omkringliggende byer er vokset væsentligt gennem tiden, og mange skal eks. mod Aarhus Nord via Elstedvej eller over Lisbjerg.
Der er også meget trafik fra Trige mod Lystrup igennem Elev generelt.
Generelt for alle disse meget trafikerede veje er at de er meget usikre at køre på, og især i vintertiden giver det bare ikke forhold til at man kan have en fuld "helårs køreplan på cykel".

Med denne vækst + helhedsplanen for Nye, vil området kun få endnu mere bil trafik, medmindre man giver befolkningen alternativer, især cykelstier.

Kommunen har et klart ønske om at minimere biler i byen, og det kræver alternativer, ellers kan det jo ikke lade sig gøre.

Forslag
Med udgangspunkt i ovenstående, foreslås det på det kraftigste, at for at skole og udbygning af området tillades yderlige, så bliver man nødt til at give befolkningen et alternativ til biler.
Det bør prioriteres, som en del af skole projektet, at man tidsmæssigt parallelt med skolebyggeriet, anlægger et større netværk af cykelstier, som giver befolkningen fra omkringliggende byer mulighed for, på sikker og bekymringsfri vis, at kunne cykle istedet for at tage bilen.
Samme cykelsti netværk vil også kunne bruges af personalet som skal bemande skolen.

Cykelsti fra Lystrup til Lisbjerg, langs med Letbanen, samt cykelstier generelt i området, fra skolen til Letbane, etc. er simpelthen nødvendigt for at man kan sige man kan tilbyde et alternativ.
Det er umuligt at få reduceret bilerne i byen og hele området, såfremt der ikke laves attraktive cykelsti netværk.

Som en tilføjende bemærkning er det virkelig meget utilfredsstillende at høre forskellige "silo instanser" i kommunen snakke om at det er ikke deres ansvar og at det er nogle andre.
I sidste ende peger det hele på at man bliver nødt til at give de forskellige instanser muligheder og ret til at arbejde sammen og få dette til at virke.
Dette skal drives af byrådet som vel har dette "paraply ansvar".
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Anders & Maria Thomsen

Indsendt

29/06/2023 22:43

Sagsnummer

HS2290029

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Lokalplan
Område
Lystrup-Elsted-Nye
Hørings-id

H583

Kontakt

TEKNIK OG MILJØ

Plan og Byggeri

Karen Blixens Boulevard 7

8220 Brabrand

Telefon: 89 40 44 00