Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Høringssvar - forslag til Senior bebyggelse i Gl. Egå - nyt boligområde

Hej

I forbindelse med “Forslag til Planstrategi 2023” har Aarhus Kommune bedt om “forslag og idéer til den kommende kommuneplan (Kommuneplan 2025)”.

I 24 år (siden 1999) er der i 8250 Egå ikke bygget “senior boliger” eller “senior venlige” boliger i et plan. Der er et udtalt / stort behov for “senior boliger” i Aarhus herunder også i Egå. At der er et behov, kan f.eks. ses ved, at et muligt forslag til senior boliger i Gl.Egå, har flere end 140 interessenter skrevet op til 85 mulige boliger (SeniorBo).

Emnet blev diskuteret på møde i Gl. Egå forsamlingshus 6. marts 2023 med borgmesteren. Borgmesteren gav udtryk for, at Aarhus Kommunen er klar over det store behov.

Selv har vi ledt efter et egnet “senior bo” i Egå i 6 år uden held!

Aarhus Kommune er bekendte med, at der i Gl.Egå er mindst et muligt senior bolig projekt.

Det foreslås derfor, at Aarhus Kommune, senest i Kommuneplan 2025, åbner for, at landbrugsjord kan blive overført til boligområde, og derved åbne for senior bolig byggeri i Gl. Egå.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Sten S. Eriksen

Indsendt

27/05/2023 12:19

Sagsnummer

HS0164568

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her