Gå til hovedindhold
Note! Hørings tidsfristen er forbi.

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Hvad mener du om byrådets strategi for den fysiske planlægning?
Og har du forslag og idéer til den kommende revision af kommuneplanen?

Forslag til Planstrategi 2023 er i offentlig høring

Forslag til Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. Planstrategien fungerer samtidig som kommunens Agenda 21 redegørelse. Med forslaget til Planstrategi 2023 lægges op til en fuld revision af kommuneplanen.

Byrådet besluttede den 10. maj at sende forslag til Planstrategi 2023 i offentlig høring. Du kan se byrådssagen med indstilling og notat om grundvandsbeskyttelse - klik her. 

Høringsperiode: fra den 22. maj 2023 til den 15. august 2023.

(Borgermøde - se nederst)

Du kan læse forslag til Planstrategi 2023 ved at klikke her.

Har du forslag og ideer til Kommuneplan 2025?

Denne høring af forslag til Planstrategi 2023 anvendes samtidig som indkaldelse af forslag og ideer til Kommuneplan 2025.

______________________________

Mindretalsudtalelse fra Solveig Munk, Enhedslisten de Rød-Grønne:

"Aarhus Kommunes planstrategi bør bygge på ønsket om at skabe en god by for alle, hvor motoren er trivsel og bæredygtighed fremfor vækst.

Mennesker før byrum - byrum før bygninger - bør ind i strategien.

Heri bør indeholdes, at de enkelte lokalsamfund - også de allerede bebyggede - sikres boliger til overkommelig pris (læs: almene boliger). Gerne i tæt-lavt design, så børnefamilierne har lyst til at blive boende i Aarhus.

Heri bør også indeholdes, at de enkelte bysamfund har tilstrækkelige forsyninger med offentlig og privat service inkl. kollektiv transport og detailhandel, så familierne ikke af mangel på fritidsmuligheder, institutionspladser, skolekapacitet eller indkøbsmuligheder tvinges til at have bil, for at opretholde familiens funktioner.

Planer for service- og mobilitet skal planlægges før og etableres sammen med, at der udbygges = Samtidighed i planlægning.

Samtidighedsprincippet bør ind i strategien.

Heri bør også indeholdes, at de enkelte lokalsamfund og ikke kun de ubefæstede våde områder sikres arealer med bynære naturoplevelser og biodiversitet for alle aldre."

______________________________

Borgermøde

Aarhus Kommune inviterer til borgermøde, hvor der vil være mulighed for at høre oplæg om forslag til planstrategien og herefter gå i dialog med Aarhus Kommune, både forvaltning og politikere. 

Tidspunkt: Mandag den 12. juni kl. 19-21

Sted: Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

Du kan også deltage i mødet digitalt. Tilmelding og yderligere oplysninger om mødet kan ses på Høringsportalen under Begivenheden.

 

Borgermødet er afholdt

Borgermødet blev afholdt med både fysisk og digital deltagelse. Første del af borgermødet var oplæg og spørgsmål - denne del blev optaget - se link nedenfor. Anden del af borgermødet var café-dialog og blev ikke optaget. 

Oplæg og plancher fra borgermødet ligger under Begivenheden - du kan også klikke direkte på links nedenfor: 

 

Dine muligheder

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du i øvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du indsende dit høringssvar - klik på knappen "Tilføj høringssvar" på denne side. Høringen slutter den 15. august 2023. Herefter vil kommunen tage endelig stilling til planen.

Du skal være opmærksom på, at alle indsendte høringssvar/bemærkninger er omfattet af offentlighedslovens regler. Det betyder bl.a., at enhver som udgangspunkt har ret til aktindsigt i alt det du skriver. Derudover vil alle høringssvar inkl. bilag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i forbindelse med den politiske behandling af sagen. Det betyder at navn, adresse, telefonnummer, mail og andre personlige oplysninger som du har oplyst i dit høringssvar, vil blive offentlig tilgængelig. Vi skal derfor opfordre til, at du tænker over hvilke personlige oplysninger du skriver i høringssvaret og at du, såfremt du er omfattet af adressebeskyttelse, gør os opmærksomme på dette.

Materialer (1)

Høringssvar (218)

Uegnet område nord for Skæring til byudvikling samt manglende begrundelse for estimeret boligbehov

NOTE FRA MAGISTRATEN FOR TEKNIK OG MILJØ: Da bidragsyder ikke har kunne lægge sit høringssvar ind på høringsportalen, har Teknik og Miljø lagt det ind på høringsportalen manuelt …

HS5267018

Jeg bakker fuldt op om Skæring Fællesråds høringssvar HS5267018

Bevar grønne områder i Stavtrup

Kommentar til forslag om ny bydel ved Råhøjvej, Stavtrup (Høringssvar HS6579015) SLETH Arkitekter har på vegne af Skovgaarden APS udarbejdet et forslag til udvikling af en ny byde…

Nye planer ved Egå Møllevej

Jeg støtter Christina Lindgaard Klausens høringssvar HS9851888 vedr. nye planer på Egå Møllevej.

planstrategi 2023

Jeg tilslutter mig høringssvarene fra Christianbjerg Fællesråd, Trøjborg Fællesråd, Midtbyens Fællesråd og Vejlby Risskov Grundejerforening. Vi har fået nok af fortætning og "udvik…

Støtter op om Skæring Fællesråds argumenter for en sikker overgang ved Grenåvej.

Støtter op om Skæring Fællesråds argumenter for en sikker overgang ved Grenåvej. Som forældre til et barn der går i Skæring skole og et barn i børnehave, krydser vi hver dag Gre…

Erhvervsområde Egå / Lystrup

Ved at udvide Lystrup erhvervspark mod øst ( retning Hjortshøj / Egå ) langs motorvejen. Fra rundkørsel til rundkørsel. Vil man lette trafik udfordringen i Lystrup rundkørslen. Sit…

HS5267018

Jeg bakker fuldt op om Skæring Fællesråds høringssvar HS5267018

Planstrategi 2023 - Netværk og Nærvær

Som formand for Grundejerforeningen Skæring Hede Nord tilkendegives hermed grundejerforeningens 100% støtte til hørings svar HS5267018 fra Mikkel Pedersen på vegne af Skæring fæll…

Planstrategi 2023

Jeg støtter op om høringssvar HS5267018 indsendt af Skæring Fællesråd

Opbakning af høringssvar

Jeg bakker fuldt op om Skæring Fællesråds høringssvar HS5267018

PLANSTRATEGI 2023

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR Undertegnede bakker op om Christiansbjerg Fællesråd velunderbyggede høringssvar med overskriften ”Christiansbjerg er allerede fortættet alt…

Nej tak til sti-forbindelse mellem Skæring Skovby og Vorrevangs Allé

Jeg er enig i høringssvar HS0942124

Planstrategi 2023

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Bystrategi Kommuneplanchef Lars Høeberg Høringssvar Planstrategi 2023 Harlev Fællesråd har modtaget opfordring til at kommentere Aarhus Ko…

HS5267018

Jeg støtter foreningen Skæring Fællesråd høringssvar, HS5267018

Opbakning af høringssvar

Jeg bakker fuldt op om Skæring Fællesråds høringssvar HS5267018

Mobilitet

Afsnittet omkring mobilitet er meget svækket af, at letbanen er nedskaleret til ‘højklasset kollektivt trafik’. Ved ikke at turde satse på skinner, svækkes soliditeten i byudviklin…

Hvorfor sidestilles høringssvar fra virksomheder med borgernes høringssvar?

I nærværende høringsfase indhentes der både høringssvar fra private borgere, virksomheder, foreninger, råd og nævn, myndigheder mv. Jeg undrer mig dog over, at virksomheder, som i…

Opbakning til "Nej tak til sti-forbindelse

Vi støtter op om høringssvar sagnummer:HS0942124 - Nej tak til Sti-forbindelse mellem Skæring Skovby og Vorrevangs alle. Som husejer med beboelse langs en potentiel sti mellem s…

Bevar Den Grønne Kile omkring Stavtrup - nej til byudvikling i det åbne land.

Vi er imod forslaget til planstrategien ”Udvikling af område ved Råhøjvej i Stavtrup” udarbejdet af SLETH Arkitekter for Skovgaarden Viby ApS v/ Jonas Hansen og Casper Hansen. For…

Opbakning til høringssvar

Opbakning til Skæring Fællesråds høringsvar HS5267018

Høringssvar

Jeg bakker fuldt op om Skæring Fællesråds høringssvar HS5267018.

Jeg støtter høringssvar HS5267018 indsendt af Mikkel Petersen.

Jeg støtter høringssvar HS5267018 indsendt af Mikkel Petersen.

Vedr. Skæring

Jeg støtter høringssvar sagsnummer HS5267018

Planstrategi 2023, netværk og nærvær, Skæring Strand

Jeg er meget uforstående overfor forslaget om massiv bebyggelse af større område på markarealerne bag Skæring Strand. Skæring Strand er efterhånden et af de eneste kystnære områder…

Opbakning til høringssvar HS5267018

Jeg tilslutter mig til fulde høringssvar fra Skæring Fællesråd, høringssvar nr. HS5267018. De fremlagte byggeplaner vil have vidtrækkende konsekvenser for den helt igennem skønne…

Høringssvar HS5267018

Jeg støtter høringssvar HS5267018 indsendt af Skæring fællesråd (Mikkel Petersen)

Opbakning til Skæring Fællesråds høringssvar

Vi bakker fuldt ud op om Skæring Fællesråds høringssvar (HS5267018 indsendt af Mikkel Petersen, Skæring Fællesråd.) Se vedlagte begrundelse.

Opbakning til Skæring Fællesråds høringssvar

Jeg bakker fuldt op om høringssvar HS5267018

Vedrørende: Høringsforslag til Planstrategi 2023 - Ølsted

Der fremsendes hermed forslag til Planstrategi 2023 omfattende jordstykket matrikel nr. 14h, Ølsted By, Ølsted. Der er vedhæftet yderligere beskrivelse af forslaget samt oversigts…

Nej tak til sti-forbindelse mellem Skæring Skovby og Vorrevangs alle (sagsnummer HS1563454)

Nej tak til sti-forbindelse mellem Skæring Skovby og Vorrevangs alle. Som beboer langs en potentiel sti mellem Skæring Skovby og Vorrevangs alle, er det vores frygt at trafik via…

Opbakning til Skæring Fællesråds høringssvar

Jeg støtter fuldt ud høringssvar med sagsnummer HS5267018.

Høringssvar Planstrategi 2023

Der bakkes fuldt ud op om høringssvar fra Skæring Fællesråd, høringssvar nr. HS5267018. Tækkers byggeplaner vil have store og vidtrækkende negative konsekvenser for den helt igen…

Indsigelse mod høringssvar H586 - HS2013419

Se vedlagte høringssvar

høringssvar HS5267018

Jeg støtter høringssvar HS5267018 indsendt af Mikkel Petersen, Skæring Fællesråd.

Skæring: Grønne interesser vs. økonomiske interesser

Aarhus kommune har en ambitiøs og prisværdig målsætning om at være en grøn kommune. Private interessers intentionen om at anlægge en omfartsvej ned igennem det unikke grønne Skærin…

Opbakning til Skæring Fællesråds høringssvar

Jeg bakker fuldt ud op om Skæring Fællesråds høringssvar (HS9953443)!

Planstrategi 2033

Jeg støtter høringssvar HS5267018 indsendt af Mikkel Petersen, Skæring Fællesråd.

Opførelse af erhvervsbyggeri i fungerende erhvervsområde

På ejendommen beliggende Mosevej 33, 8240 Risskov matrikel nr. 2ay Vejlby By, Ellevang anmodes om mulighed for opførelse af nyt erhvervsbyggeri. Det fulde høringssvar kan læses…

1927 Estate anmoder om etablering af bycenter i nyt byområde ved Skanderborgvej 275 + 277, 8260 Viby

I forlængelse af accept af anmodning om planlægning for byudvikling ved Skanderborgvej 275 (Store og Lille Ravnsbjerg) anmodes om mulighed for etablering af et bycenter med butik…

Nyt blandet byområde med ejer- og lejeboliger samt seniorboliger og erhverv

1927 Estate anmoder hermed om at ejendommen beliggende Bredskifte Allé 2, 8210 Aarhus V, matriklerne 19a og 19f, Tilst By, Tilst inddrages i Planstrategi 2023 og Kommuneplan 2025.…

Fuld opbakning til Skæring Fællesråds høringssvar - HS5267018

Jeg er enig og bakker op om Mikkels høringssvar. Vi sætter stor pris på den bevaringsværdige natur her i Skæring og støtter ideen om at omlægge mere af Mark arealer til vild natur…

Høringssvar til Planstrategi 2023

Administrativt høringssvar til Aarhus Kommunes Planstrategi 2023, 10. august 2023 Skanderborg Kommune har noteret sig, at Aarhus Kommunes Planstrategi 2023 netop nu er i offentl…

Bevar Stavtrups unikke kendetegn - ingen kæmpestore udstykninger, men gerne støjvold langs motorvejen

Tak for en spændende planstrategi, som jeg har læst med stor interesse. Med dette høringsvar ønsker jeg at give min holdning til kende omkring byudvikling i Stavtrup. Stavtrup er i…

Høringssvar Planstrategi 2023

I Planstrategien er der nedenstående passus / citat, det glæder os vi til at se gennemført. ”Styrket fokus på identitet og lokalområdet Aarhus er og skal være i stadig forandrin…

Modsvar til Tækkers forslag om udstykning af naturområde ved Skæring/Skæring Strand

Vedhæftet finder i høringssvar på vegne af grundejerforeningen Skæring Egager/Skæringvangen, som er et modsvar til forslag fra Tækker og en række lodsejere omkring udstykning af na…

Skæring bør tage kraftig afstand til Tækker!

Jeg tager kraftigt afstand fra Tækkers byggelyst i Skæring og støtter fuldt ud følgende høringssvar: HS 3424534 v. Mikkel Pedersen

Høringssvar Planstrategi 2023

Høringssvar til Planstrategi 2023 fra Stavtrup Fællesråds bestyrelse, på vegne af Stavtrup Fællesråd.

Grøn strategi for Aarhus

Som jeg læser planstrategien, er den kommende grønne strategi baseret på sammenhængende grønne korridorer imellem bebyggelser, ofte kædet sammen med strategien for overfladevand. …

Harlev Vest

På vegne af jordejer, Annemarie Elisabeth og Knud Pedersen, som har indgået optionsaftale med NABO Group ApS vedr. dele af jordlodderne ved Rødlundvej, skal vi herved afgive høring…

Planstrategi 2023 - Skæring

Høringsvar til Planstrategi 2023 Planstrategien inddrager ikke allerede gode tiltag og tanker efter min menig. Skæring er igen i søgelyset for økonomisk gevinst på bekostnin…

Skæring

Jeg støtter til fulde Skæring Fællesråds høringssvar.

Tækkers byggeplaner i Skæring

Jeg tager kraftigt afstand fra Tækkers byggelyst i Skæring og støtter fuldt ud følgende høringssvar: HS8110749 v. Lars Overgaard HS 3424534 v. Mikkel Pedersen HS 7656506 v. Lis…

1927 Estate fremsender hermed på vegne af DSB Ejendomsudvikling høringssvaret Banekvartererne.

DSB vil gerne udvise rettidig omhu og anmode om inddragelse af arealer ejet af DSB, i det videre arbejde med Planstrategi 2023 og Kommuneplan 2025, således borgerne i Aarhus i 2030…

Vedr. Tækker/CEBRAs planer i skæring

Jeg tilslutter mig i allerhøjeste grad Lisbeth S. Nielsens høringssvar HS7656506. Jeg er totalt modstander af at dette fantastiske rekreative område skal ødelægges.

Høringssvar Planstrategi 2023

Høringssvar på vegne af Viby Fællesråd

Omdannelse af kommuneplansramme for arealer 111404ER

HMF Group A/S (HMF) og J.L. Møllers Møbelfabrik anmoder Aarhus Kommune om at ændre gældende kommuneplanrammer for virksomhedernes arealer 111404ER, så det i fremtiden vil være muli…

Imod bebyggelse syd for Egå Møllevej

Imod bebyggelse syd for Egå Møllevej Vi kan kun bakke op om de i forvejen skrevne høringssvar ang. Bebyggelse syd for Egå Møllevej. Vejen har i forvejen meget store trafikale udfo…

Høringssvar til offentlig høring af Planstrategi 2023 – Netværk og nærvær

Mårslet Fællesråd fremsender hermed høringssvar til forslaget til Planstrategi 2023. Da Planstrategi 2023 forudses at sætte rammerne for ”den fysiske udvikling i Aarhus”, gøres her…

Seniorboliger og Kompaktparceller

Se vedlagte høringssvar til Planstrategi 2023

Støtte om Skæring fællesråd og kommentar til Tækkers høringssvar

Hej, Jeg vil gerne hive lin generelle støtte til Skæring fællesråds høringssvar. Jeg ser det som et modsvar lid især Tækker groups høringssvar, som endnu engang i sidste time f…

Bemærkninger til Planstrategi 2023 i Kolt-Hasselager

For os der bor i Kolt-Hasselager, er det utrolig vigtigt at der bliver taget hensyn til de få grønne områder vi har. Udvikling er også at skabe flere grønne områder, og at se på he…

Nej tak, til mere bebyggelse i Skæring. Ja tak, til natur

Jeg støtter op om Skæring Fællesråds høringssvar HS5267018 til Århus Kommunes planstrategi 2023- Netværk og Nærvær.

Råhøj - en bebyggelse i Stautrup

Kære Aarhus Kommune. På vegne af lodsejer for matrikelnr. 18d, 7a og 8b skal vi hermed indgive vedlagte høringssvar, idet vi anmoder om at indlemme matriklerne til fremtidig byudv…

Skæring

Fuldkommen enig med skæring fællesråd som har min fulde opbakning. Skæring Fællesråd HS5267018.

Strategiplan Skæring Nord

Jeg tilslutter mig fuldt ud Lisbeth S. Nielsens høringssvar HS7656506

Høringsforslag vedr. nyt boligområde i Stavtrup

Hermed indsendes høringsforslag vedr. nyt boligområde i Stavtrup på vegne af grundejere og øvrige interessenter; Alboa - Innvoater og HusCompagniet.

Indsigelse mod Tækkers planer for Skæring Nord

Jeg hør hermed indsigelse overfor Tækker og Cebras planer om at overbebyrdet Skærings natur og belaste vejsystemet yderligere. Jeg støtter samtlige pointer i høringssvar HS7656506

Jeg støtter til fulde op om Skæring Fællesråds høringssvar HS5267018 til Århus Kommunes planstrategi 2023- Netværk og Nærvær.

Se vedhæftede fil.

Fuldopbakning til Skæring Fællesråd og Jens Vangs høringssvar

Som bosiddende på modsatte side af Grenåvej ift. vandet, så er krydset på Grenåvej bekymrende. Vi har købt hus i Skæring, men “tvinges” til at kigge mere mod Hjortshøj, hvis vi øns…

Høringssvar vedr Skæring Nord, Planstrategi 2023, netværk og nærvær

Idet jeg fuldt ud tilslutter mig høringssvar HS 5267018 fra Mikkel Petersen på Skæring Fællesråds vegne, vil jeg hermed gerne knytte yderligere kommentarer. I den lokalplan, som g…

Fuldopbakning til Skæring Fællesråd og Jens Vangs høringssvar

Som bosiddende på modsatte side af Grenåvej ift. vandet, så er krydset på Grenåvej bekymrende. Vi har købt bolig i SKÆRING, men “tvinges” til at kigge mere mod Hjortshøj, når børne…

Fuld opbakning til Skæring Fællesråds høringssvar - HS5267018

Jeg bakker fuldstændig op om alle pointer og forslag i Skæring Fællesråds høringssvar.

Seniorbofællesskab ved Beder Kirke

Forslag til ændring af kommuneplan 2023 for en del af Kirkebakken 130.

Egå Møllevej - ”kystnær zone” og "Det grønne Danmarkskort"

I forbindelse med den seneste høringsrunde, og nu også denne, har flere henvendt sig til mig, og peget på, at "kystnær zone" og "det grønne Danmarkskort" kan være en forhindring fo…

Fuld opbakning til Lisbeth Nielsens høringssvar HS7656506

Vedr. Skæring - Tækker, CEBRA og grundejeres forslag – nej tak. Fuld opbakning til Lisbeth Nielsens høringssvar HS7656506

Fuld opbakning til Skæring Fællesråds høringssvar - HS5267018

Jeg bakker fuldstændig op om alle pointer og forslag i Skæring Fællesråds høringssvar.

Vedr. forslag "Skæring: En Vision for Meningsfuld Byudvikling"

Emne stjålet fra Birgitte og Simon' høringssvar HS3669954 (håber på tilgivelse). Et svar jeg vil opfordre til at læse og et indspark jeg 100% bakker op omkring. Når jeg så læser …

Skæring

Jeg støtter fuldt ud Skæring Fællesråds høringssvar i forhold til planstrategi for området og anbefaler stærkt Kommunen at evt. videreudvikling sker i samråd med Fællesrådene og ik…

SKÆRING

Vi støtter Skæring Fællesråds indsigelse HS5267018 mod udbygning af Skæring. Joan Alexandersen Coke

Høringssvar til planstrategi 2023

Hermed fremsendes høringssvar til planstrategi 2023 med henblik på at matrikel 15D Fulden By, Beder på 54.209 m2 og matrikel 15A (2) Fulden By, Beder på 36513 m2 udlægges til bolig…

Planstrategi 2023. Netværk og nærvær

Jeg støtter fuldt Skæring Fællesråds høringsvar HS5267018

Sag HS5267018

Jeg ønsker hermed at give fuld opbakning til høringssvar afgivet af Skæring Fællesråd til HS5267018.

Jeg støtter Skæring Fællesråds høringsvar HS5267018

Jeg støtter op om Skæring Fællesråds høringssvar om bevarelse af naturen i Skæring og sikring af bedre infrastruktur inden området udbygges yderligere.

Støtter HS5267018

Fuld opbakning til høringssvar HS5267018 skrevet af Mikkel Petersen

Mårslet - Planstrategi 2023 - Forslag og ideer til den kommende revision af kommuneplanen

Mårslet - Nyt boligområde i den sydøstlige del På vegne af lodsejerne, Niels Lerche Jacobsen og Sanna-Sisko Ulmann Jacobsen, skal jeg opfordre Aarhus Kommune til i den kommende …

Dagligvarebutik på Tilst Skolevej.

Se vedhæftede

Ølsted - byliv i øjenhøjde

Vedhæftet høringssvar og materiale indsendes på vegne af bygherre Ølsted Byudvikling

planstrategi 23

Midtbyens Fællesråds kommentarer til Planstrategi 2023 Forslag til Planstrategi 2023 indeholder mange gode tanker – som vi ofte har set. Det samme kan nemlig siges om Kommuneplan …

Høringssvar Kommuneplan Ajstrupvej, Malling

Se vedlagte høringssvar.

Inddrage perspektivareal øst for landsbyen Ølsted

Se vedhæftede

Planstrategi 2023

Høringssvar Aarhus Transport Group (ATG) 2023.08.15 Aarhus Transport Group (ATG) har med stor interesse læst forslag til Planstrategi 2023. Som organisation for transpo…

Skæring strand

Jeg støtter 100% op om høringssvar #HS5267018. Det er i høj grad vigtigt at værne om naturen i Skæring, hvilket også var et af de største emner i forbindelse med omlægning af områ…

Vedr. Skæring - Tækker, CEBRA og grundejeres forslag – nej tak.

Tækkers høringssvar og forslag til udvikling af området fra Skæring Nord ned mod Åstrup er overordnet set holdt i meget generelle og politiker-venlige vendinger og er dybest set bl…

Projekt Århus Å

Der er særskilt sendt mail til Christina, Cfh@aarhus.dk med plancher/tegninger, der ikke kunne komprimeres nok til dette høringssvar. Der henvises til vedhæftet fil

Høringssvar til Planstrategi 2023

Vedlagt høringssvar til Planstrategi 2023 Afsender: Tranbjerggård ApS

Over Hækken - udvikling af område i Skødstrup Vest.

Ønsket med dette høringssvar er, at Skødstrup Vest indtænkes i Aarhus Kommunes Planstrategi 2023 som byvækstareal for bolig og erhverv. Og at byudviklingen for Skødstrup Vest efter…

Skæring - meget enig med høringssvar HS 3424534, nej tak til Tækkers forslag

Nej tak til Tækkers forslag - fuld opbakning til Mikkel Petersens høringssvar

Fuld opbakning til Skæring Fællesråds høringssvar - HS5267018

Jeg bakker fuldstændig op om alle pointer og forslag i Skæring Fællesråds høringssvar.

Udvikling af område ved Råhøjvej i Stavtrup.

Høringssvar på vegne af Skovgaarden Viby ApS til Aarhus Kommunes Planstrategi 2023, udarbejdet af SLETH arkitekter.

Grundvandsbeskyttelse i de blågrønne parker

Grundvandsressourcen i Aarhus er under pres på grund af forureninger. Derfor ønsker Vandværkerne i Aarhus/VPU, herunder Aarhus Vand, varigt at beskytte de områder hvor grundvandet …

Centerområde ved Sønderskovvej og Munkhøj i Lystrup

Venligst se vedhæftet høringssvar/anmodning om nyt plangrundlag i Lystrup ved Sønderskovvej/Munkhøj

Byudvikling på Nordlandsvej ved Egå Engsø

På vegne af ejerne af ejendommene på Nordlandsvej anmodes om, at arealet medtages i kommuneplanen som kommende byomdannnelsesområde til blandet bolig og erhverv. Se vedlagte …

Udvikling af Løgten-Skødstrup med nyt boligområde

Dette idéoplæg omfatter en vision for udbygning af Løgten-Skødstrup mod vest ved Vorrevej, hvor det anmodes om, at disse arealer medtages som rammeområder i kommuneplanen. Se v…

Skæring Skovbo - nyt boligområde omgivet af skov

Dette er et forslag til en tilføjelse til Planstrategi 2023 for Aarhus Kommune. Forslaget omhandler en udbygning af Skæring med et nyt boligområde samt et areal til skovrejsning, d…

Viborgvej 330 - ny erhvervsramme i Tilst

På vegne af ejeren af Viborgvej 330, beliggende på matrikel 56, Tilst By, Tilst anmodes hermed om, at ejendommen medtages i kommuneplanen som kommende erhvervsområde. Se vedlagt…

Høringssvar til Aarhus Kommunes Forslag til Planstrategi 2023

Risskov, den 15. august 2023 Høringssvar fra Vejlby-Risskov Grundejerforening til Aarhus Kommunes Forslag til Planstrategi 2023. Baggrund: LP 1125 og LP 1130, der samlet omh…

Byudvikling, boliger, Beder Landevej 210, 8330 Beder

vedlagt er som pdf-fil præsentationsmateriale for ejendommen Beder Landevej 210, 8330 Beder

Sønderskovvej 5-7, Lystrup

Sønderskovvej 5-7, Lystrup Vedhæftet følger høringssvar til Planstrategi 2023 med forslag om ændring af anvendelsesbestemmelsen for Sønderskovvej 5-7 i Lystrup til Blandet bolig…

Skæring Fællesråd, Planstrategi 2023

Skæring Fællesråd: Svar til Aarhus Kommunes Planstrategi 2023 Skæring har i de senere år været under udvikling bl.a set ved omdannelsen af Skæring Strand fra sommerhusområde ti…

Høringssvar vedr Planstrategi m.v.

Hermed følger Kolt-Hasselager Fællesråds kommentarer til planstrategi og kommuneplan 2025. Planstrategiens overordnede intentioner er gode, fordi de lægger op til øget dialog, …

Skovbyen i Malling – natur- og boligområde

På vegne af grundejer af matr. nr. 6b Malling By, Malling og matr. nr. 2a Vormstrup By, Malling og i samarbejde med AlmenBo Aarhus, indsendes hermed høringssvar til ”Netværk og Nær…

Høringssvar vedr. Mellemarmen og Kornpieren

På vegne af MT Højgaard Property Development og CEBRA hermed høringssvar jf. vedhæftede fil.

Befolkningsudvikling i Lystrup og Elsted

Vi er en række borgere som er bekymret for befolkningsudviklingen i Lystrup og Elsted. Hvis planstrategien for 2023 ikke bliver ændret, står vi med en skæv demografi, og tilbage…

Forslag til udlæg af areal til seniorboliger i Egå

Se venligst vedhæftede høringssvar.

Skæring

Tækkers projekt er ikke til gavn for lokalområdet! Det ødelægger natur og dyreliv. Jeg er derfor imod Tækkers projekt! Jeg støtter projekt Egå Møllevej. Det giver mening. Det …

Forslag til ændring af kommuneplanramme

Se vedhæftede.

Tillæg til høringssvar med sagsnummer HS7725160 - ny udtalelse fra Fællesrådet

Efter anmodning fra Kolt-Hasselager Fællesråd fremsendes hermed en ny udtalelse fra dem vedr. projektet i høringssvar med sagsnummer HS7725160, Blandede boformer i Kolt-Hasselager.…

Udviklinhsplan

Jeg bakker helt enig op om Christiansbjergs Fællesråds svar: Katrinebjerg bør tages ud af planen som såkaldt udviklingsområde.

Forslag til Kommuneplan 2025

Senior- og Generationsbofællesskaber – støjreduktion til glæde for både ny og eksisterende by. Da Temaplanen ”Arealer til alle boligtyper” blev sendt i høring, blev der efterlys…

Kommentar til oplæg om byudvikling af Elsted

På vegne af lokalsamfundet i Landsbyen Elsted vil vi gerne komme med vores holdning til den byudvikling, fra både Estate 1927 og Jørgen Kaae Eriksen, der er foreslået i tilknytning…

Mere skov til Skæring Nord

Det der gør Skæring særlig er bla. heden og skoven. Lad os udvide det, så mennesker, dyr og insekter får endnu bedre vilkår, i stedet for tæt byggeri. Infrastrukturen er presset no…

Område til blandet boformer i Sabro By

På vegne af ejerne af Sabro Kirkevej 102, indsendes hermed forslag til fremtidig anvendelse af de bynære arealer på Sabro Kirkevej. Visionen er en bydel med ejerboliger, seniorb…

Forslag til fremtidig byudvikling mellem Mundelstrup og Mundelstrup Stationsby

Se venligst vedhæftede høringssvar.

Området Skæring Nord og Tækker Group's indlæg

Høringssvar til Planstrategi 2023 Udbygning af boligområdet i Skæring som ses i Tækker Group’s m.fl’s indlæg er stadig udfordret Trafikken er udfordret: Det er tidligere anerk…

Byudvikling Segalt

Høringssvar vedr. kommuneplanramme 390410JO. Et område ved Segalt nord for Skødstrup/Løgten på ca. 48. ha ønskes rammelagt i den kommende kommuneplan.

Mere usikkerhed for borgerne - nærvær og netværk er svær at få øje på

Dejligt med en planstrategi, men det er så løst formuleret, at den konkrete værdi er svær at få øje på. Er man købt eller solgt, hvis man bor i et område, der er mørkerødt, og som …

Planstrategi 2023 - Fokuseret Byvækst

På vegne af foreningenTretommerparken i Risskov, som repræsenterer 36 hustande, gør vi indsigelse mod det fortætningspunkt øst for Grenåvej på nord og syd siden af Vestre Standallé…

Høringssvar, Skæring Nord

Jeg støtter høringssvar HS3669954.

Høringssvar, Skæring Nord

I 2021 fremlagde Tækker Group en større plan ift. bebyggelse i Skæring Nord. Dengang var Skæring det område med næstflest høringssvar til temaplan 2021. Alle var imod Tækkers plane…

Høringsvar vedr. Mårslet, Tandervej

Se vedlagte høringssvar.

Høringssvar

Mit ønske til planstrategi 2023 er, at Aarhus kommune er præcise i deres sprog og konkretiserer deres forslag i langt højere grad. Feks kan man på s. 31 læse at væsentlige ændringe…

Planstrategi Skæring

Jeg synes på ingen måde at Tækker skal have lov til at bygge og udvide på de givende områder. Det vil være katastrofalt for naturen og dyrelivet derude.

Infrastruktur: Begræns erhvervsbyggeri ved de store veje og byg en ny banegård

Det er deprimerende at se de store betonkasser for alle mulige firmaer, der skyder op tæt på de store veje. Der er selvfølgelig en stor fordel i at lastbilerne har kort afstand fra…

Planstrategi 2023 - Netværk og Nærvær

Mere Byliv og langsommere vækst Resten følger i vedlagt fil.

Vedr. forslag ”Skæring: En Vision for Meningsfuld Byudvikling”

Skitseringen af projektforslaget for boligområde syd for Egå Møllevej i Skæring har rigtig mange gode elementer. For det første vil projektet løfte infrastrukturen i området til ga…

Plads til nye boliger og forbedringer for offentlige transport og stier

Fællesrådet for Beder, Malling og Ajstrup mener fortsat, at idéen med at bygge nye byer på bar mark frem for løgvækst på eksisterende byområder, er en god idé. Vi er derfor forundr…

Forslag til planstrategi 2025 " netværk og nærvær"

Hermed vedhæftet høringssvar for Parcelhuskvartererne Christianshøj og Ingas vej bebyggelsen samt arealet øst for Chriatianshøj som er udlagt til håndtering af overfladevand.

Kommentarer og forslag til Planstrategi

Kommentarer til Planstrategi 2023 fra Foreningen for Bykultur i Aarhus Foreningen har gennemgået det fyldige materiale og har nogle generelle kommentarer til Planstrategien : …

Plan Strategi 2023

Fra Fællesrådet Aarhus K

Høringssvar vedr. Skæring Nord

Håber Århus Kommune holder ord og undlader at følge Tækkers forslag om at bebygge stort landbrugsareal i Skæring Nord. Intet har ændret sig siden 2021 og området er stadig omfattet…

Indsigelse mod høringssvar H586 - HS3765693

Se vedhæftet indsigelse mod høringssvar H586 - HS3765693

Høringssvar kommuneplan

Se vedlagte høringssvar.

Hørringssvar PLANSTRATEGI 2023 - Tranbjerg

Se vedhæftede kommentarer fra Tranbjerg Fællesråd

Samlet planlægning for afrunding af boligbebyggelse i Segalt – Skødstrup

Hermed indsendes høringssvar til ”Netværk og Nærvær – Planstrategi 2023” på vegne af grundejer af matr. nr. 6g og del af 10a, Segalt By, Skødstrup, beliggende på Segaltvej og i sam…

Høringssvar fra Friluftsrådet Århus Bugt til Planstrategi 2023

Friluftsrådet Århus Bugt ser Planstrategien som et meget fint udtryk for de ønskede langsigtede og helhedsorienterede hensyn for den fremtidige planudvikling. Vi slutter fuldt op …

Nyt boligområde og klimapark med skovbeplantning i Ormslev

På vegne af grundejer, indsendes hermed høringssvar til ”Netværk og Nærvær – Planstrategi 2023” i form af forslag om omdannelse af 7 ha konventionelt drevet landbrugsjord til klima…

Mårslet Bakker - En helhedsorienteret afrunding af mødet mellem by og landskab.

Planstrategi 2023 Hermed fremsender vi et revideret og opdateret forslag, til en helhedsorienteret udvikling/afrunding af den nordøstlige del af Mårslet. Se vedhæftede filer. …

Blandede boliger og boformer i Stavtrup - med støjvold og rekreative grønne arealer

Da Temaplanen ”Arealer til alle boligtyper” blev sendt i høring, blev der efterlyst forslag til arealer, som kunne tilgodese behovet for opførelse af boligtyper, der kunne tilgodes…

Høringssvar vedrørende Århus Planstrategi 2023

Vi vil gerne takke for muligheden for at afgive vores høringssvar vedrørende ÅrhusPlanstrategi 2023. Vi repræsenterer to sportsforeninger, der brænder for at fremmefællesskaber gen…

Etablering af dagligvarebutik og evt. almene boliger i Tranbjerg

Hermed indsendes høringssvar til Planstrategi 2023 og Kommuneplan 2025 vedr. udvikling af ejendommen matr. 3es, Kirketorvet 10 i Tranbjerg. Ejendommen ejes af ALBOA, som i sin tid…

Byggegrunde i Gl. Egå

PLANSTRATEGI 2023 – NETVÆRK OG NÆRVÆR. Høringssvar - forslag om udlægning af areal til Familiegrunde, vest for Vester Kringelvej i Lokalområdet Gl. Egå. Med venlig hilsen Bred…

Boliger på Matr.nr. 10 BE Slet by, Tranbjerg

Se vedhæftede høringssvar

Agerbæksvej og omegn

Med vedtagelsen af lokalplan 1125 og 1130 har man vedtaget at en villevej, Agerbæksvej skal tilføres 400 boliger (etagebyggeri) samt erhvervslokaler på 8000 m2.Samtidiog taler man …

Børupvej - Tranbjerg - Seniorboliger, Skovrejsning & kompakte villagrunde

På vegne af ejerne af Børupvej 440 og de tilstødende arealer, indsendes hermed dette forslag til en udviklingsplan for ejernes ca. 19 hektar beliggende i den nordlige del af Tranbj…

Et Grønt Fællesskab i Malling

Hermed foreslås: Et Grønt Fællesskab i Malling som indeholder Natur, Drikkevandsbeskyttelse og Blandede boliger med afsæt i: - Flytning af drikkevandsboring for at fremtidssik…

Forslag til udvidelse af Elev, 8520 Lystrup

Se vedhæftede.

Alment seniorbofællesskab og privat generationsbofællesskab i Skødstrup

Da Temaplanen ”Arealer til alle boligtyper” blev sendt i høring, blev der efterlyst forslag til arealer, som kunne tilgodese behovet for opførelse af boligtyper, der kunne tilgodes…

Alment seniorbofællesskab og privat generationsbofællesskab i Skødstrup

Da Temaplanen ”Arealer til alle boligtyper” blev sendt i høring, blev der efterlyst forslag til arealer, som kunne tilgodese behovet for opførelse af boligtyper, der kunne tilgodes…

Blandede boformer i Kolt-Hasselager

Da Temaplanen ”Arealer til alle boligtyper” blev sendt i høring, blev der efterlyst forslag til arealer, som kunne tilgodese behovet for opførelse af boligtyper, der kunne tilgodes…

Blandet boligbebyggelse i Tilst

Da Temaplanen ”Arealer til alle boligtyper” blev sendt i høring, blev der efterlyst forslag til arealer, som kunne tilgodese behovet for opførelse af boligtyper, der kunne tilgodes…

Planstrategi 2023

Vedhæftet

Forslag og ideer til Kommuneplan 2025 - Søvangsvej, Solbjerg

Se vedhæftede høringssvar

Bebyggelse syd for Egå Møllevej

I forbindelse med projektet om ny bebyggelse syd for Egå Møllevej i skæring, vil jeg mene at kommunen skal tage følgende i betragtning. Egå Møllevej bliver mere og mere befærdet …

Fra supermarked til Superskov! Sameksistens ved bosætning i skov, afgangsprojekt fra Arkitektskolen 2023.

Hvordan kan vi bo og leve klima neutralt i sameksistens med naturen og styrke naturen og dens økosystem omkring os? Jeg forslår i mit afgangsprojekt Coexistence Through Inhabited F…

Høringssvar vedr. Netværk og Nærvær

På vegne af Tækker samt en række grundejere hermed høringssvar for Skæring jf. vedhæftede filer.

Høringssvar pva. BL's 5. kreds

vedhæftet

Etablering af solcelleanlæg i bymiljøer, eksemplificeret ved Mårslet

Forslag fra Else Marie Kaasbøl & Ole Hansen, Bedervej 138, 8320 Mårslet Foranlediget af et lokalt initiativ til etablering af et solcelleanlæg foreslår vi at følgende forhold tage…

Fritliggende beboelser i naturbydelen Marienlyst.

Høringssvar til Planstrategi 2023 Ang. Naturbydelen Marienlyst. Vi har et jordlod på 6.5 hektar (matrikel 16F), som ikke blev inddraget i udviklingsområdet for Naturbydelen Mari…

Udviklingsønsker i lokalområdet

Fællesrådet for Lystrup- Elsted-Elev-Nye ønsker udvikling og fornyelse i såvel Lystrup-Elsted som i Nye-Elev. For Lystrup-Elsted skal byudviklingen primært ske gennem byomdannel…

Egå-Møllevej svar til Jens Vang

Glemte at få tilføjet: Derfor forventer vi, at det præciseres i jeres projekt at det alene er bestyrelsens tilkendegivelse og at grundejerforenings medlemmer ikke er hørt. Altså ma…

Egå-Møllevej svar til Jens Vang

Kære Jens Vang, tak for at du har svaret os på vores høringssvar. Det sætter vi pris på. Og vi forstår godt, at I ønsker at lave projekter og respekterer dette. Når det så er sag…

Egå Møllevej Kære Michelle Abildtrup, Anders & Anita Lehmann Pier,

Kære Michelle Abildtrup, Anders & Anita Lehmann Pier, Tak for jeres høringssvar og for at dele jeres bekymringer vedrørende det foreslåede projekt ved Egå Møllevej. Jeg vil gern…

Forslag til nyt rammeområde for matr.nr. 7a Trige By, Trige

På vegne af ejer af ejendommen matr.nr. 7a Trige By, Trige beliggende Randersvej 516, 8380 Trige fremsender vi hermed høringssvar til det af kommunen fremlagte forslag til planstra…

Boligområde i naturskønne omgivelser i det nordlige Brabrand

Vedhæftet høringssvar og materiale indsendes på vegne af bygherre Michael Møller Andersen

Forslag til planstrategi 2023

Vores hørringssvar er vedhæftet. Mvh Emma

Høringssvar Kommuneplan

På vegne af grundejer fremsendes hermed høringssvar til kommuneplanen.

Høringssvar fra Idrætssamvirket

Vedhæftet er høringssvar fra Idrætssamvirket Aarhus til Planstrategi 2023

Forslag til nyt naturområde i Mårslet

På vegne af grundejer Jørgen Jacobsen, indsendes hermed forslag til 13 ha nyt naturområde og 30 boliger på Eskegårdsvej, matrikel 6a og 6i, Mårslet.

Præsentation Egå-Møllevej 07.08.23

I det jeg henviser til ovenstående præsentation gives hermed følgende bemærkninger: På projektets s. 11/53 står, at Grundejerforeningen Vorrevangs Alle er positivt indstillet over…

Zonestatus ønskes ændret for området ved Esbenhus Mejeri, Hårup

Det er intentionen med dette projekt at skabe et seniorbolig fællesskab i det tidligere Esbenhus Mejeri beliggende Mejlbyvej 656 i Hårup pr. Hjortshøj i den nordlige del af Aarhus …

Nyt bebyggelse ved Egå Møllevej

Jeg er absolut imod projektet med bebyggelse ved Egå Møllevej . Vi bor ud til vejen nu og der er så meget trafik fordi mange kører den vej til motorvejen . Yderligere trafik er ab…

Erhverv Aarhus' høringssvar til Planstrategi 2023

Erhverv Aarhus' høringssvar til Planstrategi 2023.

Høringssvar til Planstrategi 2023

Se vedlagte.

Planstrategi 2023

Enkelte fremskridt i forhold til tidligere, men fortsat store uklarheder. Strategiens værdi står og falder med Byrådets anvendelse af den i praksis. Den ønskede demokratiske samtal…

Kredsløbs høringssvar til Forslag til Planstrategi 2023

Vedlagt er Kredsløbs høringssvar til Forslag til Planstrategi 2023.

Høringssvar fra Århus Ungdommens Fællesråd

Høringssvar til Planstrategi 2023 ”Netværk og nærvær” Vi er i Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) glade for at kunne bidrage til debatten om fremtidens Aarhus igennem denne åbne høri…

Christiansbjerg er allerede fortættet alt for meget PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Christiansbjerg er allerede fortættet alt for meget.

Skæring: En Vision for Meningsfuld Byudvikling

I lyset af Aarhus Kommunes nye planstrategi for 2023, som beskriver visionerne for byens fremtidige udvikling, fremsender jeg på vegne af Anders Bomholt (matr.11a) Mark Vang (matr …

Vejdirektoratets bemærkninger til Aarhus Kommune Planstrategi 2023 – Netværk og nærvær

Se vedhæftede høringssvar.

Zoneændring - matrikel 16ø, Østerlavet, Malling

Som ejere af matrikel 16ø, Østerlavet, Malling, anmodes om at hele matriklen overføres til sommerhusområde eller byzone. Matriklen er vist på kortbilag, idet en mindre del af matri…

Zoneændring - del af matrikel 16i, Østerlavet, Malling

Som ejere af matrikel 16i, Østerlavet, Malling, beliggende Norsmindevej 190, 8340 Malling, anmodes om overførelse af et areal på ca. 2,3ha fra matrikel 16i til byzone eller sommerh…

Ændring af lokalplan 660, område II.

Høringssvar til planstrategi 2023 og kommuneplan 2025. Forslag til ændring af lokalplan 660, område II. For nuværende er område II i lokalplan 660 reserveret til opførelse…

Kolt-Hasselager set i lyset af Planstrategien

Se vedhæftede

Prioriteringen i forslaget bør vendes 180 grader - for at borgeren finder forslaget interessant

- Er vi borgere tilfredse med udformningen/prioriteterne i den nuværende planstrategi 23’ – og skal spørgsmålet stilles om vi opnår ’en demokratisk samtale’ med borgeres i den nuvæ…

Mejlbyvej

Vedlagt findes høringssvar fra de tre fællesråd, som deler Mejlbyvej samt kort..

Bemærkninger fra Danmarks Naturfredningsforening

Se vedhæftede høringssvar

Planstrategi 2023: Løgten-Skødstrup

Planstrategi 2023 Løgten-Skødstrup, Aarhus Kommune Aarhus Kommunes planstrategi bør bygge på ønsket at skabe en god by for alle med fokuseret vækst i kontrolleret fremdrift og by…

Vejlby Bymidte

Planstrategien lægger bl.a. op til et øget fokus på lokalområder, og at udvikling i de resterende byområder skal bidrage positivt til lokalområdet. Det er gode intentioner vist ing…

Seniorboliger i Hjortshøj.

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR. Høringssvar - forslag til seniorboliger i Lokalområdet Hjortshøj. Seniorboliger i Hjortshøj er et projekt beliggende i et naturrigt områ…

Høringsvar til Planstrategi 2023

Se vedlagte.

Seniorboliger og bypark i Lystrup

Vedhæftet høringssvar og materiale indsendes på vegne af bygherre Jørgen Kaae Eriksen

Mulighed for etablering af dagligvarebutik i Aflastningscenteret ved Tilst

På vegne af grundejer fremsender NIRAS hermed høringssvar til det fremlagte forslag til Planstrategi 2023 og Kommuneplan 2025. Se vedlagte.

Planstrategi 2023

Større fokus på klimatilpasninger på Vejlby Fed

Planstrategi 2023 - Mobilitet m.v.

Mere lokal involvering og indflydelse på trafikale forhold

Seniorboliger.

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR. Høringssvar - forslag til seniorboligfællesskab i Gl. Egå.Der er et stort ønske om at skabe et seniorboligfællesskab i Gl. Egå.Vi har i samar…

Udvikling af boligområde i Viby

På vegne af vores bygherre Jens Jørgen Dyrbjerg fremsender vi hermed høringssvar til det fremlagte forslag til planstrategi med et forslag til udvikling af nyt areal til boligformå…

Bemærkning til Planstrategi 2023

På vegne af Teknologisk Institut fremsender C.F. Møller hermed bemærkning til Planstrategi 2023.

Omdisponering af areal i kommuneplanramme 360407BO

På vegne af lodsejer fremsendes forslag til Planstrategi 2023. Se vedhæftede.

Lystrup-Elsted Park

Høringssvar indsendt i PDF.

Mindre boligområde der naturligt afrunder Tranbjerg mod syd

Vedhæftet høringssvar og materiale indsendes på vegne af bygherre Anders Ruskjær

Udbygning og styrkelse af Kankbølle ved Hjortshøj

På vegne af grundejer fremsendes hermed høringssvar til planstrategi og kommuneplan. Se vedlagte.

Mulighed for en udbygning af butiksområdet ved MegaSyd

Se vedlagte.

Afgrænsningen af Kommuneplanrammen 310311BO - Beder

Se vedhæftede.

Agro Food Parks input til høring om Planstrategi 2023

Vedhæftet er notat med input fra Agro Food Park til Planstrategi 2023.

Høringssvar

Se vedhæftede fil.

Høringssvar - forslag til Senior bebyggelse i Gl. Egå - nyt boligområde

Hej I forbindelse med “Forslag til Planstrategi 2023” har Aarhus Kommune bedt om “forslag og idéer til den kommende kommuneplan (Kommuneplan 2025)”. I 24 år (siden 1999) er d…

Erhvervsareal ved Årslev Kro

Note: Aarhus Kommune har modtaget dette høringssvar pr. post. Høringssvaret er herefter scannet og lagt ind på denne høringsside af Aarhus Kommune/Teknik og Miljø efter aftale med …

Indhold på denne side

Genveje til

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her