Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Vejlby Bymidte

Planstrategien lægger bl.a. op til et øget fokus på lokalområder, og at udvikling i de resterende byområder skal bidrage positivt til lokalområdet. Det er gode intentioner vist ingen kan være uenige i.
I Vejlby, og især Gammel Vejlby har der tidligere været samlingspunkter hvor lokalområdets beboer kunne mødes, men stille og roligt er de naturlige mødesteder faldet bort, og den sammenhængskraft der gerne skulle bære lokalområdets særpræg er ved at forsvinde – hvis ikke helt faldet væk.
Der er ikke en entydig forklaring på dette, og det nytter heller ikke at se på fortidens synder. I stedet skal man favne planstrategiens ideer om udvikling af byområder hvis de bidrager positivt til lokalområdet. I planstrategiens kort på side 28 er bl.a. Vejlby udpeget til område med fokuseret byvækst og jeg vil gerne opfordre til at inddrage de organisationer der har interesse for Vejlby.
Nedenstående er kun nogle af de mange der arbejder i – og for – Vejlby:
• Det tidligere fællesråd for Vejlby-Risskov er nu splittet op med et selvstændigt Vejlby Fællesråd
• Beboerforeningen i AAB afd. 40 (Veri Parken)
• Vejlby Kirke er sammen med Nordre provsti i gang med et sogneudviklingsarbejde og har i første omgang arbejdet med at kortlægge sognets profil.
• Vejlby-Risskov hallen med de mange ungdomsorganisationer
• Folkehuset Vejlby
Hvad der mangles er koordinering, og jeg kan kun opfordre Aarhus Kommune i planstrategien til at afsætte mandskab til at koordinere de mange gode lokalinitiativer rundt i kommunen, herunder Vejlby.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Eva Ryberg

Indsendt

31/07/2023 15:53

Sagsnummer

HS6491468

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her