Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Planstrategi 2023: Løgten-Skødstrup

Planstrategi 2023
Løgten-Skødstrup, Aarhus Kommune
Aarhus Kommunes planstrategi bør bygge på ønsket at skabe en god by for alle med fokuseret vækst i kontrolleret fremdrift og byforbedringer som understøtter det eksisterende. Der tages afsæt i bysamfundenes kvaliteter, og natur, vand og landskab skal sikres plads for en balanceret prioriteret udvikling: hvordan skal arealerne anvendes.
Der tages udgangspunkt i bysamfundenes stedlige kvaliteter f.eks. unikke landskabstræk eller kulturmiljøer samt kystlandskabet og stationsbyerne, som eksempelvis i 8541, fra den særlige højtliggende landsby Vorre, i det kuperede terræn med byen Skødstrup og landskabet videre ned mod Aarhus Bugten. Det er områdets særkende og styrke, og denne landskabelige herlighed bør sikres til bynære naturoplevelser fremfor flere industrianlæg. Forandringer skal tage afsæt i de lokale kvaliteter.
Der lægges vægt på at der sker en udvikling af trafikal infrastruktur og offentlig trafik bl.a. med bedre og smukkere stier og sikre cykelstier i byområdet og omkring byen.
Den kontrollerede vækst skal tage afsæt i lokalsamfundet med inddragelse af bysamfundenes borgere idet der fortsat er et behov for udvikling af den eksisterende by i Skødstrup herunder også erhverv og handel. Der lægges vægt på samtidighed i realisering af boligområde og nødvendig service, at byrum og cykelstier for bedre tilgængelighed indtænkes og gøres færdige.
Med baggrund i en eksisterende langstrakt by ønsker Fællesrådet den fremtidige byudvikling mod vest og øst i 8541, og ikke mod nord.
Vi ønsker en by med plads og mulighed for alle hvor også fritid og kultur er tænkt ind.
Med venlig hilsen
Skødstrup Fællesråd
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Skødstrup Fællesråd v/formand Inger Thranholm

Indsendt

31/07/2023 20:59

Sagsnummer

HS7530942

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her