Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Prioriteringen i forslaget bør vendes 180 grader - for at borgeren finder forslaget interessant

- Er vi borgere tilfredse med udformningen/prioriteterne i den nuværende planstrategi 23’ – og skal spørgsmålet stilles om vi opnår ’en demokratisk samtale’ med borgeres i den nuværende form?
- Planstrategi-forslaget har overskriften ’netværk og nærvær’ – men er det ’nærværende for borgeren’?
Forslagets forord’ (s. 5) er godt skrevet, men trist at der først på s. 36 fortælles om ’stærke lokalområder’.

- HVIS politikerne rent faktisk mener – at ’den demokratiske samtale’ skal styrkes i Aarhus kommune – så hermed forslag om - nu og fremover - at omformulere og korrigere i planstrategien – i forsøget på at få ’flere borgere med’ i læsningen/samtalen. Det der står i forslaget fra s. 36 skal gerne være det som bærer dialogen og giver borgeren lyst til ’den demokratiske samtale’. En strategi er altid meget luftig’ (som også planstrategien), men HVIS ønsket/pejlingen går i regningen af ’den demokratiske samtale’ – så skal også de svære/luftige tekster være bedre skåret’ – ud fra at ’vi skal have Aarhus-borgerne’ med/interesseret!

- Forslaget til planstrategi 23’ – når nok ikke ud til ret mange almindelige borgere - og hvorfor ikke?
Appellerer den nuværende udgave i form og sprog til, at ’mange’ borgere får lyst til at læse/tænke med – og burde borgerne få information i E-boks omkring større ’byplaner’ (for det er nok tvivlsomt om borgeren selv ’følger med’ på Aarhus kommunes omfattende hjemmeside i slige sager).

- Skulle der ikke tages udgangspunkt i borgernes formåen og interesser – for at nå flest muligt?
Som første-gangs-læser af et ’planstrategi-forslag’ – og med baggrund som ny Fællesrådsformand i Brabrand-Årslev – er læsningen af forslaget en ’fluffy/kedelig omgang’ for det er så ukonkret i det store hele, at det virker som spild af tid at læse og forstå’ – men samtidig har forslaget har gode intentioner.
Da de flest andre borgere, nok ikke har interesse i at læse om ’hele’ Aarhus Kommunes intentioner for fremtiden – skulle planen være lidt mere ambitiøs/konkret og ’bydele skrevet ind - hvor borgerne bor’.

- Herfra derfor en opfordring til, at udvikle Aarhus ’ud fra det lokale bydels-perspektiv’ (decentralt)
– for vi skatteydende Aarhusianere der bor udenfor Ringgaden synes jo nok, at der foregår lige mange nok investeringer/aktiviteter/fokuseringer indenfor Ringgaden, og at et styrket fokus på forstæder og landsbyer/landområder (ca 300.000 borgere) vil styrke de mange forstads-/land-borgeres livskvalitet’.
Strategiforslaget har mange flotte ord i sig, som kunne tiltale mange borgere. Fx følgende ord:
’nærvær, god by for alle, styrke bydele, stærke lokalområder, lokalt byliv, styrke demokratisk samtale’.

- Var planen mere rettet mod områder, hvor borgeren bor - i fx SYD, VEST, NORD, CENTRUM (S/V/N/C) eller udenfor byområdet var det mere spiseligt/interessant – og nogle borger ville så nok evt hoppe på’..
Hvis planen nævnte, at de lokale bydele blev styrket via fx udvikling af fællesråd og bydelsplaner i S/V/N/C – ville man straks ’interessere borgeren og styrke den demokratiske samtale’ – da borgerne spejler sig både lokalt og mod centrum. Siderne 40-42 ’planlægning til nu’ er ligeledes ret rodet for borgeren – så måske kunne der her findes en løsning/arkiverings-system, så oversigten gik på en opdeling i områderne S/V/N/C..

- Ovennævnte virker det til, at byrådet gerne vil – men mangler det sidste mod hos ’byrådsledelsen’?
Der har været mange vilde diskussioner i Aarhus over de sidste år – i forhold til bla besparelses-runder og kedelige sager politikere og borgere imellem, så min holdning er, at borgeren og politikerne bør nærme sig hinanden via det lokale demokrati – og at der i hver bydel mod syd/vest/nord/centrum/land udfærdiges bydelsplaner – via fællesrådenes tildeling af midler, agtelse og årsværk’ – så borgerne får tid til at tænke tanker om lokale forbedringer og det gode (by)liv’, så vi får mere kærlighed og flere midler i bydelene
(i stedet for den store fokus på Aarhus centrum, som vi kender nu) - så de ca 300.000 borgere udenfor Ringgaden fremover prioriteres højere (og stoltheden OGSÅ kan blomstre ud fra egen bydel).
I Brabrand-Årslev har vi tænkt os, at producere en bydelsplan i dialog med de lokale borgere og kommunen.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Carsten Strange Jensen

Indsendt

04/08/2023 18:57

Sagsnummer

HS4846669

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her