Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Ændring af lokalplan 660, område II.

Høringssvar til planstrategi 2023 og kommuneplan 2025.

Forslag til ændring af lokalplan 660, område II.

For nuværende er område II i lokalplan 660 reserveret til opførelse af butikker og mindre erhvervsvirksomheder. Dette ønsker jeg ændret med kommuneplan 2025, da boligbehovet i dette område, fordre en anden anvendelse. Behovet ligger sig op af senere års udvikling af demografien i Hårup og omegn. Mange oprindelige tilflyttere fra 1980'erne har nu nået pensionsalderen, og ønsker at forblive i byen. Dog med mindre vedligeholdelse og kvadratmeter at passe. Hertil foreslår jeg at omdanne område II af lokalplan 660 til seniorboliger/ældreegnede boliger.

Den oprindelige lokalplan fra 2002 har som beskrevet reserveret område II til butikker og mindre erhvervsvirksomheder. Her bør man med kommuneplan 2025 revurdere den reservation, da Rema1000 ved forudgående møder med undertegnede har understreget, at de ikke ønsker at placere en dagligvarebutik på omtalte adresser og i lokalområdet. Repræsentanter fra virksomheden har forklaret, at der først og fremmest ikke er en stor nok befolkningstæthed i området, heller ikke efter en planlagt udvidelse af bydelen. Dernæst at der ikke er nok trafik på Mejlbyvej til at understøtte en overskudsforretning. Rema1000 har siden mødet arbejdet med en mulig placering i det nordlige Mejlby, som er nabo-by til Hårup, da den gamle Dagligbrugsen måtte lukke i herværende år grundet svigtende omsætning. Der pågår pt. et omfattende arbejde med at stable en ny indkøbsmulighed på benene for borgerne i Mejlby og Hårup, og det bliver med stor sandsynlighed i Dagligbrugsens gamle lokaler.

Derudover giver det meget lidt mening, at anlægge et butikscenter sammenklemt mellem boliger og rækkehuse, da det vil virke enormt forstyrrende for beboerne med daglig lastbilstrafik, aflæsning af varer mm. Tillige skal nævnes områdets umiddelbare nærhed til skole, sportshal og fritidsklubber, hvor den øgede trafik til et butikscenter kan få meget negative for brugen og infrastrukturen hos disse. Bl.a. div. trafikfare når skolebørn skal krydse vejen mm.

I Temaplanlægningen for ”Arealer til alle boligtyper”, der pt. Er under udarbejdelse i kommunen, er der ingen planer i området for ældreegnede boliger, men efterspørgslen er der. Som tidligere nævnt har mange boet i Hårup siden de startede familie. Nu ønsker de naturligvis at blive gamle i den by de kender og har alle deres venner i. Mange børnefamilier bor ligeledes i området, hvortil bedsteforældrene ønsker at flytte tilbage til byen og tættere på børnebørnene.

Pt. ligger område II af lokalplan 660 brak. Grunden er "taget gidsel" i en gammel lokalplan, der ikke tager højde for borgernes behov for bl.a. ældreegnede boliger i Hårup. Område II vil, som det ser ud nu, forsætte med at ligge brak i rigtig mange år i fremtiden. For hvad nytter det, at pege på adresserne som butiksområde, når der ikke findes virksomheder, der ønsker at investere i, at udbygge området til dagligvarebutik. Derimod findes der utallige ægtepar og enlige på den gode side af 60 år i Hårup, som ønsker at blive boende i den by de kender og holder af, men i mindre og vedligeholdelsesfri boliger når de når pensionsalderen.

Aarhus kommune har det senest år opkøbt arealer i området, hvor en mere optimal placering af et butikscenter kunne være aktuel. En optimal placering kunne også være i Mejlby overfor nuværende tankstation.

Jeg håber derfor, at i vil tage dette høringssvar til overvejelse, i håbet om at komme det ældre segment af borgere i Hårup og omegn til undsætning med en ny lokalplan 660 for område II.

Med venlig hilsen

Henning Jensen
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Henning Jensen

Indsendt

06/08/2023 20:57

Sagsnummer

HS6637005

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her