Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Zoneændring - del af matrikel 16i, Østerlavet, Malling

Som ejere af matrikel 16i, Østerlavet, Malling, beliggende Norsmindevej 190, 8340 Malling, anmodes om overførelse af et areal på ca. 2,3ha fra matrikel 16i til byzone eller sommerhusområde, jf. kortbilag.

Da Norsminde er blevet voldsomt populært, og da der ikke er nye områder (hverken helårsbeboelse eller sommerhusområder) til bebyggelse, mener vi, at det er oplagt at overveje for kommunen at ændre zonestatus for en del af matrikel 16i. Dette vil afhjælpe den voksende efterspørgsel på helårshuse/sommerhuse i området, ligesom der allerede er etablerede vejforbindelser til området.

Det bemærkes at området er beliggende et stykke inden for bygrænsen til Norsminde, hvorfor det forekommer naturligt at arealet overføres til byzone eller sommerhusområde. Det pågældende område grænser i øvrigt op til et eksisterende sommerhusområde, hvorfor det i øvrigt vil være en naturlig udvikling af området.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Thomas Booker

Indsendt

07/08/2023 09:21

Sagsnummer

HS8628468

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her