Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Zoneændring - matrikel 16ø, Østerlavet, Malling

Som ejere af matrikel 16ø, Østerlavet, Malling, anmodes om at hele matriklen overføres til sommerhusområde eller byzone. Matriklen er vist på kortbilag, idet en mindre del af matriklen allerede i dag er omfattet af kommuneplanramme 310808SO, jf. kortbilag.

Da Norsminde er blevet voldsomt populært, og da der ikke er nye sommerhusområder til bebyggelse, mener vi, at det er oplagt for kommunen at ændre zonestatus for nærværende matrikel, således at hele matriklen får sommerhusstatus eller overføres til byzone. Matriklen grænser i øvrigt op til allerede eksisterende sommerhusområde, hvorfor det også vil være en naturlig udvikling af området.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Thomas Booker

Indsendt

07/08/2023 09:24

Sagsnummer

HS3300160

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her