Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Skæring: En Vision for Meningsfuld Byudvikling

I lyset af Aarhus Kommunes nye planstrategi for 2023, som beskriver visionerne for byens fremtidige udvikling, fremsender jeg på vegne af Anders Bomholt (matr.11a) Mark Vang (matr 11q) Søren Grossen (matr 11a) Martin og Jens Vang (matr. 25h og 11s) et høringssvar, der repræsenterer et både innovativt og bæredygtigt forslag til omdannelse af vores jord fra landbrugsjord til boligområde. Vi, som jordejere og arkitekter bag projektet, ser en unik mulighed for at udvikle et boligområde, der harmonerer med kommunens visioner og samtidig fremhæver områdets styrker.

Vores projekt lægger vægt på en markant forbedring af den eksisterende infrastruktur, herunder en tunnel under Grenåvej og en udvidelse af Egå Møllevej med dobbelt cykelsti, Altså "En cykelsti, der skaber en forbindelse fra Skæring Strand, passerer under Grenåvej gennem en tunnel, følger Egå Møllevej og krydser Djurslandsmotorvejen via den eksisterende cykelbro, og fører direkte til letbanestoppet i Lystrup. Derudover er der fokus på at skabe ejerboliger for den brede middelklasse, hvor naturen får plads til at integrere sig og muliggør større fællesområder og aktiviteter. Projektet arbejder også med at skabe en bæredygtig bydel, hvor både det sociale, CO2-aftrykket, naturen og meget mere vil blive behandlet mere i dybden i det vedhæftede PDF.

Vi anerkender og forstår, at et af de primære barrierer for kommunens engagement i nye landudviklingsprojekter er den nuværende regerings "0-sums" tilgang. Denne tilgang begrænser mulighederne for at inkludere nyt land i kommunens perspektiv, uden at fjerne noget eksisterende. Vi ønsker at fremhæve muligheden for, at kommunen overvejer at revurdere nogle af de eksisterende offentlige jordbesiddelser. Ved at vurdere om noget af denne jord måske kunne erstattes med private jordejere, som har områder, der bedre kan bidrage til byens fremadskuende udvikling, kunne der åbnes op for nye og innovative muligheder.

Desuden ser vi vores foreslåede projekt, som en unik mulighed til at tilføre værdi til lokalsamfundet i et bredere perspektiv. Størrelsen på det pågældende område gør det muligt ikke blot at fokusere på infrastrukturelle forbedringer, men også at etablere en række faciliteter, der kan gavne hele lokalområdet. Dette kan inkludere sportsfaciliteter, en børnehave, et plejehjem, privatskole, og meget mere. Disse institutioner ville ikke kun dække egne behov, men kunne potentielt blive destinationer på mange fronter, der kan skabe en følelse af fælleskab og tilhørsforhold for hele nærområdet.

Måske kan det forekomme en smule usædvanligt at fremhæve, men som jordejere, der alle er opvokset i Skæring og med jord, der har været i familierne gennem mange generationer, føler vi en særlig forpligtelse. Vi er enige om visionen om at skabe en landsby, der ikke kun repræsenterer vores historie og arv, men også et sted, hvor vi selv ville være stolte af at bo. Vores mål er at designe et bæredygtigt og meningsfuldt boligområde, der giver noget tilbage til Skæring – et sted, vi holder meget af. Det er vores håb, at dette projekt vil blive et positivt bidrag til vores elskede lokalsamfund.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Jens Vang

Indsendt

08/08/2023 14:22

Sagsnummer

HS3795826

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her