Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Høringssvar fra Århus Ungdommens Fællesråd

Høringssvar til Planstrategi 2023 ”Netværk og nærvær”

Vi er i Århus Ungdommens Fællesråd (ÅUF) glade for at kunne bidrage til debatten om fremtidens Aarhus igennem denne åbne høring. ÅUF er som fællesrepræsentant for 117 samfundsengagerende børne- og ungdomsforeninger optaget af, at Aarhus Kommune i byudviklingen skaber plads til og gode rammer for et aktivt forenings- og fritidsliv for alle børn og unge.

Her følger vores kommentarer til det udkast, der er sendt i høring:

Skab plads til foreninger og fritidsliv i byudviklingen
I takt med at Aarhus og opland vokser, vil behovet for foreningsaktiviteter for børn og unge også vokse. Det kræver, at eksisterende foreninger får plads til at oprette nye lokalafdelinger, og at helt nye foreninger kan spire frem i nye lokalområder til gavn for de lokale børn og unge. Kort sagt: Det kræver plads og faciliteter til foreningsliv.

Et aktivt foreningsliv for børn og unge kræver, at der er plads til lokale spejderhytter, lektiecafeer, rollespilsevents, køkkenhaver og mødesteder for unges politiske arbejde. Vi ved, at det er meget nemmere at finde synergier og samarbejdspotentiale, når plads og faciliteter til foreningsaktiviteter tænkes med fra starten af planlægningen af nye områder eller udviklingen af eksisterende områder. Hvis det skal lykkes at skabe ’15 minutters byen’, skal der afsættes plads til foreningslivet og budget til faciliteter i alle lokalområder.

For børn og unge er det helt afgørende, at fritidsaktiviteter og foreningsliv ligger i nærheden af skole og hjem, da de ikke er så mobile som andre borgere. Vi mener derfor, at foreningsliv skal prioriteres på lige fod med andre aktiviteter i udviklingen af de stærke lokalområder, som er beskrevet i planstrategien.

Det blå-grønne netværk skal sikre tilgængelige mødesteder
I ÅUF bakker vi op om, at Aarhus skal have et sammenhængende blå-grønt netværk, som skal give mulighed for friluftsoplevelser for alle byens borgere. Mange foreninger benytter byens grønne områder til aktiviteter både på fast basis og ved særlige arrangementer. Det er derfor en vigtig forudsætning for et aktivt foreningsliv, at der er offentligt tilgængelige rekreative arealer.

Men for at satsningen på et blå-grønt netværk skal være til gavn for fritidslivet, skal der tænkes i mange forskellige typer af anlæg på områderne. Det kan være bålpladser og sheltere til friluftsliv med spejderne, en ”kampplads” til rollespillere, større grønne arealer i nærheden af toiletfaciliteter til legedage og små festivaler. Det er ikke varieret nok, at indrette grønne områder med legepladser og bænke.

Borgerinddragelse
ÅUF opfodrer til, at borgerinddragelsen fortsættes i arbejdet med Planstrategi 2023. Det er essentielt for byens udvikling og borgernes ejerskab til nye områder og bydele, at der er mulighed for at involvere sig og få indflydelse på planlægningen. Som repræsentant for børne- og ungdomsforeningerne i kommunen vil vi meget gerne fortsat bidrage med netop dette perspektiv på byplanlægningen.


På vegne af Århus Ungdommens Fællesråds Styrelse

Nina Hansen
Formand

og

Sara Springborg
Sekretariatsleder
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Sara Springborg

Indsendt

08/08/2023 15:14

Sagsnummer

HS5758570

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her