Gå til hovedindhold

Høringssvar

PLANSTRATEGI 2023 - NETVÆRK OG NÆRVÆR

Zonestatus ønskes ændret for området ved Esbenhus Mejeri, Hårup

Det er intentionen med dette projekt at skabe et seniorbolig fællesskab i det tidligere Esbenhus Mejeri beliggende Mejlbyvej 656 i Hårup pr. Hjortshøj i den nordlige del af Aarhus Kommune.
Vi ønsker at skabe en bebyggelse som kan være med til at gøre stedet mere attraktivt for både kommende beboere og naboer, og samtidig tilføre landsbyen Hårup flere boliger, som kan være med at udgøre den kritiske masse som skal til, for at fremme muligheden for, at der kan være en sammenhængskraft i Hårup med hensyn til servicefunktioner og detailhandel mv. Vi ønsker at stedet bliver bæredygtigt, og ønsker med vores bebyggelse og transformation at bidrage til fællesskabet i landsbyen.
Området skal ændre zonestatus til at være byzone med mulighed for boliger og let erhverv, lager, dagligvarer mv.
Der ønskes tilladelse til, at eksisterende bygninger anvendes til et seniorboligfællesskab. Dette seniorbofællesskab skal udføres med plads til ca. 15 seniorboliger og fælles værksteder, lettere erhverv i form af småbutikker til salg af egenproduktion (honning, strik, kunst mv.). Der er allerede interesse fra flere seniorer, som ønsker at være med til at opstarte en forening omkring Esbenhus Mejeri.
Vi ønsker at opføre en bebyggelse, hvor der fokuseres på høj kvalitet i arkitektur, landskab, boligtypologier og materialevalg og derved kan tilføre området i Hårup en attraktiv bebyggelse, der kan tiltrække ressourcestærke seniorer og personer til dette område.

Se vedhæftede materiale.
Download høringssvar som pdf

Afsender

Navn

Carsten Gjørtz

Indsendt

10/08/2023 09:42

Sagsnummer

HS0450859

Informationer

Startdato
Svarfrist
Type
Kommuneplan
Område
Hele kommunen
Hørings-id

H586

Kontakt

Lars Høeberg
Kommuneplanchef
T +45 4185 9799

AARHUS KOMMUNE
TEKNIK OG MILJØ
BYSTRATEGI

Vil du vide mere?

Planstrategi 2023 fastlægger den overordnede strategi for den fysiske udvikling i Aarhus og sætter rammen for arbejdet med kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. 

Kommuneplanen er den overordnede plan for Aarhus' fysiske udvikling;
Hvor og hvordan skal byen udvikles og hvordan vi vægter hensyn til mennesker, natur, landskab, kultur, erhverv og økonomi?

Vil du vide mere om kommuneplanen så klik her